10 investičných chýb začínajúcich investorov

Norbert Nepela

Nikto učený z neba nespadol. Všetci robíme chyby a investovanie nie je výnimkou. Dobrou správou je, že tie isté chyby už pred nami urobili iní, vieme o nich a môžeme sa ich vyvarovať. Tentokrát som prehľadal investičné zdroje široko-ďaleko a spravil som zoznam top chýb, ktorých sa investori dopúšťajú najčastejšie (mám pocit, že to niečo hovorí o schopnosti učiť sa z chýb iných ...)

Takže, bez ďalšieho otáľania, tu je 10 najčastejších investičných chýb:

1. Príliš dlho odkladať začiatok investovania

Ideálnym časom, kedy začať investovať je v mladom veku, keď práve začneš zarábať. Nemáš veľké výdavky a dokážeš ušetriť značnú časť príjmu. Ak začiatok investovania odsúvaš, oberáš sa o magický efekt tzv. zloženého úrokovania, ktoré spôsobuje, že „peniaze plodia peniaze“. Čím dlhšie, tým viac. Pri investičnom horizonte v desiatkach rokov každý zameškaný rok zníži výslednú „nasporenú“ sumu aj o rádovo jednotky percent. Ak budeš namiesto 30 rokov investovať iba 20, pripravíš sa o vyše 60% cieľovej sumy.  Ak Ťa toto nepresvedčí začať už dnes, potom fakt neviem, čo áno...

2. Investovať peniaze, o ktoré si nemôžeš dovoliť prísť

Predtým, ako začneš investovať, je potrebné mať vybudovanú finančnú rezervu na nepredvídané situácie. Odporúčania ohľadne jej výšky sa líšia – od 3 mesiacov po 1 rok bežných životných nákladov. Túto sumu si odlož bokom a neinvestuj. Určite totiž nebude príjemné, keď budeš musieť svojej polovičke vysvetľovať napríklad, že tých zvyšných 50% ceny za nový byt nemáš z čoho zaplatiť, lebo akciový trh klesol 30 percent...

3. Nemať investičné ciele a investičnú stratégiu

Ak nevieš kam ideš, šanca je, že sa tam nedostaneš. Rovnako, ak aj vieš, kam ideš, ale nevieš kade, netušíš, ako sa máš obliecť, obuť a čo si máš zobrať. Podobne to platí aj o investovaní. Investovanie je súbor činností, ktorých presná podoba veľmi závisí od toho, o čo sa snažíš. Bez cieľov a stratégie pravdepodobne nevyberieš správne investičné produkty, čo môže v zásade spôsobiť, že dosiahneš  neprimerane nízky výnos/stratu, podstúpiš neprimerane vysoké riziko a v dôsledku nedosiahneš (keďže ciele nemáš) pocit uspokojenia. Ľudia bez cieľov a stratégie sú totiž najviac zmietaní emóciami pri výkyvoch trhov. Takže daruj si pokojný spánok - definuj si investičné ciele a stratégiu...

4. „Naháňať“ výnos

Častý problém pri výbere investícií – pozerať sa na výnosy posledného obdobia. „Kúpim toto, však za posledné 3 roky to urobilo 30% ročne“. Čokoľvek sa stalo so starým známym „minulé výnosy nie sú indikátorom výnosov budúcich“... Šancou je, že ak mal investičný produkt takýto úspech v poslednom období, šanca je, že sa to obdobie chýli ku koncu. Od vyberania ziskov po celkové spomalenie rastu (raz musí prísť), je dosť pravdepodobné, že budúci výnos bude nižší. Dokonca opak býva pravdou - kvalitné spoločnosti, ktoré sa predávajú za 52 týždňové minimá, majú väčší potenciál rastu do budúcnosti ako tie, ktoré sú na cenových maximách...

Ak už pozeráš výnos, pozri radšej dlhodobý historický priemer – tak, aby história pokrývala aspoň jeden hospodársky cyklus (áno, vrátane krízy).

5. Nevedieť presné dôvody, prečo vlastníš investície, ktoré máš v portfóliu

Ak už investuješ, je vskutku dobré vedieť, prečo vlastníš konkrétne investície. Všetko je to o zložení portfólia. Všetky jeho zložky by mali buď zvyšovať výnos (pri zachovaní miery rizika) alebo znížiť riziko (pri zachovaní výnosu). Alebo oboje.

Ak investície do svojho portfólia volíš „od oka“ alebo podľa toho, čo práve „ide“, resp. čo Ti kto odporučí, je možné, že pôjde o dobré investície, ktoré Ti zarobia veľa peňazí. Rovnako však môžu byť tak previazané, že keď padne jedna, pôjdu aj všetky ostatné...

Cieľom investovania je maximalizovať výnos pri minimálnom riziku. Nie mať čo najviac investícií v portfóliu. Preto pri každej investícii, ktorú urobíš, vedz presne, ako Ti „zapadá“ k tým, ktoré už máš...

