Ako vybrať dobré ETF – najdôležitejšie otázky (a odpovede)

Ak si už aspoň trochu prišiel do styku s investovaním, potom Ti pravdepodobne nie je cudzí pojem „ETF“. ETF („Exchange-Traded Fund“ – fond obchodovateľný na burze) v kombinácii s nízkonákladovým brokerom sú totiž jedným z najlepších spôsobov, ako človek dokáže začať investovať s relatívne nízkymi sumami (rádovo v stovkách Euro).

Najmä preto, že (indexové) ETF ponúkajú začínajúcemu investorovi možnosť investovať s dostatočnou mierou diverzifikácie a zároveň ich „správcovské“ poplatky sú oproti bežným podielovým fondom minimálne – iba na úrovni desatín percenta.

Lenže. Ak si na chvíľu sadneš a „Papučovo investorsky“ sa zamyslíš, pravdepodobne zistíš, že máš viacero otázok. Typovo budú asi takéto:

 1. Do akého ETF mám investovať?
 2. V akej mene sa oplatí investovať?
 3. Ako je to s prípadnými dividendami?
 4. A vôbec, sú s ETF spojené nejaké riziká?

Do akého ETF mám investovať?

Toto je asi najčastejšia (a najkomplexnejšia) otázka pretože výber ETF je neuveriteľne veľký a zdroje obmedzené. Na výber máš rôzne regióny (US, rozvinuté trhy, rozvíjajúce sa trhy, celý svet), veľkosti spoločností (large cap, mid cap, small cap), ale aj rôzne stratégie (rastové, hodnotové, výnosové), či konkrétne odvetvia. Každé má svoje špecifiká.

Výber trhu

U.S. predstavuje rozvinutý trh s dobrou likviditou a politickou stabilitou. Historicky dosahoval dobré výnosy, častokrát lepšie ako globálny trh. Rozvinuté trhy ako celok tiež investorovi ponúkajú relatívnu politickú stabilitu (aj keď v poslednej dobe sa to o EÚ dá povedať asi len tak-tak), primeranú likviditu a potenciál rastu, riziko je nižšie až stredné. Na strane druhej, rozvíjajúce sa trhy ponúkajú investorovi väčší potenciálny výnos, avšak politické aj trhové riziko je väčšie a rovnako likvidita investícií nemusí byť zrovna ideálna. Z pohľadu regionálneho sa asi budeš rozhodovať primárne na základe nasledujúcich kritérií:

 1. Požiadavka na výšku výnosu
 2. Tolerancia volatility, prípadne rizika straty celej investície

Výber veľkosti

Väčšie spoločnosti (Large cap) majú zvyčajne nižšiu volatilitu a spravidla aj menej cenovo narastú, zvyknú však mať vyššiu dividendu. Small cap má zasa vyšší potenciál kapitálového zhodnotenia, avšak pri vyššej volatilite, a pravdepodobne aj výška dividendy bude o niečo nižšia (spoločnosti viac investujú do svojho rastu ako do rozdelenia zisku akcionárom). V tomto prípade voľba závisí od tvojich cieľov, investičného horizontu, požiadaviek na výplatu dividend a tolerancie rizika.

Výber stratégie

A nakoniec otázka value vs. growth (hodnota vs. rast). Ja vnímam value a growth investovanie ako komplementárne stratégie. Value je viac „stabilná“, v dobrých rokoch spravidla zarobí menej ako rastová, no v zlých aj menej klesne – má nižšiu volatilitu a taktiež spravidla dividendy sú vyššie. Rastové majú vyššiu volatilitu a spravidla nižšie dividendy. Pri individuálnom investovaní je možné aj k rastovým spoločnostiam pristúpiť cez hodnotovú analýzu, t.j. analyzovať, koľko je rastová spoločnosť reálne hodná, problémom (z vlastnej skúsenosti) je, že väčšinou Ti vyjde, že je hodná menej, ako jej aktuálna cena. V podstate pri hodnotovom prístupe investuješ do kvality spoločnosti, pri rastovom prístupe investuješ do prísľubu budúcej kvality v kombináciami s očakávaniami trhu. Pozri sa opäť na svoje ciele a časový horizont investície. V neskorších fázach investovania chceš mať v portfóliu viac stabilných a menej volatilných investícií, v začiatkoch si môžeš dovoliť ísť viac do rizika.

Fondy Fondov

Fondy fondov (FOF) sú akýmsi vstupom „chudobnejšieho“ investora do sveta diverzifikovaného investičného portfólia. V podstate za relatívne nižšiu sumu vieš investovať do viacerých ETF. Taktiež sa Ti starajú o rebalansovanie portfólia, čím Ti  v podstate šetria čas a úsilie.

Sú však 2 faktory, ktoré treba zohľadniť. Prvým je stratégia FOF a to, či Ti vyhovuje. Prípadne nájsť taký, ktorý je pre Teba vhodný. Niektoré FOF majú tiež aktívne stratégie, čiže nemusíš skončiť s tým, s čím si začal. Opäť je dôležité, ako stratégia a ciele FOF zapadajú do Tvojich potrieb.

Druhým faktorom sú poplatky. Pri FOF platíš poplatky za každý z ETF v portfóliu a tiež aj poplatok FOF. Preto je potrebné si zvážiť, či dokážeš rovnaké portfólio zostaviť aj z individuálnych ETF. Ak áno potom nemusíš platiť navyše poplatok FOF. Budeš však musieť pravidelne manuálne rebalansovať. Rôzni brokeri (napr. Interactive Brokers) však na toto majú pohodlné nástroje, ktoré môžeš využiť.

Ďalšie kritériá

Jazýčkom na váhach pri rozhodovaní sa o tom, ktoré ETF nakúpiť, môže byť aj skutočnosť, či za konkrétne ETF účtuje broker transakčný poplatok. Niektorí brokeri (napr. Degiro, ShareBuilder) majú zoznam rádovo stoviek ETF, ktorých nákup je možný bez poplatku za transakciu. Toto by však malo byť už iba dodatočné kritérium, určite nie hlavné.

Pri výbere ETF je dôležité, aby si si vybral také, ktoré sú vydané renomovaným subjektom (napr. SPDR, Vanguard, Direxion, iShares, …) a majú dobrú likviditu a nízke poplatky.

Likvidita je jedným z najdôležitejších ukazovateľov pre rozhodovanie o výbere ETF. V podstate sa od likvidity odvíja Tvoja schopnosť kúpiť/predať za rozumnú cenu a v rozumnom čase. Pri nízkej likvidite (počet obchodovaných akcií ETF za jednotku času) sa môže stať, že broker nebude schopný spárovať Tvoju požiadavku s trhom, alebo ak, tak len za cenu, ktorú si nepraješ. Dobrým indikátorom je objem obchodovaných akcií za deň a tiež tzv. bid/ask spread – t.j. rozdiel medzi ponúkanou cenou a požadovanou cenou. Veľké rozdiely sú indikátorom nízkej likvidity. Skús konkrétne ETF sledovať zopár dní počas a uvidíš, ak je na tom s likviditou.

Ďalším problémom nelikvidných ETF je, že majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú zlikvidované (vtipná zhoda výrazov 🙂  ).

V akej mene sa oplatí investovať?

Pri investovaní je treba pamätať na to, že „spotreba“ budúcich výnosov bude prebiehať v konkrétnej mene. Pre väčšinu Slovákov to bude asi Euro (niektorí hovoria, že možno aj rubeľ). Otázka preto je, či investovať len v tejto mene, alebo aj napríklad v USD.

Dôležité je, aby Tvoje investície boli robené v stabilnej mene. Takej, pri ktorej je iba malé riziko devalvácie. Primárne ide o silné svetové meny ako USD, Euro. švajčiarsky frank, či japonský jen.

Kurzové riziko sa dá ošetriť primárne hedžovými operáciami. To je však už nad rámec „Papučového“ investovania, respektíve je to jeho „advanced“ časť.

V dlhodobom meradle bude menový kurz kolísať, tomu sa nevyhneš. Ale pravidelným „priemerovaním ceny“ to do veľkej miery vykompenzuješ. Ak Tvoj broker robí automatické konverzie meny pri nákupe, vyhneš sa potrebe manuálnej konverzie, avšak budeš musieť zaplatiť určitý poplatok, ktorý sa pohybuje  na úrovni cca 0,01% (napr. Interactive brokers) až 0,5% (napr. Lynx) z konvertovanej sumy. Niektorí brokeri majú určené minimálnu sumu poplatku (rádovo v jednotkách EUR), pri iných (napr. Fio) konvertuješ meny podľa nimi vypísaných kurzov bez poplatku.

Okrem toho existujú aj menovo zaistené ETF (majú v názve niečo ako „EUR hedged …“).

Osobne pri dlhodobom investovaní menu moc neriešim. Keď raz urobím investíciu v USD, potom následné príjmy (predaj, dividendy) sú už v USD. Čiže týka sa to primárne nových investícií v EUR a potom prípadných výberov hotovosti z účtu.

Ako je to s prípadnými dividendami?

Spoločnosti, ktoré sú obsiahnuté v ETF dosť často vyplácajú dividendy. Tým pádom máš ako vlastník akcií ETF na ne nárok. Spravidla rastové ETF majú nižšie dividendy ako výnosové alebo „value“ ETF.

Na Slovensku sú dividendy oslobodené od povinnosti zdravotného poistenia. Aktuálna výška dane z dividend je 7%. Pri dividendách zo zahraničných akcií platí, že je daň vyberaná zrážkovou daňou pri výplate. V prípade, že máš u svojho brokera vyplnený americký formulár W-8BEN, bude Ti z dividend z US akcií strhávaných 15% ako daň (bez W-8BEN je to 30%).

Minimálne v úvodných fázach investovania je dobrou praxou dividendy opäť investovať do nákupu akcií (tzv. reinvestovanie dividend). V takomto prípade máš niekoľko možností.

 1. Ak chceš, aby dividendy reinvestoval priamo ETF, hľadaj tzv. „capitalising“ resp. „accumulating“ ETF (opak je „distributing“ resp. „income“, ktorý dividendy vypláca). Príkladom sú napr. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) a na druhej strane iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc). Akumulačné/kapitalizačné ETF sú však stále dosť zriedkavé.
 2. Ďalšou možnosťou je takzvaný DRIP (Dividend Reinvestment Plan) u Tvojho brokera (ak ho poskytuje). Vtedy nákup nových akcií za dividendy zabezpečí broker. Samozrejme, bude Ťa to stáť transakčné poplatky, ibaže by broker poskytoval bezplatné reinvestovanie dividend (niektorí, prevažne americkí, poskytujú). Niektorí dokonca umožňujú čiastkový nákup akcií (t.j. môžeš nakúpiť napr. 0,3716 akcie), iní dividendy kumulujú a reinvestujú ich raz za kvartál, či polrok. Informuj sa u svojho brokera. Takéto služby však poskytujú prevažne americkí brokeri, napr. ShareBuilder.
 3. Tretia možnosť je manuálne reinvestovanie – vtedy kupuješ nové akcie sám za bežných nákupných podmienok.

Sú s ETF spojené nejaké riziká?

Primárnym rizikom je základné investičné riziko – že cena bude klesať a Ty prerobíš. Ale to som asi nikoho neprekvapil, či?

Skúsme sa však pozrieť aj na iné typy rizík.

Môže ETF zaniknúť? A čo sa potom stane s mojimi peniazmi?

Každý rok zanikajú rádovo desiatky ETF. Primárnym dôvodom je, že nenaplnia očakávania emitentov a sú „rozpustené“. Ide väčšinou o relatívne nové ETF zameriavajúce sa na veľmi špecifickú stratégiu alebo odvetvie alebo región. Potom nepritiahnu dostatočný záujem investorov, majú nízku likviditu a emitentovi nezarábajú.

