Ako začať
investovať?

Úvodné kroky na Tvojej ceste k úspešnému investovaniu sú prakticky vždy rovnaké, bez ohľadu na to, aká je Tvoja konkrétna situácia.

1.

Stanov si svoje investičné ciele

Urči si, akú sumu a v akom časovom horizonte potrebuješ na zabezpečenie Tvojich budúcich finančných potrieb.

Prečo je to potrebné? Prečo nejsť proste cestou „chcem čo najväčšie zhodnotenie“? Dôvod je, že pointou investovania nie je dosiahnuť čo najväčšie zhodnotenie, ale dosiahnuť svoje investičné ciele pri čo najnižšom riziku. Ak cieľ nemám stanovený, neviem zhodnotiť, či sa mi investícia vyvíja správnym smerom.

2.

Zmapuj svoje aktuálne finančné možnosti

V tomto kroku si zmapuj, koľko už máš našetrené a koľko dokážeš pravidelne prispievať.

Je to dôležité najmä preto, že čím viac dokážeš pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio môžeš zostaviť a stále dosiahnuť svoj cieľ. Práve Tvoje aktuálne a predpokladané budúce finančné možnosti majú zásadný vplyv na vhodné zloženie Tvojho portfólia.

3.

Vypočítaj, aký potrebuješ dosiahnuť ročný výnos

V tomto kroku si vyrátaš, aký priemerný výnos p.a.
(per annum = ročne) počas doby investovania potrebuješ dosiahnuť, aby boli Tvoje investičné ciele naplnené.

Ide o funkciu počiatočnej sumy, cieľovej sumy, časového horizontu a pravidelných príspevkov. Na výpočet môžeš použiť napr. MS Excel (funkcia RATE) alebo podobný program.

4.

Navrhni zloženie portfólia

V tomto kroku nájdeš typy investícií, alebo ich kombináciu, ktoré Ti zabezpečia požadovaný výnos.

Základnými typmi investícií sú akcie (ktoré sa ďalej členia regionálne – na americké, EU, rozvíjajúce sa trhy, globálne, a pod.) a dlhopisy (ďalej členené na vládne a korporátne a tiež regionálne na US, EU, globálne, a pod.). Z týchto typov aktív následne vyberieš ten typ alebo kombináciu, ktorá je najmenej riziková. Riziko môžeš merať buď prostredníctvom volatility (kolísanie ceny vyjadrené tzv. štandardnou odchýlkou), maximálneho poklesu (max drawdown), alebo cez tzv. „value at risk“ (pravdepodobnosť, že výnos v ktoromkoľvek roku bude nižší ako daná hodnota).

5.

Vyber konkrétne investičné produkty

Na základe zvolených tried aktív si vyberieš konkrétne produkty, prostredníctvom ktorých do nich dokážeš investovať.

V princípe môžeš vybrať buď klasický podielový fond alebo portfólio fondov, tzv. ETF, alebo predpripravené ETF portfólio. Kritériom pre výber budú v prvom rade poplatky, výkonnosť voči referenčnej hodnote (benchmark-u), likvidita, mena produktu a reputácia poskytovateľa.

6.

Vyber si svojho „investičného partnera“

Pri klasických fondoch alebo predpripravených ETF portfóliách bude výber partnera priamo vyplývať z výberu investičného produktu. Pri investovaní do konkrétnych ETF na vlastnú päsť však budeš potrebovať účet u brokera.

Pri výbere sa treba sústrediť na reputáciu a „silu“ brokera, pokrývané produkty a trhy, ochranu vložených peňazí, poplatky, priateľskosť investičnej softvérovej platformy a kvalitu a úroveň dodatočných služieb (napr. reporting, zákaznícky servis a pod.)

7.

Otvor si účet, nastav prevody prostriedkov a pravidelne a dlhodobo investuj

No a tento krok už asi hovorí sám za seba.

Ak budeš investovať cez správcovskú alebo investičnú spoločnosť do klasických podielových fondov alebo predpripravených ETF portfólií, stačí Ti nastaviť v banke trvalý príkaz. Ak budeš investovať cez brokera, budeš pravdepodobne musieť pravidelné transakcie realizovať manuálne po prihlásení sa do svojho obchodného účtu cez obchodovaciu platformu.