Nauč sa naozaj rozumieť opciám

Využi opcie na zvýšenie výnosov a zníženie rizika svojho portfólia. Praktický Opčný Kurz s Mariánom Ďuricom

Prečo opcie?

Opcie, spadajúce do kategórie finančných derivátov, sa môžu na prvý pohľad zdať komplikované a vôbec nie „Papučové“. Avšak s trochou znalostí predstavujú silný nástroj na riadenie rizikovosti portfólia a dokonca zvýšenie jeho výnosnosti.

Vo svojom základnom princípe predstavujú opcie právo kúpiť alebo predať cenný papier za vopred určenú cenu k alebo pred dohodnutým dátumom. Toto právo si ako investor môžem buď od niekoho kúpiť, za čo zaplatím dohodnutú cenu, alebo môžem toto právo niekomu predať, za čo naopak dostanem zaplatené ja. Asi základné príklady použitia opcií v „Papučovej“ praxi sú

  • Ochrana pred poklesom trhu – ak ako investor vnímam riziko poklesu trhu v určitom časovom horizonte, môžem si kúpiť právo predať svoje pozície za vopred stanovenú vyššiu cenu. Zaplatím za to dohodnutú „prémiu“ a v prípade, že k poklesu naozaj dôjde, moje portfólio tým neutrpí – mám totiž „povinného“ kupca za cenu pre mňa výhodnú.
  • Získanie dobrej vstupnej ceny – ak mám „zálusk“ na konkrétny cenný papier, ale jeho cena sa mi zdá privysoká, mám možnosť využiť opcie na nákup za cenu, ktorá mi vyhovuje. Buď si za toto právo zaplatím, alebo, čo môže byť ešte výhodnejšie, nechám si zaplatiť za svoju povinnosť nakúpiť cenný papier za cenu, za ktorú ho nakúpiť chcem.

Toto sú len dva základné spôsoby využitia opcií. Je ich viac a s nimi aj viac možností riadiť riziko a výnos svojho portfólia. Môže sa to zdať zložité, ale pri troche správneho vedenia a nasmerovania za relatívne krátky čas opcie pochopíš a budeš ich vedieť efektívne využívať. Práve na toto je totiž zmeraný náš Praktický Opčný Kurz.

Praktický Opčný Kurz

Kurz určený hlavne pre ľudí, ktorí ešte s opciami nemajú žiadnu alebo len malú skúsenosť, so zameraním na tie najdôležitejšie prvky, ktoré je potrebné pri opciách sledovať. Nie je zameraný na trading opcií, ale na ich využitie ako podporného nástroja popri vlastnom dlhodobom investičnom portfóliu. Organizovaný je do 3 úrovní, od prvej základnej až po tretiu pokročilú, takže každý si nájde to "svoje". Využívať budeme demo účet platformy Interactive brokers (resp. Lynx), avšak princípy a postupy sú veľmi podobné pre väčšinu dostupných platforiem. Aj keď celkový obsah kurzu je rozvrhnutý na tri mesiace, prístup k nahratému obsahu kurzu a podpore budeš mať celých 12 mesiacov.
V rámci kurzu budeš mať k dispozícii:

Úvodný webinár

Úvodná online "seansa", kde si nastavíme systém spolupráce, komunikačné kanály a priblížime vám brokera Interactive brokers, ktorého budeme počas kurzu využívať.

Prednahraté online lekcie

Každá z troch úrovní bude pozostávať z prednahratých lekcií dohromady na 21 tém. Lekcie sú v trvaní od 30 do 90 minút s dôrazom na ich jednoduchú "absorpciu". Celkovo ide o viac ako 20 hodín nahratého obsahu.

3 bonusové lekcie

Prednahraté videá na bonusové témy v trvaní 60 minút. Zaradené sú vždy po skončení tematickej "kapitoly"

"Live" prémiové online workshopy

V rámci kurzu budeš mať počas 12 mesiacov prístup k prémiovým praktickým živým online workshopom s možnosťou online kladenia otázok. Konajú sa raz za mesiac a ich trvanie je cca 90 minút. Obsahom sú reálne ukážky realizácie opčných obchodov na demo resp. živom účte a diskusia k nim.

Privátnu Telegram skupinu

Pre tento kurz sme vytvorili privátnu Telegram skupinu. Do skupiny bude každý účastník kurzu pridaný po ukončení prvého modulu Základy, aby sme mohli byť v kontaktne aj prostredníctvom chatu a navzájom si pomáhať. Prístup do skupiny budeš mať aj po uplynutí 12 mesiacov, t.j. navždy

Osobnú podporu

V prípade, že budeš potrebovať podporu v otázkach opcií, ktoré presahujú rámec možností živých workshopov a privátnej skupiny, môžeš nás kedykoľvek kontaktovať. Počas trvania kurzu Ti radi poskytneme aj osobnú podporu.

To všetko za veľmi
prijateľnú cenu

Za jednorazovú platbu dostávaš na 12 mesiacov prístup ku kurzu a súvisiacim živým eventom, vrátane privátnej Telegram skupiny. Ak však obsah alebo priebeh kurzu nebude zodpovedať tvojim očakávaniam, máš k dispozícii našu garanciu vrátenia peňazí.

Praktický Opčný Kurz 249€ jednorazovo
  • Viac ako 20 hodín prednahratých online lekcií
  • 3 online lekcie na bonusové témy
  • Živé prémiové online workshopy
  • Privátna Telegram skupina na zdieľanie a podporu
  • Osobná podpora

Garancia vrátenia peňazí

Ak obsah alebo priebeh kurzu nebude zodpovedať tvojim očakávaniam, napíš nám. Vrátime Ti celú zaplatenú čiastku. Bez akýchkoľvek otázok.