Pre investora nejde v prípade likvidácie ETF o nič dramatické. Väčšinou emitent oznámi tento úmysel s určitým predstihom (mesiac). Mal by dobre odkomunikovať, čo sa presne bude diať, aby predišiel prípadnej panike investorov prameniacej z nevedomosti. Cena ETF sa v takomto prípade môže dosť výrazne odkloniť od čistej hodnoty podkladových aktív (tzv. NAV – Net Asset Value). Po oznámení emitent odpredá podkladové aktíva a investorom vyplatí ich podiel na NAV. Toť vsjo.

A čo keď zanikne emitent ETF?

Treba povedať, že investičné spoločnosti spravidla nepodliehajú kreditnému riziku, a preto len zriedkavo skrachujú. Iný prípad sú napr. banky, ktoré majú aj investičnú spoločnosť, aj investičnú banku, aj správcovskú spoločnosť. Ak tieto skrachujú, zoberú zo sebou všetky svoje divízie/dcéry.

Avšak aj v prípade krachu by sa nemalo stať úplne nič. Platí totiž silná segregácia majetku investičnej spoločnosti a klienta. Najčastejšie ETF krachujúceho emitenta preberie iná investičná spoločnosť a všetko funguje bezproblémovo ďalej. V opačnom prípade dôjde k likvidácii ETF spôsobom popísaným vyššie.

Áno, existuje možnosť, že dôjde k nezákonnému ukradnutiu prostriedkov klientov, ale to je mimo rámec bežnej praxe a vtedy sa môžeš už len súdiť. Preto treba vyberať ETF od renomovaných emitentov.

Na záver

Investovanie do ETF sa môže javiť ako jednoduché. V podstate aj je. V porovnaní s investovaním do konkrétnych akcií si nevyžaduje analýzu každej jednej investície. Po úvodnom nastavení ideš v podstate „na autopilot“. O to väčšiu pozornosť je potrebné venovať práve úvodnému nastaveniu. Výber ETF by totiž mal byť v súlade s:

 1. Tvojimi cieľmi
 2. Tvojim investičným horizontom
 3. Tvojou toleranciou rizika a výkyvov

Na základe tohto si spravíš širší výber vhodných ETF kandidátov do portfólia. No a finálny výber by mal byť robený na základe kritérií ako:

 1. Reputácia emitenta
 2. Likvidita ETF
 3. „Správcovské“ poplatky
 4. Mena, v ktorej je ETF denominovaný

Viem, že je toho veľa. Preto, ak máš akékoľvek otázky alebo niečo nie je jasné, neváhaj a pýtaj sa…

138 Komentárov

 • prioritas

  Odpovedať Odpovedať 29. mája 2020

  Zdravim, neviete či sa da nakupiť americka etf iShares World na trading 212 ?? lebo mi to ukazuje v možnostiach… dakujem

 • Juraj

  Odpovedať Odpovedať 7. apríla 2020

  Zdravím,

  píšete, že pre základný hedging stačí nájsť etfko ktorého mena je v rovnakej mene v akej máte spotrebu teda napr EUR a underlying currency môže byť USD.

  V článku nižšie je písané, že v takýchto prípadoch sa nejedná o poistenie kurzovej straty a teda žiadny hedging. Chápem tomu správne, že aj keď je dané eftko s podkladom v USD kotované v EUR, tak sa stále vystavujem kurzovej strate? Že stále treba hľadať tie EUR-hedged?

  https://www.justetf.com/en/news/etf/the-effect-of-currencies-on-etfs.html

  Ďakujem za odpoveď.

 • Juraj M

  Odpovedať Odpovedať 7. apríla 2020

  Zdravím,

  píšete, že pre základný hedging stačí nájsť etfko ktorého mena je v rovnakej mene v akej máte spotrebu teda napr EUR a underlying currency môže byť USD.

  V článku nižšie je písané, že v takýchto prípadoch sa nejedná o poistenie kurzovej straty a teda žiadny hedging. Chápem tomu správne, že aj keď je dané eftko s podkladom v USD kotované v EUR, tak sa stále vystavujem kurzovej strate? Že stále treba hľadať tie EUR-hedged?

  https://www.justetf.com/en/news/etf/the-effect-of-currencies-on-etfs.html

  Ďakujem za odpoveď.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 7. apríla 2020

   Ten „základný hedgžing“ je myslené v zmysle, že pravidelným prispievaním v EUR do investície v USD človek priemeruje aj kurzové rozdiely a v dlhom horizonte (10+) rokov bude efekt kurzových rozdielov na výnosy minimálny. Iné je, ak sa baváme o dlhopisovej zložke – tam ide primárne o stabilizáciu portfólia, a preto je nevhodné zanášať do dlhopisovej zložky aj kurzovú volatilitu. Preto v prípade dlhopisov preferujem EUR Hedged.

 • Boleslav Okal

  Odpovedať Odpovedať 3. apríla 2020

  Ahoj ,
  chcel by som sa opýtať ohľadom ETF SXR8 a EUNL .
  V XTB som našiel tieto ETX ale pod názvom SXR8 . DE a EUNL.DE čiže sa asi jedná o Nemeckú burzu v Eurách .
  Vieš mi prosímťa povedať aký je medzi nimi rozdiel ?
  Podľa môjho skromnejšieho názoru sa tieto ETF považujú vzhľadom na dlhodobý vývoj ako konzervatívnejšie , dá sa to tak povedať ? čiže by som k nim mohol do portfólia pridať aj menej konzervatívne ETF pre vyváženie a maximalizovanie zisku ?
  V XTB si viem kúpiť akcie za poplatok 10 eur ako je to v Lynx s poplatkom ?

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 4. apríla 2020

   Ahoj,
   EUNL kopíruje index MSCI World, čo je 1690 spoločností z 23 krají rozvinutého sveta. US spoločnosti tam majú zastúpenie cca 60%.
   SXR8 kopíruje index S&P 500, čo je cca 505 najväčších US spoločností a je +/- vlastne podmnožinou MSCI World.
   Zloženie portfólia a to, čo sa udeje, keď tam primiesšaš iné triedy aktív, si vieš namodelovať na stránke portfoliovisualizer.com.
   V Lynxe zaplatíš za nákup UCITS ETF 0.12% z objemu transakcie, minimálne 6 Eur.

 • Marian

  Odpovedať Odpovedať 23. januára 2020

  Zdravim Norbert,

  v niekolkych komentaroch sa zmienujes, ze pri ETF, ktore je akumulativne pre priklad si zobeme napriklad CSPX sa neplatia na Slovensku dane z dividend, ktore su automaticky reinvestovane. Nevedel by si mi dat zdroj tejto informacie. Pripadne nevies, ci to iste plati aj v Ceskej republike?
  Druhou vecou, ktora by ma zaujimala, ako je mozne danu reinvestovanu sumu zistit? Vacsina brokerov tuto informaciu neposkytuje a napriklad, ako teda by si postupoval napriklad v pripade CSPX?

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 23. januára 2020

   Ahoj Marián,
   zdroj tej informácie je prozaický – z vlastníctva cenného papiera (akcie ETF) Ti neboli vyplatené žiadne dividendy, preto neexistuje daňová povinnosť. V princípe nemôžeš zdaňovať niečo, čo si nedostal. Je to podobné ako keby si vlastnil akcie napr. Berkshire Hathaway, ktorá vlastní cez 100 iných spoločností, ktoré jej platia dividendu, ale BRK sama o sebe dividenduu neplatí. Prípadnú daň z dividend znáša BRK, nie Ty ako akcionár. Rovnako, prípadné zdanenie dividend z akcií, ktoré má akumulačné ETF v portfóliu, znáša ETF, nie Ty. Vo väčšine prípadov však UCITS ETF na úrovni fondu dane neplatí z titulu legislatívneho nastavenia. Na druhej strane, dividendy prijaté z mimo EU, napr. z US, dostáva ETF už zdanené zrážkovou daňou 15%. Ale znova, je to zaťaženie ETF, nie Tvoje.
   Zistiť reinvestovanú sumu je najlpešie tak, že si nájdeš rovnaké ETF, len distribuujúce (ak existuje).

 • Ľuboš Havalda

  Odpovedať Odpovedať 9. septembra 2019

  Zdravím, chcem sa spýtať aký je váš názor na

  iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Chcel by som v určitých intervaloch nakúpovať americké ETF a neviem sa v tom množstve možností správne zorientovať. Ďakujem.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 9. septembra 2019

   Zdravím Ťa Ľuboš,
   S&P 500 je podľa mňa vhodnýcm základom akéhokoľvek dlhodobého rastového portfólia, takže ak Ti ide o dlhodobé zhodnotenie majetku, je to vhodná voľba. Otázka je, či to chceš/potrebuješ kombinovať s niečím ďalším. To závisí od dĺžky investičného horizontu a Tvojej ochoty znášať riziko.
   Čo sa týka konkrétne IVV, tak IVV je ETF domicilované v USA, takže v rámci EU ho nedokážeš nakúpiť. Podľa mňa najlepšou UCITS alternatívou je iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc), ticker SXR8 na Xetra.

   • Ľuboš

    Odpovedať Odpovedať 10. septembra 2019

    Chcel by som sa ešte ku tomu spýtať čo je nejaký rozdiel cez ktorú burzu ho nakupujem? Nakoľko som už uskutočnil prvý nákup IVV cez NYSE a nebol s tým problem (cez FIO). Je v niečom rozdiel či nakupujem na XETRE alebo NYSE? Na NYSE je ešte aj nákup lacnejší?… Ďakujem.

   • Ľuboš

    Odpovedať Odpovedať 19. októbra 2019

    Ahoj, ešte by som sa chcel spýtať čo znamená skratka SRN. Keď si dám zobraziť u brookera ticker SXR8 tak mi na mieste názvu burzi na ktorej je dostupné zobrazí SRN. Čo to je? Aký názov, alebo aké burza? Ďakujem.

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 20. októbra 2019

     Na zákalde predošlej komunikácie predpokladám, že používaš Fio. Keďže ticker SXR8 je obchodovaný na XETRA, čo je nemecká burza, predpokladám, že SRN znamená „Spolková republika Nemecko“ 😉

 • Michal

  Odpovedať Odpovedať 5. marca 2019

  Zdravím,
  Chcel by som sa opýtať kde sa dá nakupovať commission free ETF. Chcel by som investovat hlavne do ETF kopirujuce SP500, US Treasury bonds. Zatial som zistil ze na XTB su vsetky tieto ETF s poplatkami, IB maju velmi maly vyber commission free ETFs a medzi nimi nie je ziadne ETF pre SP500. V DeGiro sa uz nemozem zaregistrovat a v Lynxe som nevedel najst ziadny zoznam tychto commission free ETFs. U XTB brokera ma vysiel poplatok za kupu jedneho SPY5.UK priblizne 4% co je podla mna z dlhodobeho hladiska velmi vela. Viete mi prosim vas nejak poradit?

  • Ahoj Michal,
   po „zbalení sa“ a odchode DeGiro od SK klientov je tých možností menej a sú trochu obskúrnejšie. V princípe dokážeš ETF bez transakčného poplatku nakúpiť cez IB (ale tam toho moc naozaj nie https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=37253), cez sporiaco-investičné plány niektorých zahraničných bánk/brokerov v prípade, že majú práve akciu (napr. ComDirect, 1822direkt (ComStage ETF bez poplatkov, a pod.), resp. cez roboporadcov (Finax, Portu, ETFmatic), kde neplatíš za transakcie, ale platíš za správu prostriedkov od 0.5% do 1% z hodnoty účtu ročne.

