Prečo bol december dobrý čas na nákupy

Norbert Nepela

Počas prvých dvoch decembrových týždňov zaznamenali trhy pokles. Chvíľu sa to dokonca zdalo, že koniec roka sa bude niesť v znamení „výpredajov“. Jedným z dôvodov mohlo byť vyberanie ziskov, respektíve odpredaj stratových investícií za účelom daňového započítania straty ešte v tomto roku.

Prirodzenou reakciou je strach a obavy. Keď sa však na to pozriem z pohľadu investičných príležitostí, tak podobné korekcie sú, naopak, príležitosťou byť „chamtivý“  🙂

Aby sme videli príležitosti na rast tam, kde všetko navôkol „padá“, je potrebné mať ten správny náhľad na vec. Konkrétne je potrebné:

 1. Vnímať investovanie ako kúpu spoločností, nie ako finančnú špekuláciu;
 2. Mať dlhodobý investičný horizont; a
 3. Uvedomovať si, že poklesy boli, sú a budú – rovnako ako následný nárast

Vzhľadom na uvedené som, rovnako ako pri každom významnom poklese trhov, ani počas tohto decembrového poklesu necítil obavy. Videl som príležitosť. Príležitosť nakupovať „zľavnenú“ kvalitu.

Výhody kupovania v zľave

Nakupovanie spoločností počas poklesu trhu má aspoň 3 veľké výhody

 1. Nižšia cena znamená vyšší potenciál zisku – ak spoločnosť klesla zo svojej pôvodnej ceny na nižšiu hlavne z dôvodu „trhových nálad“, je veľká pravdepodobnosť, že cena čo nevidieť opäť stúpne na pôvodnú hodnotu.
 2. Nakupovanie počas poklesu trhov znižuje riziko následnej straty – ak už spoločnosť významne poklesla, šance na ďalší významný pokles sú nižšie, ako keby sme spoločnosť kupovali pri vyššej cene. V podstate ide o nákup spoločností s využitím tzv. „bezpečnostného vankúša“ (margin of safety)
 3. Nakupovanie počas poklesu trhov znamená vyšší dividendový výnos – spoločnosti zvyčajne platia dividendu definovanú nie ako percento ceny ale ako pevná suma. Čím lacnejšie preto akcie kúpime, tým vyšší percentuálny dividendový výnos dostaneme (napr. ak spoločnosť platí dividendu 5 USD/akciu a kúpime ju za 100 USD, dividendový výnos predstavuje 5%. Ak však cena klesne na 80 USD, dividendový výnos bude 5/75 = 6,25%.)

Čo sa teda oplatí nakúpiť?

Ak investuješ „papučovo“, pravdepodobne vlastníš vo výnosovom portfóliu 5 až 15 spoločností. Dôvod je jednoduchý: menej ako 5 vlastnených spoločností Ťa vystavuje nedostatočnej diverzifikácii a riziku (v prípade „pomýlenia sa“ pri len jednej zo spoločností môžeš prísť až o 25% svojich financií), no a na sledovanie a analýzu viac ako 15 spoločností pravdepodobne nebudeš mať čas.

V ideálnom prípade teda využiješ pokles trhov na dokúpenie viac akcií spoločností, ktoré už vlastníš. Ak pokleslo viacero titulov, tak Tvoje rozhodovanie o tom, ktoré spoločnosti dokúpiť, by malo zohľadniť nasledujúce:

 1. Objem voľných peňazí – máš dosť peňazí na investovanie do jedného alebo viacerých spoločností?
 2. Podiel dokúpenej spoločnosti na celkovej hodnote portfólia – nebudeš mať po dokúpení príliš veľa akcií danej spoločnosti v porovnaní s ostatnými? Ja sa snažím, aby žiadna jedna spoločnosť nepredstavovala viac ako 20% hodnoty môjho portfólia.
 3. Priemerná nákupná cena – je aktuálna cena spoločnosti vyššia alebo nižšia ako Tvoja priemerná nákupná cena akcií danej spoločnosti? Ja sa v prípade potreby výberu snažím nakupovať primárne tie spoločnosti, kde je cena nižšia ako priemerná nákupná cena.

V prípade papučového výnosového portfólia išlo o spoločnosti

 1. Alliance Resource Partners GP (ARLP)
 2. Mattel Inc. (MAT)
 3. Textainer Group Holding (TGH)
 4. Oaktree Capital (OAK)

Poznámka: Dokúpil som len ARLP, TGH a OAK.

A čo spoločnosti, ktoré ešte nevlastníš? Nuž, v tomto prípade je dobré si urobiť zoznam dobrých spoločností, ktoré by si chcel kúpiť, keby cena bola správna, spraviť si ich valuáciu a určiť „správnu“ cenu. No a potom už len počkať, kým trh takú cenu ponúkne  🙂

Papučové investovanie nie je šprint. Je to beh na dlhé trate. Niekedy cena nebude správna aj dlhší čas, možno roky. Dovtedy si však môžeme užívať „papučovú“ pohodu a pokojný spánok...

0 Komentárov

No Comment.