Ako zachrániť svoje ETF portfólio

Norbert Nepela

(Upozornenie: tento článok je trošku technickejší)

Ak investuješ alebo plánuješ investovať do ETF na vlastnú päsť, tak možno už vieš, že od stredy 20. júna 2018 prestali brokeri Interactive Brokers a Lynx ponúkať malým investorom z Európskeho hospodárskeho priestoru možnosť nakúpiť US domicilované ETF. S oneskorením tak nasledovali holandského brokera DeGiro, ktorý obchodovanie s US domicilovanými ETF zastavil už 3. januára tohto roku. No a (nielen) slovenský „papučový“ investor tak prišiel o možnosť využiť širokú ponuku rôznorodých tried aktív a kombinácie faktorov, ktoré US ETF trh ponúka.

Čo sa stalo?

V úvode tohto roka vstúpila do platnosti smernica MiFID II a s ňou súvisiaca smernica PRIIPS, ktorá okrem iného požaduje, aby komplexné finančné produkty (tie sú definované ako všetky, ktoré nie sú v zozname nekomplexných produktov) vypracovali „Kľúčový informačný dokument“ (Key Information Document – KID) spĺňajúci presne stanovené náležitosti, a to v jazyku krajiny, v ktorej je produkt ponúkaný. ETF domicilované v Európe sa na platnosť tejto smernice už nejaký čas pripravovali, niektorí lepšie ako iní, a teda nákup UCITS ETF nebol významne obmedzený. Čo sa však nedá povedať o ETF domicilovaných v USA. Tieto sú obchodované na amerických burzách a preto nevideli (a asi ani nevidia) dôvod meniť dokumentáciu v zmysle EU legislatívy. Preto od 3. januára začal broker DeGiro nákup US ETF blokovať. Ak už niekto takéto ETF vlastnil, mohol ich držať alebo predať, nedalo sa len nakúpiť. Avšak Interactive Brokers a Lynx, aj na základe iného výkladu usmernenia, ktoré vravelo, že, parafrázujem, „execution-only brokeri, ktorí k predmetným komplexným produktom okrem služby prijatia a postúpenie pokynu na nákup či predaj neponúkajú ďalšie doplnkové služby, nie sú povinní zverejňovať pre tieto produkty KID“, veselo fungovali ďalej. Aj to bol dôvod, prečo viacerí z vás prešli od DeGiro k Lynx alebo Interactive Brokers. Situácia sa však evidentne zmenila a to, čo platilo, už neplatí.

No a čo?

Americký trh ETF ponúka širokú škálu tried aktív resp. indexov. Keďže európsky trh ETF je podstatne mladší, aj výber je chudobnejší. K 22.6 bolo na stránke justetf.com, ktorá ponúka prehľad a detailné info o UCITS ETF, evidovaných 1240 UCITS ETF. V porovnaní s 2077 US ETF vedenými na stránke etfdb.com je to len necelých 60%, resp. môžeme povedať, že počet ETF obchodovaných na US burzách je o viac ako 2/3 vyšší ako počet UCITS ETF. Hlavným rozdielom je, že US trh ponúka viac faktorovo orientovaných ETF, a teda je dosť možné, že EU investori s horizontom dlhším ako 20 rokov, majúc na zreteli výsledky tzv. „3-factor study“, ktorá hovorí, že práve príklon k faktorom ako veľkosť, resp. „malosť“ spoločnosti, a „value“ prístupu majú počas dlhého obdobia tendenciu prekonať výkonnosť širokospektrálneho indexu, siahli práve po týchto ETF.

Rovnako sa pod výber US ETF podpísali nižšie poplatky, vyššia likvidita a skutočnosť, že počas dlhého investičného horizontu hrajú kurzové rozdiely len malú rolu.

Ak patríš medzi dlhodobých investorov, šance sú, že zavedenie MiFIID II a PRIIPS a s tým spojené zastavenie možnosti nákupu US ETF  spôsobilo, že rozmýšľaš, čo máš so svojím US ETF portfóliom ďalej robiť.