   • Adam

    Odpovedať Odpovedať 14. júna 2019

    Dobrý deň. Prosím existuje ma LYNX nejaký referal sysyem? ak ano viete mi poskytnúť kod? Vďaka

  • Adam

   Odpovedať Odpovedať 14. júna 2019

   Poprosil by som pozvánku na LYNX ak to mate.
   Adam Antolík
   adam.antolik@gmail.com
   Slovensko

  • Ľuboš

   Odpovedať Odpovedať 10. septembra 2019

   Chcel by som sa ešte ku tomu spýtať čo je nejaký rozdiel cez ktorú burzu ho nakupujem? Nakoľko som už uskutočnil prvý nákup IVV cez NYSE a nebol s tým problem (cez FIO). Je v niečom rozdiel či nakupujem na XETRE alebo NYSE? Na NYSE je ešte aj nákup lacnejší?… Ďakujem.

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 12. septembra 2019

    Fio neviem, ako to rieši, že umožňuje nakupovať na US burzách US ETF. Evidentne je to v rozpore s PRIIPS smernicou. Inak FIO je ak o broker z dostupných možností asi najhoršia – to skôr Lynx, má polovičné ceny a omnoho priateľskejšie prostredie. NYSE je lacnejšia ako XETRA, takže ak máš možnosť nakupovať IVV na NYSE a nevadí Ti, že dividendy vypláca, tak asi pokračuj v tomto smere.

    • Ján Beňuch

     Odpovedať Odpovedať 8. januára 2020

     Sorry že oživujem thread, ale FIO to úplne vážne dodnes umožňuje. Neviem, ako to majú ošetrené, ale podľa mňa tým napriek všetkým ostatným nevýhodám zostávajú pre mňa veľmi relevantní. Až váham, či na to vôbec upozorňovať. 🙂

     • Norbert Nepela

      8. januára 2020

      Nuž, neviem, čo k tomu dodať. US domicilované ETF umožňujú väčšiu škálu tried aktív a sú lacnejšie, UCITS sú zasa aj akumulačné a daňovo optimálnejšie. Zase Fio je v porovnaní s inými brokermi drahšie, čo môže poplatkovú výhodu ETF eliminovať. Každý nech si zváži sám…

 • Ivan

  Odpovedať Odpovedať 28. decembra 2018

  Ahoj Norbert,

  mám možno netradičnú otázku. Všade se preberá investičná stratégia pri dlhodobom investovaní a ideálne v pravidelných, menších sumách.

  Akú stratégiu pri ETF by si ale odporučil pri jednorazovej vyššej sume pri človeku, ktorý už je v dochodkovom veku a chcel by mať nejaké dividendové prilepšenie k dochodku? Ide o sumu po zosnulom, cca 150 tisíc eur. Uvažoval som cca 60-80 tisíc nechať v hotovosti ako rezervu (dochodok nestačí, treba k nemu cca 400-500 eur mesačne na pokrytie nákladov) a zvyšok dať do dividendových ETF na cca 8-10 rokov, počas ktorých vystačí rezerva, a následne postupne predávať.

  Ale neviem, ktoré sú vhodné (obyčajné world indexy? high yield ETFs – sú tam vyššie riziká predpokladám?). A ďalej neviem, či je v súčasnosti vhodné dať časť aktív do dlhopisových ETF. Vzhľadom na vek nechcem, aby bola investícia príliš riziková.

  Vďaka za akúkoľvek radu alebo nasmerovanie.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 28. decembra 2018

   Ahoj Ivan,
   v princípe si môžeš z dostupných peňazí založiť tzv. „rentové“ portfólio. Z tohto portfólia si môžeš ročne vyberať cca 4-5%, pričom máš takmer istotu, že Ti portfólio vydrží aspoň 30 rokov. pri sume 150 tis. EUR je to pri výbere 5% ročne cca 7500 EUR, čo je 625 Eur mesačne. Rezervu v hotovosti držať nemusiš, pokiaľ ju nepotrebuješ na nejaký väčší výdavok. AK máš záujem, ozvi sa mi cez mail (norbert@papucovyinvestor.sk), môžme si dohodnúť konzultáciu, pri ktorej by sme si detailne prešli možnosti.

  • Peter

   Odpovedať Odpovedať 17. januára 2019

   Ahojte, pravidlene investujem cez brookera Degiro do dvoch fondov, cca 1,5 roka. Investicny horizont cca 30-35 rokov este.
   Tie fondy su tieto :
   iShares Core MSCI World UCITS ETF
   iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

   Rozmyslam, ci to nie je z casti duplicitne a ponechal by som si a pravidelne investoval len do prveho.

   Postupne by som mozno pridal velmi malu cast nejakeho dlhopisoveho ETF.Dakujem za vsetky komentare.
   Peter

 • Michal

  Odpovedať Odpovedať 10. októbra 2018

  Zdravim Ta Norbert,

  prosim ta, mam taku otazku, viem, ze ak minimalne rok drzim akciu alebo ETF neplatim dan z prijmu, ale nechapem ako je to v pripade, ked pravidelne nakupujem ETF kazdy mesiac, priklad zacinam v Januar 2018, potom Februar 2018, atd…..

  Vo February 2019 sa rozhodnem dane ETF predat, mozem predat cely Balik ETF co som pocas roka nakupil, alebo len tu cast co som nakupil v January 2018… tak tomuto nerozumiem…. dakujem Miso

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 12. októbra 2018

   Ahoj Michal,
   keď pravidelne nakupuješ, musíš si robiť evidenciu, koľko si čoho kedy nakúpil. Od dane je oslobodený len zisk z predaja tej časti Tvojich investícií (t.j. len tých akcií), ktoré si držal viac ako rok. Príklad: Nakupujem pravidelne mesačne a začínam 1.1.2018. Každý mesiac nakúpim 20 akcií ETF. K 2.1.2019 môžem bez zdanenia predať len tie akcie, ktoré som nakúpil 1.1.2018. Ak predám aj tie, čo som nakúpil vo februári 2018, budem už prípadný zisk musieť zdaniť. Dôležité je si uvedomiť, že jednotlivé nákupy majú rôznu nákupnú cenu, a teda aj v danom čase rôzny zisk alebo stratu. Môže sa teda stať, že januárové akcie budú v stratea februárové v zisku. Predajom obidvoch „balíkov“ si môžeš započítať stratu voči zisku a znížiť alebo úplne eliminovať daňovú povinnosť.
   Hádam som zrozumiteľný 🙂
   Noro

   • Karci

    Odpovedať Odpovedať 12. októbra 2018

    Ahoj Noro.

    a) Ak by si mal taky pripad ako si uviedol, ze predajom oboch (alebo viacerych) balikov by si skoncil na 0, nemusis DP podavat vobec, alebo ho treba podat s tym, ze vysledok tvojho „hospodarenia“ z tejto cinnosti je 0?

    b) Co v pripade kombinacie – zisk z dividend a zaroven strata z predaja akcii = zisk 0. Aj tu si vies zapocitat stratu voci zisku, alebo zisk z dividend musis danit 7% bez ohladu na celkovy vysledok a tym padom podavat DP vzdy, ked mas zisk z dividend?

    Vdaka

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 16. októbra 2018

     Ahoj,
     a) ja v takom prípade priznanie nepodávam, pretože mi žiadna daňová povinnosť nevzniká. Ani daňoví poradcovia však nie sú zajedno, či je potrebné priznanie podávať s tým, že Ti vyjde ak odaň 0, alebo nie.
     b) zisk z dividend a stratu z predaja nie je možné započítať. Pri zisku z dividend by si mal priznanie podávať vždy.

     • Karci

      19. októbra 2018

      Vdaka za odpoved.

      Este mam c) variaciu = drzis akcie viac ako rok, odpredas so ziskom.
      Danova povinnost ti nevznika, ale mas zisk. Predpokladam, ze je to podobne ako s verziou a)
      a teda ani DP nie je potrebne podavat?

 • Vlado

  Odpovedať Odpovedať 29. apríla 2018

  Ahoj Noro,

  prosím Ťa, na čo si dať pozor pri rebalancovaní portfólia? Zaujíma ma hlavne optimalizácia daňová, poplatková. Či a ako záleží ak rebalancujem medzi eu a usd domicilovanými etf (eu-eu, eu-usd, usd-usd), kurzové riziko. Ako často rebalancovať? Ďakujem.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 30. apríla 2018

   Ahoj Vlado,
   rebalansovanie je dosť individuálna záležitosť. v princípe platí, že rebalansuješ vtedy, keď sa zastúpenie jednotlivých súčastí Tvojho portfólia zmení natoľko, že výnosovo-rizikový profil portfólia začne byť pre Teba neakceptovateľný. Kým sa tak nestane, je dobré nechať svoje portfólio „bežať“, ooretože aj príliš časté rebalancovanie môže byť na škodu.
   Z daňového pohľadu je vhodné rebalancovať najskôr po roku od nákupu (v prípade, že si v zisku). Ak si v strate alebo môžeš zisk započítať voči inej strate, ročné pravidlo neplatí. No a samozrejme, ak by Ti z rebalansovania vyšlo, že máš predať alebo kúpiť 1 akciu za 30 Eur s poplatkom 6 EUR, tak sa to asi neoplatí. Takže dávaj pozor aj na celkové transakčné náklady rebalansovania.

   Pri rebalansovaní investícií v rôznych menách vždy pred rozhodnutím investície prerátam na rovnaký menový základ, no a potom už menový kurz neriešim.

 • Miro

  Odpovedať Odpovedať 14. apríla 2018

  Dobry den, chcel sa opytat – ste si isty tym, ze Lynx broker vykonava standardne automaticku konverziu meny pred nakupom USD fondu? Mne totiz kupit USD fond bez USD hotovosti neslo a poplatok za konverziu bol asi 4€. Diki

  • Peter

   Odpovedať Odpovedať 14. apríla 2018

   Nakup CP v inej mene ako je tvoja base currency by malo byť mozne ( maš cah alebo margin účet) ale to by som nerobil nakoľko v danom momente ti požičiava menu broker a za to ti účtuje urok.

   • Miro

    Odpovedať Odpovedať 14. apríla 2018

    Mam cash ucet, aktualne hotovost v dvoch menach USD a EUR a pri nakupe USD fondu Lynx aplikacia automaticky overi, ci je na ucte dostatok USD na zaplatenie. Ak nie, obchod neprebehne.

    • Peter

     Odpovedať Odpovedať 15. apríla 2018

     Tak preto ti neumoznilo nakupiť CP v inej mene nez toho aby si danu menu držal na účte.Zmen si účet na margin a vtedy ti umožní nakup CP v inej mene aj ked danu menu nemáš na učte a po dalšie nebudeš musieť čakať na vysporiadanie obchodov T+2 pri odpredaji ale budeš mať peniaze hned k dispozícii.

 • Peter

  Odpovedať Odpovedať 19. marca 2018

  Zdravim, planujem zainvestovat do etf, len nejaka mensia suma, 2k€ do asi 2 etf, a potom 100-200€ mesacne. Chcel by som etf s it technologiami a koli tej komplikacii s menami, nieco v €. Myslite, ze EQQQ je dobra volba?

  A aku oblast druheho ETF by ste odporucali?

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 20. marca 2018

   Zdravím Ťa Peter,
   ak chceš ísť do technológií, tak Nasdaq je asi prirodzená voľba. Možno by som však radšej volil akumulačné ETF, napr. https://www.justetf.com/de-en/etf-profile.html?query=nasdaq&groupField=index&distributionPolicy=distributionPolicy-accumulating&from=search&isin=IE00B53SZB19

   Ak hľadáš aj druhé doplnkové ETF, dáva zmysel zamyslieť sa nad niečím, čo koriguje riziko (technológie dokážu byť dosť volatilné). Čiže nejaká forma dlhopisov by stála za zváženie. Detaily by záviseli od investičného horizontu a Tvojho „vzťahu“ k riziku. A tiež od toho, či môže nastať situácia, že budeš potrebovať časť portfólia vytiahnuť…

   • Peter Pro

    Odpovedať Odpovedať 30. marca 2018

    Dakujem za radu,

    to ishares nasdaq 100 (SXRV) vyzera zaujimavo. Nie je problem ale cena za share? ~300€, tam sa moc vymyslat neda a asi by som kupoval 1 kazdy mesiac alebo 2 mesiace.