6. Zamieňať si dobrú spoločnosť s dobrou investíciou

Je veľa kvalitných spoločností. Problém je, že nie všetky sú dobrou investíciou. Investuješ primárne kvôli zisku. Pri investovaní zarábaš buď na náraste hodnoty a teda aj ceny alebo na pravidelných výplatách dividend alebo úrokov.

Spoločnosť môže byť najlepšia na svete v tom, čo robí, ak však nevidíš potenciál jej ďalšieho rastu alebo neplatí pravidelný výnos, Tvojim peniazom bude pravdepodobne lepšie inde. Tam, kde môžu zarábať...

7. Byť príliš „zainvestovaný“ v jednej investícii (Nediverzifikovať)

„Toto je super spoločnosť, idem do toho. Dám tam všetky svoje peniaze...“. Toto často robia podnikatelia, keď zakladajú biznis. Lenže podnikatelia majú veľkú väčšinu faktorov ovplyvňujúcich úspech ich spoločnosti pod svojou kontrolou. Poznajú svoju firmu do najmenších podrobností a o všetkých udalostiach vedia ako prví.

Ak investuješ do spoločností niekoho iného, toto neplatí. A keďže veľa faktorov nemáš pod kontrolou, ak dáš všetky peniaze do jednej spoločnosti, ideš do veľkého rizika. Preto je dobrou praxou toto riziko rozložiť a investície diverzifikovať. Minimálne Ti to skvalitní spánok. Na diverzifikáciu by sa v podstate dalo nahliadať ako na také investičné válium...

8. Nerebalancovať

Ceny investícií v Tvojom portfóliu sa menia. Niektoré rastú, iné klesajú. Tie, ktoré narastú, majú potom vyššie riziko poklesu a tie, ktoré poklesnú, zasa naopak (za predpokladu, že ide stále o rovnako kvalitnú spoločnosť alebo o index). Portfólio si na úvod pravdepodobne namixoval/a tak, aby spĺňalo Tvoje požiadavky na výnos a mieru rizika. Pri pohyboch cien sa dynamicky menia aj parametre výnosu a rizika portfólia.

Rebalancovanie je o tom, aby si portfólio udržiaval/a v približne požadovanom rozdelení „váh“ jednotlivých investícií. Investície, ktoré narástli so ziskom predáš a tie, ktoré poklesli výhodne nakúpiš. Tým znížiš riziko straty z poklesu (predáš, keď je „hore“) a zvýšiš potenciál výnosu (kúpiš, keď je „dole“). Ak nerebalancuješ, pravdepodobne dosiahneš opak...

9. Platiť príliš vysoké poplatky

Pri dlhodobom výnose akciového trhu okolo 10% (v nominále) predstavuje každé percento, ktoré dáš na poplatky, zníženie Tvojho výnosu o 10%. Pri menej výnosných investíciách je to ešte viac. Ak investuješ 1000 EUR na 30 rokov s výnosom 10% ročne, budeš mať 17,449 EUR. Ak však bude výnos 11%, t.j. len o 1% vyšší, dostaneš na konci 22,892 EUR. To je rozdiel vyše 30%! Pri aktívach z nižšími ročnými výnosmi bude ten rozdiel ešte vyšší. Preto, ak dokážeš mať nejakú investíciu za lacnejšie, určite ju nekupuj drahšie. Áno, smerujem k investovaniu do ETF...

10. Pozerať denné finančné a trhové správy

Ak máš pocit, že potrebuješ „pozrieť“ svoje investície každý deň a denne sleduješ finančné správy a správy z trhov, takmer isto svoje investície veľmi „prežívaš“. A to znamená, že Tvoje investičné rozhodovanie bude ovplyvnené emóciami. A teda náchylné na chyby. Pravdepodobnosť, že prerobíš a nedosiahneš svoje investičné ciele sa tak zvýši. Výrazne. A stavím sa, že ani spánok nemáš až taký kľudný...

Zmeň to. Ak sa inak nedá, zahoď televízor, odpoj sa od internetu a zabudni, že existuje rádio. OK, trošku preháňam. Avšak uvedom si, že máš stanovenú investičnú stratégiu. Pravidlá nákupu a predaja. A že zarábaš na náraste hodnoty, nie na výkyvoch ceny. Si investor, nie špekulant. Hodnota sa mení dlhodobo, nie zo dňa na deň. Vykašli sa na volatilitu, drž sa svojich pravidiel. A povedal som už, že máš zahodiť televízor...?

Tak a teraz ruku na srdce. V koľkých bodov si vinný/á? Že ešte neinvestuješ? Tak potom, koľko chýb sa chystáš urobiť? Pevne verím, že žiadne, že si dáš pozor. Aj keď niekedy sa to ľahko povie...

A ak Ti napadne ešte nejaká iná chyba, na ktorú proste MUSÍŠ upozorniť ostatných investorov, šup s ňou do komentárov...