A čo teraz

Ak už máš svoje portfólio zostavené čiastočne alebo prevažne z ETF obchodovaných v USA, máš tri základné možnosti, ako ďalej:

Prvou možnosťou je, že prestaneš nakupovať a budeš čakať, pokiaľ a) US ETF spracujú dokumentáciu podľa EÚ legislatívy, alebo b) dôjde k zmene EÚ legislatívy. V dohľadnej dobe sa však pravdepodobne ani jedno neudeje, a teda hrozí riziko, že budeš čakať relatívne dlho. Aj keď pravdou je, že Interactive Brokers sa snažia nájsť právnu „medzeru“, alebo „nastavenie“, ktoré by obchodovanie US ETF umožňovalo. Nevedia sa však vyjadriť k načasovaniu ani k presným podmienkam tohto tzv. „elective professional“ statusu.

Druhá možnosť je, že si nájdeš na nákup US ETF čisto amerického brokera. Existujú aj takí, ktorí umožňujú otvorenie účtu aj neamerickým investorom. Je ich viacero, ale jeden za všetkých je napr. TradeStation. Takto budeš mať priamy prístup k US ETF bez toho, aby Ťa obmedzovala EU legislatíva. Je však viacero problémov, s ktorými musíš počítať. Prvý problém je, že účet si môžeš otvoriť len v USD. Čo znamená, že buď budeš mať na Slovensku účet v USD, alebo budeš prevádzať EUR, ktoré budú konvertované do USD „počas prevodu“, pričom kurz nemusí byť vždy pre Teba výhodný (závisí od banky príjemcu). Druhý fakt je, že prevody mimo EÚ sú spoplatňované relatívne vysokou sumou, počítaj 20 Eur a viac za prevod. Tretím problémom môžu byť dane – vždy sa ubezpeč, že US broker Ti dá podpísať formulár W-8BEN, aby si mal daňovú povinnosť z prijatých dividend 15% namiesto 30%. Okrem toho bude Tvoj účet podliehať tzv. „Estate tax“  - akejsi dani z dedičstva, ktorá u non-US investorov predstavuje až 40% zo sumy presahujúcej 60 000 USD, do čoho sa pri US brokerovi bude započítavať aj hotovosť na účte. No a v neposlednom rade je to skutočnosť, že pravdepodobne budeš môcť cez takéhoto brokera obchodovať iba na US trhoch, takže ak máš aktuálne v portfóliu aj investície na neamerických burzách, budeš musieť spravovať viacero účtov.

Tretia, a asi najrozumnejšia možnosť je, že svoje portfólio „pretransformuješ“ na UCITS podobu. Výhodou UCITS portfólia je, že môžeš investovať v EUR, prevody peňazí robíš bezplatne cez SEPA, môžeš vybrať ETF, ktoré dividendy reinvestujú a, v neposlednom rade, môžeš ostať pri svojom aktuálnom brokerovi. Kľúčová otázka teda je, „ktoré UCITS ETF vybrať?“.

Vo všeobecnosti si vieš adekvátne UCITS ETF vyhľadať cez ETF screener na portáli justetf.com. Do vyhľadávača napíšeš kľúčové slová popisujúce index alebo triedu aktív (napr. S&P 500 alebo EUR corporate bond) a vyhľadávač Ti zobrazí možnosti. V ľavom stĺpci vyberieš zo zoznamu „Matching indices“ najvhodnejší index. Následne vyberáš podľa veľkosti, histórie, poplatkov, resp. ceny za akciu. Pri dlhodobom investovaní a pri ETF investujúcich do US aktív je vhodné vybrať tzv. „akumulačné“ ETF (reinvestujúce dividendu), aby sa predišlo dvojitému zdaneniu dividend.

Problém však môže byť pri (viac)faktorových (smart beta) ETF. Napríklad US MidCap Value medzi UCITS ETF proste nenájdeš. Čo teda s tým? V princípe je postup podobný, aj keď vyžaduje viac analytického úsilia. Takže, začneš identifikáciou indexu, ktorý moje US ETF kopíruje. Následne sa ho pokúsiš zadať do ETF Screenera. Ak máš šťastie, justetf.com index pozná a zobrazí zoznam relevantných UCITS ETF. Ak je index neznámy (t.j. žiadne UCITS ETF ho nekopíruje), musíš ísť o krok vyššie a to tak dlho, kým nedostaneš zo screenera aspoň nejaké výsledky. Následne rozklikneš „Matching indeces“ a preskúmaš index za indexom a porovnáš ho s pôvodným. Ten, ktorý bude najbližšie, zvolíš a necháš vyhľadať relevantné UCITS ETF. Následne opäť vyberáš podľa veľkosti, histórie, poplatkov, resp. ceny za akciu.