    Potom som este pozeral iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE) tam je cena len 6,50€ je tam ale aj menej pozicii 70 vs 103 u SXRV. Tiez je ale acc. A vzniklo 2015.

    Pri ETF co dividendi vyplacaju by som musel cakat, kym sa ich nazbiera aspon na 1, a tie acc ETF su asi lepsia volba.

 • Vlado

  Odpovedať Odpovedať 5. januára 2018

  Ahoj Norbert,

  na účte u IB mám USD a chcem kúpiť nejaké USD ETF. Vedel by si, prosím, objasniť prečo IB počíta margin? Predpokladám, že ak nepákujem (splatím plnú cenu ETF), tak by margin mal byť 0. Niečo mi uniká? Ďakujem.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 9. januára 2018

   Ahoj Vlado, asi nie celkom rozumiem otázke. Máš margin alebo cash účet?

   • Vlado

    Odpovedať Odpovedať 9. januára 2018

    Nebolo mi jasné, prečo pri otvorení pozície v okne „Order confirmation“ systém počíta margin initial/maintenance aj keď je pozícia plne splatená (tj. žiadna páka). Áno, mám margin účet, kvôli tradingu.

    Mylne som sa domnieval, že keď IB počíta margin, tak automaticky mi požičiava prostriedky a účtuje si za to poplatky. To ale nie je pravda, takže už mi docvaklo. 😉

  • Peter

   Odpovedať Odpovedať 16. februára 2018

   Ohladne Estate Tax ta sa občanov SR netýka. AK nejaký klient IBKR zomrie a dedič je občan USA tak vtedy bude podliehať účet Estate Tax. Stačí napísať email na IBKR a požiadať ich o vyjadrenie ohladne Estate Tax aby ste mali srdcia na pokoji, a ak sa aj tak bojíte odporučam si spísať nejaký manual postup zrušenia účtu pre rodinu aby vedeli zrušiť účet.

 • Ra100

  Odpovedať Odpovedať 21. novembra 2017

  Spytam sa ak budem dlhodobo a praviidelne investovat do ETF ako sa zachovat ked pride vacsia korekcia alebo kriza ako v roku 2008 resp. 2000-2002? Zachovat potfolio bez zmeny a dalej pravidelne dokupovat alebo sa snazit cele portfolio resp. jeho cast predat skor kym to nepadne na uplne dno?

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 22. novembra 2017

   Veľmi závisí od toho, v ktorj fáze životného cyklu portfólia sa nachádzaš a či chceš na konci investičného horizontu peniaze jednorazovo vytiahnuť alebo chceš len čerpať pravidelný pasívny príjem vo forme dividend. Ak si ešte len na začiatku a portfólio buduješ, najlepšie je pokračovať bez zmeny prístupu. Pokiaľ už portfólio stabilizuješ, tak niekedy sa viac oplatí trochu počkať, kým sa trhy znovu zdvihnú (väčšinou tak urobia do 1, max 2 rokov, častokrát omnoho skôr). Určite však by som pri poklese bezhlavo nepredával – pokles ceny sám o sebe totiž nie je platný dôvod na predaj.

 • Karci Sipos

  Odpovedať Odpovedať 31. októbra 2017

  Zdravim.

  Rozumiem tomu spravne, ze ak ETF reinvestuje dividendy, tak sa dane z dividend neplatia, ani v pripade, ze ETF je z USA, Nemecka atd..
  Co v pripade predaja po nejakom obdobi?

  Vdaka

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 3. novembra 2017

   Nie celkom. Reinvestovať dividendy môžu iba európske UCITS ETF. „UCITS“ znamená, že sú schválené na predaj v celej EÚ. Rozdiel je však v tom, či sú to ETF, ktoré investujú do US aktív alebo do európskych aktív. V prípade európskych aktív UCITS ETF dostáva dividendy bez zdanenia a tie reinvestuje. Keďže dividendy nie sú z ETF vyplatené investorovi, investor nemá príjem a daň neplatí. Reinvestovaná dividenda zdvihne hodnotu (NAV) ETF, čiže pri predaji bude vyšší rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou. Lenže podľa slovenských zákonov, ak držíš ETF viac ako rok, výnos z predaja je oslobodený od dane. Takže v prípade investícií do UCITS ETF, ktoré investujú do európskych aktív a reinvestujú dividendy sa investor dokáže vyhnúť plateniu dane z príjmov úplne.

   V prípade UCITS ETF investujúcich do US aktív je situácia podobná, avšak s rozdielom, že aj UCITS ETF prijíma dividendy z USA už zdanené 15% daňou. Takže síce investor ako taký neplatí žiadnu daň, ale pri US aktívach je daň z dividend stiahnutá už pri zdroji a investor sa jej nevyhne.

   Hádam som bol zrozumiteľný 🙂

   • Karci

    Odpovedať Odpovedať 26. januára 2018

    Vdaka za vysvetlenie. Neviem si ale potom vysvetlit preco z dividend z ETF DE0005933972 (UCITS) – mi zdanili presne 20% ?

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 27. januára 2018

     To zasa súvisí s tým, že uvedené ETF je domicilované v Nemecku. Nemci majú v daňových otázkach špecifický prístup, pričom aktuálne platí nová novela daňového zákona. Konkrétne, u nich domicilované ETF platia daň z prijatých dividend 20% a tiež zahraničné ETF, ktoré držia nemecké akcie, rovnako platia daň z dividendy 15%. Čiže z daňového pohľadu je lepšie vlastniť UCITS ETF domicilované v Írsku alebo Luxembursku, ktoré neinvestuje do nemeckých akcií 🙁

     • Majo

      9. októbra 2018

      Nejak tomu nechapem o komentar vyssie bolo pisane ze v pripade europskych aktiv UCITS ETF dostáva dividendy bez zdanenia a tie reinvestuje. Mam tomu chapat tak ze Nemecko zmenilo zakon a uz dividendy zdanuje 20 % ?
      Dakujem

     • Norbert Nepela

      10. októbra 2018

      Áno, Nemci majú od 1.1.2018 zákon, ktorý mení zdaňovanie dividend. Takže už aj právnické osoby ao poberatelia dividend platia daň 21.625%

     • Adam

      16. júna 2019

      Prosím pre uistenie, v prípade že kúpim MSCI World UCITS ETF acc cez napríklad lynx, a minimálne rok nepredám, žiadne daňové priznanie na to podávať nemusím? Ďakujem

     • Norbert Nepela

      16. júna 2019

      Adam: Potvrdzujem, že v Tebou spomínanom prípade nemusíš podávať daňové priznanie.

     • Adam

      16. júna 2019

      Ďakujem za odpoveď

 • Peter

  Odpovedať Odpovedať 15. júla 2017

  Dobrý deň prajem,
  uvažujem o nákupe ETF fondov.
  Ako sa dá pozrieť , ktoré ETF možem nakúpiť priamo u brokerov degiro alebo Lynxbroker predtým než si u nich otvorím účet.Ďakujem.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 17. júla 2017

   Zdravím Peter,
   brokeri sú vo všeobecnosti schopní zrealizovať obchod s akýmkoľvek cenným papierom obchodovaným na konkrétnej burze za predpokladu, že pokrývajú danú burzu a daný typ cenného papiera. ETF sa v tomto prípade správajú ako akcie (equities). T.j. ak je ETF obchodované na burze, ktorú broker pokrýva, dokážeš ho cez brokera kúpiť.
   Zoznam trhov, ktoré pokrýva Degiro, nájdeš tu https://www.degiro.ie/products-and-markets.html. Zoznam trhov, ktoré pokrýva Lynx, nájdeš tu: https://www.lynxbroker.sk/produkty-a-burzy/.

   Degiro zároveň ponúka cca 700 ETF, ktoré dokážeš nakúpiť bez transakčných poplatkov. Zoznam je tu: https://www.degiro.ie/data/pdf/ie/commission-free-etfs-list.pdf

   Niekedy sa stane, že broker nemá v ponuke akciu, ktorá sa na danom trhu obchoduje (sú to väčšinou značne „obskúrne“ akcie). V takom prípade sa dá poslať brokerovi žiadosť o zaradnie akcie do obchodovania.

   Čiže v sumáre, ak sa ETF obchduje na burze, ktorú broker pokrýva, bude sa dať cez brokera nakúpiť.

  • Michal

   Odpovedať Odpovedať 28. novembra 2017

   Ahoj Norbert,

   Prosim Ta, rad by som poznal tvoj nazor ak je to mozne,ktore z tychto ETF by si si vybral ty, podla vyhodnosti, vykonosti, poplatkov, samozrejme s reinvesticiou dividend, investiacia aspon 25rokov

   vykonost oboch ETF za poslednych 5 rokov som vypisal dole. V podstate by som rad vedel kedze obidva trackuju SP500, ci je z dlhodobeho pohladu lepsie vyuzit ETF(VYM) z ohladom na vysie dividendy(High Dividend Yield ETF) ci klasicke ETF (VOO)kopirujuce SP500, ale z nizsimi dividendami. Dakujem Vopred

   5rokov
   VOO: 106,53% total return Dividendy: 1.88% Expense: 0.08%
   VYM: 97.71% total return Dividendy: 2.92% Expense: 0.04%

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 28. novembra 2017

    Ahoj Michal,
    VOO má poplatok 0,04%, VYM 0,08% 😉
    Počas fázy budovania portfólia by som ja osobne zvolil radšej VOO (ešte radšej iShares Core S&P 500 UCITS ETF – CSPX). High Yield Dividend ETF by som volil až pri „preklápaní“ na cieľovú verziu (za predpokladu, že mi ide o pasívny príjem), ale tam by som volil iné ETF – napr. iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EXSG) alebo (konzervatívnejšie) iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY) resp. SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (SYBJ).

    Vždy pri výbere konkrétnej triedy aktív, resp. typu investície je potrebné zvažovať účel, pre ktorý ho zaraďujeme do portfólia.

    • Michal

     Odpovedať Odpovedať 28. novembra 2017

     Ahoj Norbert,

     teraz si niesom isty ci som dal dobry reply na tvoju odpoved a uz to neviem najst,tak pisem este raz, prosim Ta, mozes mi dat aj tickery k tym tvojim ETF, kedze napr. iShares Core S&P 500 UCITS ETF – CSPX)ked zadam CSPX napr. na stranke http://www.etf.com tak take ETF neviem najst.

     dakujem Miso

    • Vlado

     Odpovedať Odpovedať 8. decembra 2017

     Ahoj Michal,

     prosim o vysvetlenie preco preferujes CSPX pred VOO? CSPX v EUR alebo USD?
     Dakujem.

     • Vlado

      8. decembra 2017

      oprava: otazka patri Norbertovi, nie Michalovi. 😉

     • Norbert Nepela

      8. decembra 2017

      Ahoj Vlado,
      primárne 3 dôvody,prečo si myslím, že pre EU investora je vhodnejší CSPX ako VOO:
      1. CSPX je UCITS, takže sa naň nevzťahuje US Estate Tax
      2. CSPX, na rozdiel od VOO, je akumulačný, t.j. reinvestuje dividendy
      3. CSPX, aj keď je mena fondu USD, je možné kúpiť aj v EUR (napr. na XETRA), čo je akási základná forma kurzového hedžingu. Je pravda, že niektorí brokeri, napr. DeGiro, robia konverziu automaticky, čo v podstate supluje nákup v EUR, ale aj tam platíš určitý poplatok za konverziu navyše.

      Okrem toho sa mi rozdiel v poplatku 0.04% (0.07-0.03) nezdá dosť významný na to, aby som preferoval VOO. Rovnako, oba ETF majú dostatočnú veľkosť, likviditu a dostatočne nízky spread.

      Ale rád budem ďalej diskutovať, v prípade, že máš iný názor.

