PÔJDEM S TEBOU NA STRETNUTIE
S FINANČNÝM SPROSTREDKOVATEĽOM

Máš sa stretnúť s finančným sprostredkovateľom? Chceš zo stretnutia vyťažiť maximum, ale máš pocit, že by sa Ti hodil odborník "v Tvojom rohu"?

Zavolaj si ma na stretnutie ako svojho partnera

arrow

Ako to bude prebiehať?

Pred stretnutím si s Tebou prejdem Tvoje investičné ciele, ako aj očakávania a ciele stretnutia, aby sme boli na stretnutie pripravení.

Následne počas samotného stretnutia budem:

  • Moderovať stretnutie (ak to budeš chcieť)
  • Dbať na to, aby finančný poradca správne pochopil Tvoje očakávania a ciele
  • Poskytovať nezávislý pohľad na ponúknuté odporúčania
  • Upozorňovať Ťa na výhody a nevýhody ponúkaných produktov
  • Žiadať od finančného poradcu alternatívne návrhy a ich porovnanie
  • Dopĺňať Ti vysvetlenia a informácie od finančného poradcu, prípadne žiadať tieto vysvetlenia a doplnenia priamo od poradcu
  • Dbať na to, aby si vždy presne a jasne rozumel, o čom sa hovorí, aby si vedel prijať informované rozhodnutie a aby si s výsledkom bol spokojný.

Po stretnutí si spoločne prejdeme výstupy, aby si mal istotu, že všetko je OK.

Koľko Ťa to bude stáť?

Cena za službu je 149,- EUR.

Cena zahŕňa prípravné stretnutie medzi nami dvoma, samotné stretnutie s finančným sprostredkovateľom v trvaní 1 hod a zhrnutie výstupov stretnutia opäť medzi nami dvoma.

V prípade, že sa stretnutie bude konať mimo Bratislavy, budem si účtovať 49,- Eur za každú hodinu strávenú na ceste a prípadné ubytovacie náklady v reálnej výške.

Presnú cenu a detaily doladíme po tom, ako mi pošleš vyplnený formulár nižšie.

Zarezervuj si ma