No a otázka za milión – ako porovnať „podobnosť“ indexov? Sú dve možnosti:

 1. Buď sa ponoríš do štúdia zloženia a metodiky, čo je presnejšie, ale aj náročné na energiu, znalosti a čas; alebo
 2. Porovnáš historický vývoj indexov, resp. ich koreláciu. Nie je to také presné, ale v princípe Ti ide o to, dosiahnuť čo najväčšiu zhodu vo výkonnostných parametroch. Takže ak dva indexy majú podobnú historickú výkonnosť, volatilitu, a tiež sú silne korelované, potom ich môžem vo svojom portfóliu s viac-menej kľudným svedomím zameniť.

Pre mňa ako Papučového investora je síce zaujímavé sa vŕtať v metodike indexov, ale nie je to úplne ideálne strávenie nedeľného popoludnia. A preto zvolím druhý prístup.

Pre ilustráciu zvolím už spomínaný US MidCap Value, reprezentovaný Vanguard US MidCap Value ETF (VOE):

 1. Kopírovaný index CRSP US Mid Cap Value Index – žiadne výsledky na justetf.com
 2. Zjednoduším na US Mid Cap Value – opäť žiadne výsledky
 3. Rozdelím na
  1. US Mid Cap = 4 indexy.
  2. US Value = 8 indexov (jeden z nich je aj MSCI USA Small Cap Value Weighted, čo by asi bola moja primárna voľba pre US Small Cap Value ETF – lebo iná nie je ?)
 4. Pre každý relevantný nájdený index nájdem relevantné US ETF. US preto, že chcem porovnať parametre indexov v rovnakej mene. Výsledky sú nasledujúce:
  1. MSCI USA Enhanced Value/ MSCI USA Value Weighted – VLUE
  2. MSCI USA Prime Value – VTV
  3. MSCI USA Mid Cap – VO
  4. MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted – EUSA
  5. S&P MidCap 400 – IVOO
 5. Po zistení korelácie jednotlivých ETF, a teda indexov (výsledky na tejto stránke) som došiel k záveru, že možnou UCITS náhradou za Vanguard US MidCap Value ETF (VOE) môžu byť UCITS ETF kopírujúce indexy MSCI USA Prime Value, S&P MidCap 400 alebo MSCI USA Mid Cap. Zo všetkých UCITS ETF, ktoré kopírujú uvedené indexy sú dva veľmi malé a navyše distribuujúce dividendu. Takže jediným zostávajúcim kandidátom bude SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF.

A čo s US ETF, ktoré už vlastním?

Máš dve možnosti – buď ich predáš a nakúpiš zvolené UCITS ETF. Bude Ťa to stáť transakčné poplatky a možno daň zo zisku (ak máš zisk nad 500 Eur a ešte neubehol rok od ich nákupu). Budeš však mať „čisté“ portfólio v rovnakej mene (Euro). Druhá možnosť je si US ETF ponechať a nerobiť s nimi nič. Nebudeš riešiť transakčné poplatky ani dane (možno okrem dane z dividend, ak ich budeš priznávať v daňovom priznaní). No na drahej strane, napr. DeGiro účtuje poplatok 2,50 Eur za prístup na každú burzu, takže ak máš US ETF ešte u DeGiro, môže sa Ti to predražiť. „Správna“ odpoveď neexistuje, je to na Tebe.

 

Aké US ETF máš v portfóliu Ty? Vieš, ako ich „prehodiť“ do UCITS podoby? Daj mi vedieť.