     • Vlado

      8. decembra 2017

      Uvažujme ďalej s týmto predpokladom: obchodujem cez IB, mám vyplnený formulár W8-BEN, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu.

      ad 1. Bude sa aj v takom prípade vzťahovat US Estate Tax pri VOO?
      1.1. Aký je rozdiel v zdanení dividend pre VOO a CSPX?
      1.2. Aký je rozdiel v zdanení zisku po odpredaji VOO a CSPX po uplynutí časového testu platného pre SR(tuším 1 rok)?

      ad 2. Súhlas, je to pohodlnejšie než by som reinvestoval sám po vyplatení dividendy, resp. využil DRIP (ak je možné u IB).

      ad 3. Kurzový hedžing tiež niečo stojí a navyše pri pravidelnej a dlhodobej investícii v USD kurzové riziko až tak neriešim.

      Zatiaľ sa mi zdá najdôležitejši argument v bode 1.
      Ďakujem.

     • Norbert Nepela

      9. decembra 2017

      Ad 1: Áno, bude sa vzťahovať. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia sa týka presne vymedzených druhov daní, daň z dedičstva, pokiaľ viem, medzi nimi nie je. Základom pre stanovenie daňovej povinnosti pre účely US Estate Tax je domicil investície – t.j. ak je investícia domicilovaná v USA, čo VOO spĺňa, podlieha dani. Výška základu oslobodeného od dane je pre cudzincov 60 000 USD. Na dôvažok, ak máš účet u US brokera, spadá pod Estate Tax okrem investícií aj cash na účte.

      1.1: Nie je žiaden rozdiel v zdanení dividend. CSPX, napriek tomu, že dividendy priamo reinvestuje, ich už prijíma očistené o 15% daň.
      1.2. Rozdiel nie je žiaden – VOO aj CSPX sú cenné papiere obchodované na regulovanom trhu a po 1 roku držania je výnos z ich predaja oslobodený od dane.

      ad 2: Len doplním jednu vec. Vo fáze budovania je US domicilovaný ETF a UCITS akumulačný ETF na tom z daňového pohľadu rovnako. No ak už si chceš nechať dividendy vyplácať a chceš maž US akcie, potom UCITS ETF nedáva zmysel, pretože UCITS ETF dostáva dividendy už zdanené 15% a pr ich výplate Tebe ich musíš ešte zdaniť Ty podľa SVK zákonov (7%). Preto vo fáze čerpania by som volil čisto EUR aktíva (predpoklad je, že už mám relatívne veľké portfólio nad 60 000 USD a už som v relatívne vyššom veku – t.j. pri US investíciách je reálna hrozba platenia Estate Tax)

      Ad 3: AK máš brokera, ktorý Ti robí automatickú konverziu meny na USD bez zásadných poplatkov (pri IB cash účte je to pri manuálnej konverzii 2 EUR / transakciu, čo pri nižších pravidelných investíciách môže byť problém), potom je to v podstate jedno, či nakupuješ v EUR alebo v USD. Rovnako je to jedno pri jednorazovej investícii. Zvažovať treba tiež poplatky za transakciu – v IB platíš za transakciu na US burze 1 USD, za transakciu na XETRA platíš 4 Eurá. Takže v závislosti od objemu preinvestovaných peňazí môže byť výhodnejšie VOO ako CSPX. V DeGiro napríklad zaplatíš za CSPX na transakcii 2 EUR, VOO máš zadarmo v rámci zoznamu free ETF. DeGiro zároveň robí automatickú konverziu meny.

      Takže, konkrétny výber je na každom človeku, pre mňa hlavne z daňových dôvodov a kvôli reinvestícii dividend (pohodlnosť) je lepší CSPX.

     • Ra100

      12. decembra 2017

      Okrem poplatkov u brokera by som este urcite bral do uvahy aj garanciu vkladov. U Degiro je to len 20000 Eur kym v IB je to 250000 USD (resp. 750000 USD).
      Este by som sa rad spytal Nora akym sposobom sa prepocitavaju EUR na USD pri CSPX kedze fund currency je USD a trade currency je EUR (ako funguje prepocet pri kupe a pri predaji tohto ETF ?).

     • Norbert Nepela

      12. decembra 2017

      Ra100: Garancia vkladov je, samozrejme, jeden z významných faktorov pri výbere brokera. Aj keď je rozdiel medzi IB a DeGiro, kde IB má vklady klientov vo vlastnom účtovnítve (aj keď oddelene) a v prípade úpadky by tieto prostriedky vchádzali do sumy majetku, z ktorého sa uspokojujú pohľadávky veriteľov, zatiaľ čo DeGiro má majetko klientov vyčlenený v samostatnej spoločnosti (truste). Čiže aj toto nastavenie treba vnímať.

      Fund currency pri CSPX je USD, t.j. je to mena, v ktorej ETF účtuje. Zhodou okolností je to aj tzv. underlying currency, t.j. mena podkladových aktív. Pri obchodovaní v EUR nie je cena nejako špciálne prepočítavaná z USD na EUR burzou ani ETF-kom. Je stanovená trhom a trhový mechanizmus spôsobuje, že je cena v EUR približne totožná s cenou v USD po zohľadnení výmenného kurzu. Ak by tak nebolo, bolo by veľa príležitostí na tzv. arbitráž, ktorá by následne tiež spôsobila vyrovnanie kurzov v EUR a USD. Takže odpoveď na Tvoju otázku je, že cenu v EUR stanovuje trh tak, aby bola plus-mínus v súlade s cenou v USD a výmenným kurzom EUR/USD.

     • Ra100

      13. decembra 2017

      Noro, pozrel som si znovu ochranu vkladov v IB a Degiro..

      Degiro: Cenne papiere su drzane oddelene len pri ucte typu Custody, ktory ma vsak dost vela nevyhod a obmedzeni. Tento typ uctu vsak skoro vobec nepromuju takze predpokladam, ze 90% klientov takyto typ uctu nema a zrejme o nom ani nevie. Rovnako nikde nepromuju, ze pri vsetkych ostatnych typoch uctu tvoje cenne papiere veselo poziciavaju bez tvojho vedomia (u IB je to iba so suhlasom klienta).

      IB: 1. Investiční nástroje i peněžní prostředky jsou drženy u IB US na oddělených majetkových účtech, které jsou segregovány od majetku společnosti IB US.
      2. Odškodněním se rozumí ochrana tržní hodnoty vašich akcií, opcí, warrantů, dluhů a peněžních zůstatků až do 500 000 USD, z toho je 250 000 USD v hotovosti. Pokud není SIPC pokrytí dostatečné, pojišťuje Lloyds ještě částkou 30 000 000 USD navíc na klienta (až 900 000 USD v hotovosti) s celkovým maximem $150 000 000 na pojistnou událost.

      Z dostupnych informacii co som nasiel nevidim rozdiel medzi „oddelenim majetku“ typu Degiro a typu IB, pricom ta ochrana vkladov u IB sa mi zda niekolkonasobne lepsia pricom je viacstupnova. A to este nespominame historiu a celkovy majetok IB.

      Myslim, ze ked clovek planuje cely zivot sporit a investovat tak toto su urcite klucove informacie. Pre mna urcite dolezitejsie ako napr. vyska poplatkov.

     • Norbert Nepela

      13. decembra 2017

      Áno, moja chyba. Máš pravdu, IB má majetok klientov tiež oddelený.
      Degiro má oddelený majetok aj pri obyčajných účtoch, nielen Custody. Rozdiel je v tom, že pri bežnom účte sú Tvoje peniaze súčasťou veľkého „pool-u“ so všetkými ostatnými „basic“ klientami a Tvoja časť je oddelená len účtovne. Pri Custody účte máš fyzicky vytvorený vlastný účet. Ale prostriedky všetkých klientov sú mimo DeGiro, a síce v truste s názvom Stichtung DeGiro.

      Čo sa týka požičiavania akcií, tam by som nevidel až taký problém. Mimochodom, takmer všetky ETF to robia tiež, a tiež sa Ťa nepýtajú 🙂

      Súhlasím však, že IB je široko ďaleko najlepší broker, čo sa týka úrovne služieb, reportingu a bezpečnosti majetku. Jediný problém je počiatočný vklad a fakt, že ak máš na účte menej ako 100 000 USD, platíš mesačné „predplatné“ na transakcie 10 USD. Takže pre niektorých začínajúcich investorov nemusí byť dostupný.

 • Boris

  Odpovedať Odpovedať 26. mája 2017

  Dobrý deň,

  mám 25 a s investovaním začínam. Zatiaľ som investoval do P2P. Rád by som kvôli diverzifikácií nakúpil akcie. Rozmýšľam preto nad ETF. Investovať chcem dlhodobo a pravidelne, ale zväčša nižšie sumy v stovkách €. Je vzhľadom na moje finančné možnosti etf vhodným riešením? Počul som, že etf sa oplatí hlavne pri vyšších investíciach. Prípadne, akého brookera by ste mi odporučili, aby boli poplatky čo najnižšie? Ďakujem za rady.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 26. mája 2017

   Zdravím Ťa Boris, vitaj medzi papučovými investormi!
   Dnešní nízkonákladoví brokeri umožňujú investovať do ETF aj malé sumy. Pointou je, aby celkové náklady spojené s nákupom nepresiahli 1% hodnoty transakcie. A čo sa týka konkrétnych brokerov, tak naši členovia najčastejšie využívajú Interactive Brokers, DeGiro, Lynx a prípadne aj Fio, kde pooplatky za transakciu sa pohybujú od 0 EUR (u DeGiro na cca 700 vybraných ETF) až po cca 9 Eur (pri Fio). Pri výbere brokera však zvažuj nielen poplatky, ale aj ďalšie kritériá ako výška krytia majetku klientov, ponúkané trhy a produkty, dôveryhodnosť, zákaznícka podpora, prehľadnosť aplikácie a pod.
   Prajem veľa úspechov!

  • Peter

   Odpovedať Odpovedať 18. júla 2017

   Ďakujem za fundovanú odpoveď.
   v Degire tie ETF zadarmo sú bezpredmetné, nakoľko je tam minimum 1000 Eur nákup – to sa dosť zle vzorkuje trh.

   • Andrej

    Odpovedať Odpovedať 18. júla 2017

    Nie je tam minimum 1000 eur ná

    Na hociaké ETF zo zoznamu je 1 trade mesačne bez poplatkov – v hociakej výške — aj 50eur. Ten 1 trade je bez poplatku aj na 5 ETF .. teda 5x rôzne ETF po 50 EUR .. stále bez poplatku. Poplatky za obchod sú len ak je 2x za mesiac obchod z rovnakým ETF do 1000 EUR. Teda keby sú 2 obchody z jedným ETF v mesiaci do 1000 EUR tak za ten druhý sa platí poplatok, keby sú tieto obchody nad 1000 EUR tak sa neplatí poplatok.

    • Peter

     Odpovedať Odpovedať 4. augusta 2017

     Tak som nakúpil
     iShares Core S&P 500 UCITS ETF A cez Degiro, problém je, že mi zaúčtovali poplatok 2 Euro a ďalšší 0,04 Euro.Neviem ako je to možné, keď to malo byť zadarmo.

