Ako začať
investovať?

Úvodné kroky na ceste k úspešnému investovaniu sú prakticky vždy rovnaké, bez ohľadu na to, aká je Tvoja konkrétna situácia.

MY sa snažíme na tejto ceste pomôcť každému, kto prejaví záujem.

Papučový investor skupina na Facebooku

Sme otvorená komunita viac ako 7900 investorov, ktorí si spravujú svoj finančný majetok na kapitálových trhoch vo vlastnej réžii, alebo o tom vážne uvažujú, BEZ POPLATKOV BANKE ALEBO SPRÁVCOVI.

Ak máš akýkoľvek investičný dotaz, pridaj sa BEZPLATNE k nám TU. Snažíme sa udržať diskusiu v tejto skupine na úrovni Q&A (otázky a odpovede), aby sme sa jeden od druhého čo najviac naučili.

Všetci sme raz začínali, takže či si nováčik alebo pokročilý investor, v rámci našej papučovej investičnej komunity určite dostaneš relevantnú odpoveď na akúkoľvek tvoju investičnú otázku.

V skupine vyžadujeme pozitívny prístup k informáciám, to znamená, že uvítame akýkoľvek obsah, ktorý môže ostatným v nejakom smere pomôcť alebo ich inšpirovať. V prípade rozdielnosti názorov je vítaná konštruktívna a zmysluplná debata.

Investičný MESAČNÍK Papučového investora

Staň sa sebavedomým investorom pod naším vedením. Na úvod Ti ponúkame možnosť dostávať 1x mesačne náš investičný papučový MESAČNÍK a bezplatný prístup ku všetkým aktuálnym odborným a vzdelávacím webinárom v user zóne Papučového webu, aby sme Ti zjednodušili nie len investičné začiatky, ale možno Ťa inšpirovali na tvojej ceste aj keď investuješ už nejaký ten rok.

Aktuálne si môžeš vybrať z minuloročných doleuvedených záznamov a stačí Ti na to FREE REGISTRÁCIA !

  • Ako investovaním poraziť TRH (napr. index S&P500),
  • 20%p.a. DÁ SA TO s minimálnym úsilím a vynaloženým časom? – video-podcast s Timom z portálu QUANT INVESTING,
  • Ako zostaviť kvalitné pasívne portfólio – video-záznam z investičnej konferencie pre spoločnosť Brokeria, a.s.,
  • Investovanie do SK a CZ dlhopisov v spolupráci s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi,
  • Ako analyzovať REIT ako alternatíva k investovaniu do nehnuteľností,
  • Ako na zdaňovanie investícii so zameraním na ETF, akcie, dividendy a opcie,
  • Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2023, či už ho podávate v papierovej alebo elektronickej podobe.

Veríme, že poslúžia a pomôžu NIE LEN tebe, ale prípadne aj tvojím priateľom na ich investičnej ceste, ak sa podelíš o túto bezplatnú možnosť ešte s niekým ďalším. Stačí ak im prepošleš odkaz na túto podstránku.

7 jednoduchých krokov
ako naštartovať svoju investičnú cestu !

1.

Stanov si investičné ciele

Urči si, akú sumu a v akom časovom horizonte potrebuješ na zabezpečenie Tvojich budúcich finančných potrieb.

Prečo je to potrebné? Prečo nejsť proste cestou „chcem čo najväčšie zhodnotenie“? Dôvod je, že pointou investovania nie je dosiahnuť čo najväčšie zhodnotenie, ale dosiahnuť svoje investičné ciele pri čo najnižšom riziku. Ak cieľ nemám stanovený, neviem zhodnotiť, či sa mi investícia vyvíja správnym smerom.

2.

Zmapuj svoje aktuálne finančné možnosti

V tomto kroku si zmapuj, koľko už máš našetrené a koľko dokážeš pravidelne prispievať.

Je to dôležité najmä preto, že čím viac dokážeš pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio môžeš zostaviť a stále dosiahnuť svoj cieľ. Práve Tvoje aktuálne a predpokladané budúce finančné možnosti majú zásadný vplyv na vhodné zloženie Tvojho portfólia.

3.

Vypočítaj, aký potrebuješ dosiahnuť ročný výnos

V tomto kroku si vyrátaš, aký priemerný výnos p.a.
(per annum = ročne) počas doby investovania potrebuješ dosiahnuť, aby boli Tvoje investičné ciele naplnené.

Ide o funkciu počiatočnej sumy, cieľovej sumy, časového horizontu a pravidelných príspevkov. Na výpočet môžeš použiť napr. MS Excel (funkcia RATE) alebo podobný program.

4.

Navrhni zloženie portfólia

V tomto kroku nájdeš typy investícií, alebo ich kombináciu, ktoré Ti zabezpečia požadovaný výnos.

Základnými typmi investícií sú akcie (ktoré sa ďalej členia regionálne – na americké, EU, rozvíjajúce sa trhy, globálne, a pod.) a dlhopisy (ďalej členené na vládne a korporátne a tiež regionálne na US, EU, globálne, a pod.). Z týchto typov aktív následne vyberieš ten typ alebo kombináciu, ktorá je najmenej riziková. Riziko môžeš merať buď prostredníctvom volatility (kolísanie ceny vyjadrené tzv. štandardnou odchýlkou), maximálneho poklesu (max drawdown), alebo cez tzv. „value at risk“ (pravdepodobnosť, že výnos v ktoromkoľvek roku bude nižší ako daná hodnota).

5.

Vyber konkrétne investičné produkty

Na základe zvolených tried aktív si vyberieš konkrétne produkty, prostredníctvom ktorých do nich dokážeš investovať.

V princípe môžeš vybrať buď klasický podielový fond alebo portfólio fondov, tzv. ETF, alebo predpripravené ETF portfólio. Kritériom pre výber budú v prvom rade poplatky, výkonnosť voči referenčnej hodnote (benchmark-u), likvidita, mena produktu a reputácia poskytovateľa.

6.

Vyber si svojho „investičného partnera“

Pri klasických fondoch alebo predpripravených ETF portfóliách bude výber partnera priamo vyplývať z výberu investičného produktu. Pri investovaní do konkrétnych ETF na vlastnú päsť však budeš potrebovať účet u brokera.

Pri výbere sa treba sústrediť na reputáciu a „silu“ brokera, pokrývané produkty a trhy, ochranu vložených peňazí, poplatky, priateľskosť investičnej softvérovej platformy a kvalitu a úroveň dodatočných služieb (napr. reporting, zákaznícky servis a pod.)

7.

Otvor si účet, nastav prevody prostriedkov a pravidelne a dlhodobo investuj

No a tento krok už asi hovorí sám za seba.
Ak budeš investovať cez správcovskú alebo investičnú spoločnosť do klasických podielových fondov alebo predpripravených ETF portfólií, stačí Ti nastaviť v banke trvalý príkaz.

Ak budeš investovať cez brokera, budeš pravdepodobne musieť pravidelné transakcie realizovať manuálne po prihlásení sa do svojho obchodného účtu cez obchodovaciu platformu.


Prečítajte si náš blog