72 Komentárov
Peter 8. júla 2020
| | |
Tá štruktúra článku je akoby som čítal Motley Fool :D (no offense, just funny)
Martin 12. marca 2020
| | |
Dobrý deň Norbert chcem kúpiť Vanguard S&P 500 ETF a pravidelne mesačne 20 rokov investovať 1000-1500€ a dividendy reinvestovat váš názor?
Jozef Mak 10. februára 2020
| | |
Ahoj Norbert .Zdravim Ta po dlhsom case. Zasa sa pokusam investovat do akcii ale tento raz nechcem ziadne etfo.....Cakal som ze trhy konecne padnu alebo sa prejavia vyraznejsie cierne labute a mam pocit ze minimalne do volieb v Amerike budu trhy slapat ako na drogach hoci je verejne tajomstvo ze akcie su prekupene..Ja som v maji 2019 moje etfko ktore si mi ete v roku 2017 odporucal predal.Pretoze sa schylovalo k velkemu padu.No rocny test som skutocne dodrzal a vybral som zo ziskom aj ked malym.Bol to znamy fond I Shares core MSCi Word. Keby som tam ostal doteraz mam okrem mojich 9 zarobenych dalsich 17 za dva roky .Ale faktom je ze som sa po predaji nestresoval a bol som vytrvaly aj za cenu straty z etf nevystupit v casoch ked sa mu nedarilo a nebol este dokonceny rocny test........Dnes by som uz do toho fondu nechcel vstupit pretoze nedokazem akceptovat to ze som prisiel o vysoky zisk ako aj to ze vsetky indexy su moc vysoko.Nesiel by som ani do inych etf indexov .Preto lebo nenastali velke pady.......Teraz uvazujem nad akciami ktore nevyplacaju dividendy.Je to moja podmienka.Nasiel som posledne dva tyzdne zopar typov a odporucani.Samozrejme niektore z tych akcii dost aj za posledne tyzdne vyskocili. Uvazoval som nad Amazonom,Netflixom, Vartou,Avastom,.,,aj Alibabou ale kedze je to cinska akcia tak mozno nie no a este mi neda spavat AMD.AMD je vraj daleko lepsia ako Intel a za poslednych 5 rokov dal vyse 1500 percent co je velmi slusne. Keby aj prisli korekcie na trhoch mozno by sa oplatilo zaristkoval aj za tu cenu ze by slo rok dva do straty 40 percent no myslim ze by sa rychlo vratilo hore.Urcite by som sa rozhodol pre maximalne tri zo spominanych akcii.No nie je vylucene ze by som investoval len do jednej akcie.Mozno len AMD .Mozno som blazon a znesiem tvoju kritiku .Mohol by si mi poradit akcie ktore nevyplacaju dividendu a nakupil by som ich v eurach cez lynx?....Nakupil by som v priebehu dvoch tyzdnov ak sa nic nezvrtne ci nezhorsia prognozy.No a dalsia vec. V jednom clanku som zistil ze koncom roka 2019 sa menil zakon len jeho vykladu som presne nerozumel.Zakon hovori ze okrem dodrzania rocneho testu pripudla nova podmienka::::::::::((((((((((((((( :Od roku 2020 pribudne do zákona nová podmienka. Ak si budete chcieť uplatniť tento tzv. časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. Ak bol teda investičný nástroj, ktorý ste si kúpili, prijatý na regulovaný trh až po vašom nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov," 0))))))))To ako môzem zistit? aby sa mi nestalo ze si kupim nejaku akciu ci etf a hoci splnim rocn test nedodrzim tuto podmienku lebo neviem ci dana akcia bola prijata na regulovany trh.Mam pocit ze ohladne tejto podmienky je nejako podozrivo ticho a vela ludi zije este v presvedceni ze splnit rocny test staci...............Dalsia vec vies mi poradit ako je to ked si rezident Sk ktory robi v zahranici na HPP- fyzicka osoba v AT kde je zdravotne poisteny a v pripade nedodrzania rocneho testu by mal zaplatit dan na sk ale zdravotne poistenie nesmie.Nikde na nete sa nepise tento pripad. Nazdavam sa ze ak som dobre cital tak v at sa z cennych papierov plati len dan. No musi clovek ist do at Krankasse zaplatit dobrovolne poistne ked mozno v tej krajine sa ziadne zdravotne odvody neplatia z z akcii? Lebo ja sa nazdavam ze ked niekto po pol roku drzanej akcie ci etfko na sk zaplati v nasledujucom roku po predani akcie 19 percent co ako danovy rezident SR musi.Ale kedze je zdravotne poisteny v at nemoze byt sucasne v dvoch krajinach zdravotne poisteny.Musi zaplatit zdravotne v at?No lenze tam riesia akcie len 27,5 % danou bez zdravotnej poistky ak som to dobre cital podla stranky wienerborse..