     • Norbert Nepela

      6. augusta 2017

      Nuž, konkrétne Tebou nakúpené ETF nie je v zozname bezplatných ETF. Bezplatné iShares S&P 500 ETF sú nasledovné:
      US4642872000 ISHARES CORE S&P 500 E USD NYSE Arca
      US4642875078 ISHARES CORE S&P MID-C USD NYSE Arca
      US4642878049 ISHARES CORE S&P SMALL USD NYSE Arca
      US4642871507 ISHARES CORE S&P TOTAL USD NYSE Arca

      Celý zoznam bezplatných ETF nájdeš na https://www.degiro.ie/data/pdf/ie/commission-free-etfs-list.pdf

  • Michal

   Odpovedať Odpovedať 28. novembra 2017

   Ahoj,
   dik za odpoved, chcem sa este spytat to tie koncovky ako napr. pri iShares Core S&P 500 UCITS ETF – CSPX, to CSPX je ticker? lebo napr na ETF.com taky neviem najst. Myslim si ze je jednoduchsie pisat tickery ako cele nazvy ETF, kedze podla tickeru skor najdem spominany ETF :-). Chcem sa na tie tvoje navrhy pozriet blizsie, kedze mas tam dost europskych ETF teda zamerane na europu? Ak mozes prosim ta napis mi aj tickery k tym ETF, dakujem Miso

 • Andrej

  Odpovedať Odpovedať 1. marca 2017

  Náhodou nepoznáte stránku, kde by som si vedel porovnať výnos pravidelného investovania do SP500, v rôznych časoch, rôznych intervaloch investovania, rôzne sumy, prípadne aj rôzne ETF ?

  • Stránku nie, ale vieš si stiahnuť historické mesačné cenové dáta do excelu, vyrátať výnos za Tebou požadované obdobie a porovnať. Historické dáta pre americké akcie/ETF stiahneš napríklad na http://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history?p=AAPL (miesto AAPL môžeš dať akýkoľvek iný ticker), zvolíš obdobie a frekvenciu (ja používam mesačné ceny) dáš zobraziť a v pravom hornom roj´hu nad tabuľkou máš tlačidlo „Download“. Ukladá to ako .csv. Neamerické ETF budeš musieť stiahnuť priamo zo stránky fondu.

  • Michal

   Odpovedať Odpovedať 2. marca 2017

   skor vhodne pre US, vies si backtestnut a porovnat rozne portfolia

   https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

   • Andrej

    Odpovedať Odpovedať 2. marca 2017

    Díky moc, dobrá stránka, presne to som hľadal.

 • vladimir derer

  Odpovedať Odpovedať 14. februára 2017

  Dobry den,

  ETF poplatky – ako mozme vidiet su rozdielne pre jednotlive fondy a vseobecne odporucanie je, aby boli co najnizsie.

  Iny pohlad, okrem ineho neodraza vyska poplatku napr. kvalitu manazovania ETFka, t.j. pravdepodobnost dosiahnutia vacsieho vynosu oproti lacnejsim fondom („menej kvalitnejsim“) ?

  Samorejme, ze pri vybere ETFka treba zvazit siroku skalu parametrov. Avsak nie som si isty, ci je vhodne sa prevazne zamerat na tie najlacnejsie ETFka. Kde je ta idealna hranica kompromisu ohladom vysky poplatku (min vs. max) ?

  Dakujem za odpoved a zelam vela uspechov v investovani !

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 14. februára 2017

   Zdravím Ťa Vladimír,
   Ak sa bavíme o indexových ETF, tak „manažment“ takéhoto ETF znamená starať sa o „kopírovanie“ zvoleného indexu. Nie je tam toho moc na manažovanie. Preto dôležitým kritériom pri výbere je okrem reputácie emitenta a likvidity fondu práve výška poplatku. Pre „skúsenejších“ je možné zvážiť aj spôsob replikácie (plná replikácia vždy najlepšie odráža výkonnosť fondu) a tzv. tracking error, t.j. rozdiel medzi výkonnosťou ETF a indexom.
   Pri veľkých emitentoch a podobnej veľkosti/likvidite indexového ETF je to však práve poplatok, ktorý hrá asi najväčšiu úlohu.
   Prajem veľa úspechov!

   • Vladimir

    Odpovedať Odpovedať 15. februára 2017

    Ahoj Norbert,

    ano, moja otazka bola ohladom indexovych ETF.

    Co sa tyka replikacie, odporucas uprednostnit „direct replication“ (idealny pripad) popripade mozno este akceptovat „sample replication“ ?

    Ohladom Tracking difference-error, kde je mozne tieto veci najst o ETF (napr. na justetf) ?

    Dakujem za odpoved

    Vlado

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 16. februára 2017

     Ahoj Vladimír,
     direct replication dáva zmysel pri relatívne „malých“ a stabilných indexoch (napr. S&P500). Ide samozrejme o najvernejšie kopírovanie indexu. Avšak sú indexy (napr. Russell 6000), kde je spoločností príliš veľa na to, aby bolo efektívne ich držať všetky. Okrem toho sa zloženie relatívne často mení. Preto „sampling“ dáva v tomto prípade väčší zmysel – fond potom nakúpi toľko najväčších spoločností z indexu, aby pokryl napr. 99% celkovej trhovej kapitalizácie indexu.

     Takže odpoveď: Samozrejme preferujem full replication, ale akceptujem aj sampling, najmä preto, že pri veľkých indexoch full replication „nezoženieš“. Vyhýbam sa ale syntetickej replikácii (t.j. používaniu derivátov na kopírovanie indexu). Viac o replikácii nájdeš tu: http://intel.harriman-house.com/investing/etf-investing-indices-copied/

     Tracking error najskôr nájdeš na stránkach konkrétnych ETF, ale nie všetky ho uvádzajú. Pri časti si budeš musieť stiahnuť historické dáta ETF a tiež historické dáta indexu a vypočítať tracking error manuálne. Dá sa to urobiť jednoducho porovnaním výkonností ETF a indexu za jednotlivé obdobia, ale kompletný výpočet je trošku zložitejší a dokonale „nepapučový“ (pre masochistov je link tu: http://www.oxford-man.ox.ac.uk/sites/default/files/events/Giuliano%20De%20Rossi.pdf).
     Tracking error nemusí byť vždy negatívom (môže byť aj plusový), ale väčšinou je to práve tak, že ETF zaostáva za benchmarkom – dôvodom sú okrem poplatkov primárne časový posun medzi zmenou indexu a premietnutím zmeny do ETF – t.j. ETF dlhšie drží spoločnosti, ktoré prestali spĺňať kritériá zaradenia do indexu a kratšie nové spoločnosti, ktoré do indexu pribudli.
     Pekný deň
     NN

 • Michal Miko

  Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

  Ahoj Norbert,

  mas nejake nove info, ohladom tvojho testu DEGIRO? Ostavas cez neho obchodovat? Ak mozes zhrnut tvoje postrehy +/-

  dik Miso

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

   Ahoj Mišo,
   ostávam cez nich obchodovať, ale nebudem tam mať väčšinu svojich peňazí. Nepáči sa mi nie celkom transparentný systém poplatkov. Keď chceš niečo nad rámec „bežného“ obchodovania, napr. previesť potfólio inam, môže sa stať, že budeš nepríjemne prekvapený cenou. Ale na bežné nákupy, predaje a prevod prostriedkov z a na účet sú zatiaľ OK. Myslím, že dokonca v roku 2016 získali ocenenie Financial Times. Mojím primárnym brokerom však ostáva Interactive Brokers.

   • Michal

    Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

    Ahoj, nejake detaily k „neprijemnym prekvapeniam“ pri prevode portfolia?:) myslim ze v cenniku to maju nejakych niekolko desiaotk Eur za poziciu

   • Michal Miko

    Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

    Ahoj,

    dik za odpoved. Takze predpokladam, ze mas osobnu skusenost s prevodom potfolia od DEGIRO. Rozmyslal som aj nad IB ale ja nechcem robit day trading, a preto sa mi tam zdaju mesacne poplatky vysoke. Uvazoval som nakup jedneho ETF (IVV)zatial a 3 krat do roka doplnat portfolio no a ucit sa ako si najst konretne akcie a u degiro mi vychadzal len rocny poplatok za burzu(2.5 $).

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

     Ja osobnú skúsenosť s prevodom portfólia nemám, ale jeden z našich členov áno. Pri prevode má DeGiro v cenníku 10 Eur za pozíciu. Toto však podľa ich vyjadrení „nezahŕňa poplatky za clearing a suma môže narásť až do výšky 100 Eur za pozíciu“. Nakoniec to vyšlo lacnejšie pozície predať, zobrať cash, previesť k inému brokerovi a tam pozície opäť nakúpiť. Otvorená ostáva otázka prípadného zdanenia takto odpredanej pozície.
     Interactive Brokers účtujú „activity fee“ 10 USD mesačne, čo je 120 USD ročne. Pri minimálnom vklade 10 000 USD ide o 1,2% ročne, čo nie je málo. Súhlasím, že v takom prípade to z tohto pohľadu možno nie je ideálna voľba. Na druhej strane má IB asi najlepšie „poistenie“ vkladov klientov – do výšky 750 OOO USD na účet z toho max 250 tis. v hotovosti. Napr. DeGiro má „poistenie“ iba z titulu MiFID, t.j. do výšky 20 000 Euro. Každé má svoje pre a proti.

     • Michal Miko

      11. februára 2017

      Ahoj Norbert,

      Stale uvazujem aky broker bude pre mna najvyhodnejsi a vychadza mi na zaklade poplatkov Degiro. Viem ze DeGiro pouzivas aj ty tak by som sa rad spytal, ako je to z poplatkami pri prevode portfolia od Degiro. 10 eur za poziciu + externe poplatky. Pozicia sa berie ako jedna akcia v ramci napr. jedneho ETF, alebo jedno cele ETF sa berie ako pozicia a nezalezi kolko akcii v danom etf mam nakupene. Viem ze DeGiro garantuje vklady do 20.000eur, cize ak by som dosiahol taku hodnotu rad by som presiel napr. k IB. Dakujem pekne za odpoved

      Michal

     • Norbert Nepela

      13. februára 2017

      Michal Miko Pozícia sa berie ako jedna spoločnosť/ETF v Tvojom portfóliu, bez ohľadu na počet akcií, ktoré z nej vlastníš. Ak máš ETF, každé ETF je jedna pozícia.

      Čo sa týka garancie 20 000 EUR u DeGiro, tak to ešte preverujeme, lebo v poslednej dobe sa na fórach objavili informácie, že vraj DeGiro nie je súčasťou Investor Protection schémy. Posielal som im mail, dám vedieť.

     • Michal Miko

      16. februára 2017

      Ahoj Norbert,

      Prosim ta dostal si uz odpoved ohladom toho ci je DeGiro súčasťou Investor Protection schémy? Rad by som uz otvoril ucet a kedze ide o dlhodobe investovanie nerad by som sa popalil a nasiel poriadneho stabilneho brokera, skoda ze stale su nejake polena pod nohy a nieje nejaky poriadny nizkonakladovy Broker. Dost sa tu riesili brokery v Ciech (fio, LYNX) popriopade IB alebo DeGiro, SAXO, XTB, to v celej EU nieje viac nizknakladovych kvalitnych brokerv? Prajem pekny den

     • Norbert Nepela

      17. februára 2017

      Ahoj Michal,
      zatiaľ nemám odpoveď. Ak do konca dňa neodpovedia, budem im v pondelok volať (ale radšej by som mal vyjadrenie písomne). Čo sa týka nízkonákladových brokerov, tak takých „lacných“ ako IB alebo DeGiro je veľmi málo. Obvykle „nízkonákladový“ znamená okolo 5-10 USD/EUR za transakciu. Lenže. V poslednej dobe vzniká veľa tzv. roboporadcov – t.j. automatizovaných „správcov“, ktorí Ti umožňujú investovať do portfólia ETF za relatívne nízke celkové poplatky (do 1,5% ročne). Prehľad EU roboporadcov je na stránke http://robo-advisors.eu/.

     • Norbert Nepela

      20. februára 2017

      Takže k ochrane vkladov v DeGiro – podľa dnešného telefonátu s ich service deskom, „DeGiro je podľa holandských zákonov povinne členom Investor Protection Scheme – t.j. garančného fondu, s plnením do max. výšky 20 000 Eur.“ Ešte sľúbili poslať odkazy na zdroje, ktoré to potvrdzujú.

     • Norbert Nepela

      20. februára 2017

      A ich vyjadrenie mailom:

      „…
      Dle nizozemského práva musí každá investiční společnost přispívat do tohoto systému a tím, že DEGIRO vlastní licenci od Nizozemského úřadu pro finanční trhy (https://www.afm.nl/en/professionals/registers/alle-huidige-registers/beleggingsonderneming.aspx?index=0&id=3708F58C-68A1-E011-A203-005056BE6692&all=1&q=degiro), musí do tohoto fondu přispívat.

      Dle nizozemského práva také vše uvedené na webových stránkách a především v zákaznické smlouvě, musí odpovídat pravdě. Systém pro odškodnění investorů je zmíněn v bodě 15.7 v zákaznické smlouvě.
      …“

  • vladimir derer

   Odpovedať Odpovedať 15. februára 2017

   Ahojte,

   aky typ zahranicnej platformy pre otvorenie uctu v EURach u Degira odporucate ?
   Alebo je vhodnejsie otvorenie ceskeho uctu na ceskej plat. ?

   Dakujem za radu.

   Vlado

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 16. februára 2017

    Ahoj,
    Ak DeGiro, tak ideálne účet v EUR. Čiže do úvahy pripadá írska, nemecká a rakúska mutácia (prepdokladám znalosť buď angličtiny alebo nemčiny. sú aj iné mutácie, ale s obskúrnejšími jazykmi :-)). Rakúska a nemecká mutácia sú v nemčine, pri nemeckej budeš pravdepodobne potrebovať účet v nemeckej banke (divná nemecká implementácia EU smernice). Môžeš na to využiť napr. bezplatný účet v N26 banke (www.n26.com/). Ak preferuješ angličtinu, tak ideálne je írska mutácia. Ak si otvoríš v Čechách, potom sa Ti všetky transakcie budú preratávať na CZK, čiže sa pri každej vystavuješ kurzovým rizikám. Ale zasa podpora je v češtine 🙂

    • Ondrej Tesarovic

     Odpovedať Odpovedať 10. mája 2017

     Zdravim Vas Norbert. Mate skusenosti priamo s Irskym Degirom? Ja som si u nich otvoril ucet. Investujem kazdy mesiac do bezpoplatkovych ETF, ale velmi ma otravuje, ze kazdy mesiac im musim dokladovat potvrdenie o transakcii, lebo si nevedia automaticky sparovat platbu zo zahranicia (posielam to zo slovenskeho uctu vo VUB banke). Mate rovnaky problem? Podarilo sa to niekomu obist? Pozeral som nejake online Irske banky ale v kazdej myslim chceli nejake potvrdenie o pobyte v Irsku.
     Dakujem za odpoved

     • Norbert Nepela

      11. mája 2017

      Zdravím Ťa Ondrej,
      pri DeGiro je to proste tak. Všetci, čo tam posielajú peniaze, musia dodať screenshot z transakcie ako potvrdenie. Chápem, že je to trošku „vopruz“, ale keď pri zrealizovaní transakcie cez internet banking spravíš screenshot a pošleš im ho, nemal by to byť až taký problém.

      Podobné niečo má aj Interactive Brokers – u nich pri každom prevode potrebuješ najprv vyplniť hlásenie o prevode, kde uvedieš, z akého účtu akú sumu a v akej mene budeš posielať. Na základe toho Ti dajú platobné inštrukcie…

   • Michal Miko

    Odpovedať Odpovedať 2. marca 2017

    Ahoj Norbert,

    Stale mam problem zistit ktore ETF rebalancuje dividendy a ktore nie, ako to najdem? tak napriklad na tejto stranke kde to viem najst? http://www.etf.com/VOO Prosim ta ako sa oznacuje to tam oznacuje. cakal som ze taky dolezity udaj bude viditelny. dakujem pekne

    • Michal

     Odpovedať Odpovedať 2. marca 2017

     asi si myslel reinvestuje..Vanguard a vseobecne US ETFka distribuuju dividendy, ked chces take ktore ich nevyplacaju (mavaju oznacvenie Acc) pozri sa skor po europskych ETFkach s domicilom v Irsku napr (iShares)

    • Presne ako hovorí Michal vyššie, reinvestovanie dividend je primárne doménou Európskych ETF. V každom prípade si vieš v prospekte fondu nájsť informáciu nasledovne:
     1. Ak majú uvedený „Distribution Yield“, potom určite dividednu vyplácajú. Konkrétne Vanguard to má na stránke fondu v záložke „Distributions“.
     2. Ak nemajú uvedený Distribution Yield, potom budú mať niečo ako „Use of Income: Accumulating“ v sekcii „Key Facts“ alebo obdobnej.

    • Michal

     Odpovedať Odpovedať 11. mája 2017

     Zdravim,

     Ano je to tak, volal som tam priamo do Irska a bolo mi vysvetlene ze pri platbach z inych krajin ako Irsko nevidia vsetky udaje od odosielatela, preto by ta mali vyzvat emailom aby si poslal screenshot tvojho prevodu. Posledny krat mi nic take nenapisali, takze sa mi ospravedlnili, ze peniaze uz tam sice boli len nevedeli priradit platbu. Robia to ludia manualne cize human error. Ja ked prevediem peniaze do DeGiro, nasledne napisem email na clients@degiro.ie a napisem text. Dear degiro team, I just deposited my DeGiro account with (napises sumu eur)please see proof of sending money in attached. My user name is: (napises tvoj meno do uctu degiro)A pripojis obrazok ako dokaz o prevode penazi. Kludne tam aj dopln tvoje Meno a Priezvisko a aj telefon na teba

 • Martin Holubek

  Odpovedať Odpovedať 3. augusta 2016

  Zdravim priatelia, davam do pozornosti ETF low volatility napr: USMV, SPLV, SPHD. Oproti investovaniu do napr. SPY maju ovela lepsie zhodnotenie. Myslim ze pre pasivnych investorov je to super produkt. Ak ma niekto skusenosti, pripadne pozna nejake negativa, tak sa podelte.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 3. augusta 2016

   Ahoj,
   Ide o príklady tzv. smart beta fondov. Ide v podstate o fondy, ktoré sa tvária ako indexové, ale zloženie portfólia riadia nie podľa trhovej kapitalizácie, ale podľa iných faktorov (napr. Book value, inverzný PE, a pod). Ide v podstate o niečo medzi indexovým a aktívnym investovaním, a to v tom, že majú presné pravidlá a tieto dodržiavajú, nie je to však klasický index a tituly vo fonde sa môžu meniť častejšie. Poplatky tiež zvyknú byť o niečo vyššie ako pri indexových, avšak nižšie ako pri aktívne riadených ETF

  • Michal Miko

   Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

   Tak v tom pripade budem riesit obchody u DeGiro, aspon teda do sumy 20000 eur. Nakoniec ma uz len trapi jedna otazka, ak mi moj ETF vyplati dividendu, ktora mi pride u DeGiro na ucet a ja ju v priebehu roka preinvestujem s mojimi pravidelnymi vkladmy pocas roka, je nutne z takychto dividend platit TAX, ak som za tie peniaze dokupil dalsie akcie alebo nie? dakujem

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 27. januára 2017

    Po novom (od 1.1.2017) to vyzerá tak, že daň z dividend zo zahraničia sa platí vo výške dohodnutej v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a príslušným štátom alebo sadzbou 7%. Zmluva má prednosť pred zákonom o dani z príjmov. Dividendy z USA už prichádzajú so zrazenou daňou 15%.
    V prípade, že dividendy podliehajú dani, je ich potrebné zdaniť aj v prípade, že za ne nakúpiš nové akcie. Alternatívou sú ETF, ktoré dividendy reinvestujú (tzv. accumulating ETF)

    • Igor

     Odpovedať Odpovedať 13. marca 2018

     Čaute, spýtam sa, v prípade Írska je zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia dohodnutá ak sa nemýlim na 10%, aka je prax v prípade vyplácania dividend z írska, ak ma niekto skúsenosť? Dividendy prichádzajú na účet už zrazené s 10% daňou, alebo posielajú plnú dividendu a potrebne ju bude zdaniť na SK?
     Rád by som si ešte ujasnil… ak má ETF ISIN začínajúci na IE napr IE0008471009 pre ISHARES EURO STOXX 50, tak znamená to že aj dividendy sú vyplácané z írska?
     pre ISIN s DE z Nemecka a podobne? Správne tomu rozumiem? Díky za upresnenie.

     • peter

      14. marca 2018

      Pokiaľ vo výpise nebudeš mať witholding tax tak ich dostavaš nezdanené, ale najlepšie urobíš ked napíšeš priamo spravcovi Ishares. ak ma Etfko domicil v Irsku (IE0008471009) tak dividenda su vyplacane z Irska.ak De tak su vyplacané z Nemecka.

 • Michal

  Odpovedať Odpovedať 2. júla 2016

  Zdravim,

  ak som to spravne pochopil, podla novej legislativy – dan sa neplati pri dlhodobom drzani cennych papierov, neplati sa ani z dividend a podobne sme teda oslobodeni od platby zdravotneho poistenia – z tohto pohladu sa teda US domiciled ETFs nezdaju ako uplne zla volba pre SVK investora – TER je velmi nizka, otazne su dodatocne naklady pri konverzii do USD a estate tax, ktora by sa mala vztahovat na tento majetok pokial viem SK nema ohladne tohto dohodu s US.

  mal by som otazku ake small cap ETF by bolo vhodnou sucastou core portfolia / europske ETF su jednak o dost drahsie, vyrazne menej likvidne a nepokryvaju US aj ostatne developed trhy, rad by som sa vmestil len do 3 ETF developed world, EM a small caps – nasiel som az jedno SPDR small cap world (ZPRS.DE) TER 0.45 % , avg volume okolo 1000 a assets udavane okolo 60-70M. Dakujem

  • Ahoj,
   pochopil si to správne 🙂

   Neviem, čo presne myslíš pod estate tax vzťahujúcu sa na ETF, môžeš vysvetliť?

   Z Tvojej otázky nerozumiem, či sa pýtaš na európske small-caps alebo na small caps všeobecne. Ten ETF, čo uvádzaš má skoro 57% investovaných v USA. Jeho alternatívou môže byť napr. https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=GWX, čo je menej zameraný na US (menej ako 1%). Ak sa chceš významne vystaviť US small caps, možno by som skúsil nejaký Vanguard ETF…

   V každom prípade, keď pozerám ETF, tak sa primárne zameriavam na emitentov: Vanguard, Barclays, WisdomTree, iShares a Blackrock a SPDRs.

   Títo emitenti majú spravidla TER do okolo 0,4%, dobrú likviditu aj objem aktív pod správou. Tiež si vieš celkom dobre vybrať z ponuky.

   • Michal

    Odpovedať Odpovedať 3. júla 2016

    tu su nejake detaily z IRS

    https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/some-nonresidents-with-u-s-assets-must-file-estate-tax-returns

    Exceptions: Assets that are exempt from U.S. estate tax include securities that generate portfolio interest – ci sa da toto chapat ako ETF

    myslel som US aj exUS small caps v jednom baliku, co splnalo spomenute ETF, US small caps ma samozrejme vela moznosti ci uz v Europe alebo USA, Vanguard Small Cap a SC Value su samozrejme vyrazne lacnejsie, viac assets pod spravou ako v Europe a podobne aj likvidita

    dividendy (nepotrebujem, radsej acc), EUR/USD konverzia vs likvidita, nizsie TER, lacnejsi nakup na US burze – taka moja dilema 🙂

    asi to prilis analyzujem, moj ciel by bola na zaciatok market weight geograficka diverzifikacia, pokryte LC, MC, SC, jednoduchost – co najmenej ETFs, nizke TER

    • Michal,
     ten link, čo si uviedol, hovorí o dani z majetku, ktorá sa vzťahuje na zosnulých nerezidentov a ich majetok. Portfolio interest je v tomto prípade definovaný ako úrok z obligácií vyplácaný nerezidentom. ČIže tzv. estate tax je splatná pri smrti držiteľa a len pri majetku prevyšujúcom 60 tisíc USD.

     Čo sa týka globálnych small cap ETF, otázku, ktorú by si si mal položiť, je, aké zastúpenie developed vs. developing chceš, resp. koľko chceš mať US vs. Non-US.

     A prečo to chceš mať v jednom ETF? Dnes už dokážeš ETF nakúpiť za minimálnych transakčných poplatkov resp. aj bezplatne, takže nie je problém nakúpiť viacero ETF za nižšiu sumu…

     • Michal

      4. júla 2016

      da sa to zhrnut teda

      majetok v tom pripade sa oplati nakupit aj ETF s US domicilom

      cisto z praktickeho hladiska 2 ETF je 2x viac nakupov, rebalansovania atd aj ked viem ze su to drobne:) small cap pokial viem tvoria mozno 15 % celeho trhu, cize percentualne zastupenie US vs ex US ma az tak netrapi, ak by sme to brali podla toho MSCI world small cap indexu tak je to asi podobne ako u LC indexov kde US ma zastupenie nejak okolo 55-60 %

      otazka bezplatnych nakupov – samozrejme sa to da a tam by nebolo co riesit, ale u nas (prip. EU) neviem o takom brokerovi – jedine co ma napada je Degiro a vzhladom k tomu co som sa o nich docital – nie je tam SIPC, kolateraly, tretie strany..moc doveru to vo mne nevzbudzuje, pripadne by som tam investoval do urcitej vysky a potom to presunut inam

     • Norbert Nepela

      4. júla 2016

      Ja s nákupom US domicilovaných ETF nemám najmenší problém 🙂

      Je viacero brokerov, čo ponúkajú bezplatné ETF, okrem Degiro (cca 700 free ETF) je to primárne z amerických brokerov Fidelity (70 free ETF), Schwab (214), TD Ameritrade (101), ale aj Interactive brokers (56), za určitých podmienok aj Vanguard.

      Okrem toho, Investovanie do ETF je doménou tzv. roboadvisors, medzi top patria napr. Wealthfront a Betterment. Skús sa pozrieť aj tam…

      Určitý prpoblém pri free ETF je však, že nie vždy si vieš vybrať. Mám pocit, že niekedy sa emitenti takto snažia nalákať klientov na „podvýživené“ ETF.

      V princípe, ETF domicilované v US sú lacnejšie z pohľadu transakčných poplatkov ako európske – poplatky na US burzách sú nižšie ako na EU burzách. A v podstate nevidím zásadný problém pri dlhodobom investovaní investovať prostredníctvom US domicilovaných ETF aj do EU a svetových indexov…

     • Michal

      4. júla 2016

      ano viem o tych commission free..ale otvarat si ucet u americkych brokerov uz mi pride ako problem z administartivneho hladiska, myslim ze mnozstvo z nich ani non rezidentovi ucet neotvori (musel by som dokladnejsi check), a pokial clovek nie je trader tak sa IB asi neoplati kvoli poplatku za neaktivitu a minimum 10K 🙂

      cize pre menej aktivneho buy and hold investora asi moc nie:) rad si precitam v buducnosti clanok aj o detailnejsom vybere brokera

      dakujem za trpezlivost a vycerpavajuce odpovede:)

     • Norbert Nepela

      5. júla 2016

      V skutočnosti viacero US brokerov otvorí účet aj zahraničným klientom. Osobne som mal skúsenosť s MB Trading, ale aj napríklad OptionXpress (Charles Schwab), či Fidelity. Tam už sú ale poplatky vyššie ako pri IB, v priemere okolo 8-9 USD za transakciu.

      Ja aktuálne testujem Degiro, plánujem o tom napísať nejaké zhrnutie. Písal si, že nie sú členom SIPC – to je pravda. Takto je Tvoj majetok – rozumej cash, chránený „len“ do výšky 20 000 EUR (podľa holandských zákonov). Pýšia sa však tým, že kompletne Tvoj účet majú segregovaný u depozitára (custodian), čiže v prípade ich krachu je Tvoj celý učet v bezpečí. Určite nie je Degiro ideálny broker, aspoň doteraz som objavil niekoľko „detských chorôb“, avšak väčšina negatívnej spätnej väzby sa týka trader-ov (napr. exekúcia príkazov cez spríaznený fond HiQ). Ešte budem testovať prevod pozícií k inému brokerovi a zatváranie účtu, či tam nie sú nejaké „zádrhele“. Ale ich 700 bezplatných ETF znie celkom dobre 🙂

     • Michal

      5. júla 2016

      k tomu degiru napr.

      goo.gl/tKQngb

      urcite si rad precitam o osobnych skusenostiach

     • Norbert Nepela

      5. júla 2016

      Hej, to sú o degiro známe veci. Otázkou je, do akej miery predstavujú reálny problém. V každom prípade, ak je degiro „kóšer“, tak mi príde ako dobrá voľba pre začatie budovania portfólia. Po dosiahnutí potrebného objemu aktív môžeš vždy preniesť svoje portfólio napríklad k IB… Toto je presne spôsob, akým som začínal – najprv americký broker MB Trading, ktorý mal minimum na otvorenie účtu 2000 USD a v tom čase poplatok 1 USD za transakciu. Po dosiahnutí potrebného objemu som preniesol účet k IB. Proces fungoval veľmi dobre, trval 8 dní a stál 50 USD.

     • Michal

      6. júla 2016

      hej to by slo

      custody account (vsimol som ze si nechavaju platit za procesovanie dividend, co nie je u standardu- v tom pripade asi acc len)

      IWDA kupovane zadara a k tomu EMIM za tie 2E + nejake drobne, po nahromadeni nejakeho obnosu to poslat k inemu (napr Lynx) – rozmyslam ci sa to da len raz alebo opakovane presunut pozicie inam

     • Norbert Nepela

      6. júla 2016

      Custody account je u DeGiro o niečo drahší na poplatkoch a, máš pravdu, pýtajú peniaze za pripísanie dividend. Na strane druhej Tvoje akcie nepožičiavajú ďalej, čo môžeš vnímať ako výhodu.

      Ja mám u nich bežný basic účet (nie custody), čo znamená, že som im dal súhlas moje akcie požičiavať. Riziko totiž považujem za veľmi malé – požadovaný kolaterál je totiž min. 107% požičanej hodnoty a väčšinou ide o krátkodobé shortové operácie. Vnímam, že toto im umožňuje poskytovať nízke transakčné poplatky a nemám s tým zásadný problém. Inak, toto isté dokážeš spraviť aj u IB – dať im svoje tituly na požičiavania – s tým rozdielom, že IB Ti za to platí až do cca 4,6% ročne…

      V počiatočných štádiách je acc prístup asi vhodnejší – nemusíš reinvestovanie riešiť manuálne – bez ohľadu na typ účtu, ktorý máš…

      Prevody pozícií medzi brokermi je možné realizovať koľkokrát chceš. Je to štandardná služba, za ktorú si zaplatíš – pozri napríklad tieto linky:
      http://www.finra.org/investors/understanding-brokerage-account-transfer-process
      http://www.dtcc.com/clearing-services/equities-clearing-services/acats

     • Michal

      6. júla 2016

      dik za linky, sounds like a plan:) nakupovat bez comissions a raz za cas to presunut do bezpecnejsieho pristavu

     • Norbert Nepela

      7. júla 2016

      Rado sa stalo 🙂

  • Michal Miko

   Odpovedať Odpovedať 28. januára 2017

   takze ak tomu spravne rozumiem, ak kupujem Americke ETF a ETF nie je accumulating ETF tak dividendy prichadzaju uz so zrazenou danou 15%. to znamena peniaze ktore dostanem na ucet brokera uz nemusim zdanovat? rozumiem tomu spravne? Pozeral som na roznych strankach ako napr. http://www.etf.com ale nikde neviem najst ci je dane ETF accumulating alebo nie…. napriklad VOO…. , kde sa to da najst? dakujem pekne

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 30. januára 2017

    Názory sa rôznia, či po strhnutí 15% treba ešte americkú dividendu zdaňovať aj na Slovensku. Odporúčam prečítať zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a SR, článok 10. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/74/19940411#predpis.clanok-10). Ja mám podľa znenia zmluvy zato, že ak je už raz dividenda zdanené v USA, nemôže byť zdanená na Slovensku. Môžeš sa však rozhodnúť zdaniť dividendu sadzbou 7% v SR a potom by si si mohol nárokovať 15%-nú daň zrazenú v USA. Toto som však ešte nerobil, takže neviem presný postup.

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 30. januára 2017

    Čo sa týka accumulating etf, je potrebné pozrieť prospekt ETF. Tam by malo byť uvedené (býva to v kolónke „Type“ alebo „Distributions“ alebo obdobnej v závislosti od emitenta), či je Distributing alebo Accumulating.

 • Igor

  Odpovedať Odpovedať 27. júna 2016

  Zaujala ma jedna veta… „Na Slovensku sú od 1.1.2016 dividendy z akcií obchodovaných na regulovaných trhoch (oficiálnych burzách) oslobodené od povinnosti zdravotného poistenia.“ Viete podať konkrétny zákon, paragraf v ktorom sa to píše? Ďakujem

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 28. júna 2016

   Je to stanovené v zákone 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov v par.10b ods. 1. písm. e a v ods. 4. Link na zákon je: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580. V podstate sa tam vymedzuje, čo to je zárobková činnosť pre účely platenia zdravotného poistenia a konkrétne dividendy z akcií obchodovaných na registrovaných trhoch (burzách) sú z toho vyňaté.

   • Igor

    Odpovedať Odpovedať 26. júla 2016

    Aj ked neskor, ale reagujem znova. pozrel som si spominany zakon o zdravotnom poistení aj o dani z prijmov, ale predsa.. spominany §10b ods4 iba odkazuje predovsetkym na ods.1 písm. e), ten odsek mi pripada napisany takym stylom ze si ho moze kazdy vysvetlit inac. V tom pripade ked poistovna posle rozhodnutie o nedoplatku, je na mieste pokus o odvolanie predovsetkym na spominane §. Tiez nedavno i v mediach zazneli chystane danove zmeny a jednou z nich je aj zrusenie zdravotných odvodov z dividend, takze cele SR vie o tom ze sa zdravotne odvody z dividend platia (zatial) a kedze tu sa v clanku pisalo ze su oslobodene, pride mi to zavadzajuce. Mozno ze mi neaky fakt unika, neviem, ale samozrejme by som bol za ak by sa neplatili. Prikladam jeden link, ale iste je toho na nete viac.
    http://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/792982-tieto-zmeny-chysta-vlada

   • Igor

    Odpovedať Odpovedať 26. júla 2016
    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 27. júla 2016

     Ahoj,
     Je potrebné rozlišovať medzi dividendami resp. podielom na zisku, ktoré sú Ti vyplatené ako spoločníkovi tuzemskej spoločnosti a dividendami, ktoré sú Ti vyplatené ako akcionárovi zahraničnej spoločnosti obchodovanej na registrovanom trhu. Podiely na zisku/dividendy z tuzemských spoločností podliehajú odvodom, avšak par. 10b ods. 1 písm e) zákona 580/2004 Z.z. explicitne hovorí, že dividendy z akcií zahraničných spoločností obchodovaných na registrovaných trhoch NIE SÚ zárobkovou činnosťou, z ktorej sa odvádzajú odvody podľa tohto zákona.

     Link z HN Online sa týka podielov na zisku v tuzemských spoločnostiach. K názorom ľudí na ako-investovat.sk sa vyjadriť neviem 🙁

 • fero

  Odpovedať Odpovedať 19. júna 2016

  Dakujem za pekny clanok. Pre obsiahle info re. vyssie uvedeneho mozem doporucit knihu od Richarda A. Ferri: All about asset allocation. Velmi poucna.

Pridaj komentár

* Povinný údaj