Miroslav Ficko 11. januára 2020
| | |
Zdravim pohlo sa to uz nejakym smerom s KID alebo stale nic ?
Marek 26. apríla 2019
| | |
Ahoj Norbert, mam ucet v Lynx a chcel som nakupit ETF/ETN na volatilitu (ako hedging portfolia a zarovem kratkodoba spekulacia na zvysenie volatility) - nieco ako VXXB alebo VIXY. No vzhladom na vyssie uvedene regulacie US based ETFs to pre retail klientov nie je mozne. Nemas nahodou tip na nejake podobne produkty ktore su eligible aj pre EU retail? Vdaka, Marek
Ladislav 17. apríla 2019
| | |
Ahoj Norbert, mal by som jednu otázku k ETF, vieš poradiť nejaké vhodné UCITS ETF ak chcem časť investície presunúť do dlhopisov? Momentálne mám CSPX a IWDA a chcel by som nejakú malú časť dať do dlhopisov, tak aby som vytvoril pomer povedzme: 60% - CSPX 30% - IWDA 10% - dlhopisová zložka, ale tu vôbec netuším čo Vopred ďakujem za pomoc.
Jozef Mak 13. apríla 2019
| | |
(ETF a dane) Ahoj Norbert prosim o radu ......Som v zlozitej situacii. Ako iste vies index SP 500 sa priblizuje k historickym maximam teda stupa riziko ze akciove trhy dosiahnu v najblizsich tyzdnoch maximum a potom prudky pad..Kupil som za poslednych 16 mesiacov to iste etf na IWDE fond I Shares Core MSCI Word v eurach tak ako si mi radil.. Prvy nakup som realizoval koncom januara 2018 na zaciatku velkeho padu,druhy nakup som realizoval v polke marca 2018 a treti nakup som realizoval 4 maja 2018..Vsetko rovnake etfko I Shares Core MSCI Word v eurach cez rovnaku burzu IWDA.......Mam brokera Lynx.......Vsetky tri vstupy su zobrazene ako pocet kusov spolu .Cize poviem priklad prvy nakup 900 kusov,druhy 500 kusov a treti 400 cize ukazuje sa mi na stranke pocet kusov co vlastnim 1800. Co mam robit ak by som to nevydrzal a zachranil vsetky kusy povedzme 1800 pred padom?Mam to naraz vybrat? Cize predam 1800 kusov alebo to mam predat tak ze prve dve varky povedzme tych 900 plus 500kusov predam ako 1400 kusov? Teda pocet kusov co splnaju rocny test .........a zvysnych 400 kusov predam v iny den alebo v inu hodinu hoci nesplnili rocny test a to uvediem v danovom ak nevydrzim do 6 maja tohto roku kym ubehne doba jedneho roka aj pre tieto kusy.........Ci predsa predam 1800 kusov dokopy naraz a riskujem zmätok v danovom priznani.Nikde som sa nedocital ako je to v tomto pripade v sulade s rocnym testom.Vies aby sa mi nestalo to ze ja to vsetko naraz predam ale posledny treti nakup este do zaciatku maja nesplna rocny test budu odomna chciet dorovnat dan .Ja sa nazdavam ze z danoveho hladiska by som mal platit dan len z poslednych 400 kusov a znizit si zisk o 500 euro.No desi ma potvrdenie z Lynxu ktore dolozim do danoveho priznania.Prepac mozno som to moc rozpisal.Skratka problem je dokupovanie toho isteho etf na tej istej burze a otazka postup zdanenia....Neviem kedy sa podpise obchodna dohoda s Cinou ale ak to bude naozaj koncom aprila tak sa moze stat ze zaciatkom maja nastane velky pad a nebudem cakat 7 alebo mozno aj 36 mesiacov kym sa vratim do zisku hoci budem davno splnat rocny test ak mozno aj ten nebude zakonom zruseny.
Roman 11. februára 2019
| | |
Zdravim vsetkych, som rad ze som konecne na Slovensku narazil na takuto stranku, kde ako vidim sa stretavaju ludia podobneho zmyslania a zamerania ohladne sveta investicii. Presiel som si posledne dni viacero clankov a zverejnenych zdrojov a rozhodol sa registrovat a pridat svoju "trosku do mlyna". Taktiez ma minuly rok postihla zmena EU legislativy a to velmi nemilo. Uz roky mam ucet u IB a som nadmieru spokojny ale nakoniec stopli nakupy aj tam ako sa pise v clanku. Nad ramec rad , ktore uviedol Norbert vo svojom clanku pridam zopar mojich postrehov: 1. Ostali zapnute moznosti nakupov CEF (closed end funds) v USA. Bol som vzdy zastancom low cost ETF ale nasledne som bol nutny studovat aj tento svet a zaujali ma nieketore sektorove CEFs ako napr. BST, BME, TDF. aj ked maju svoje poplatky urcite vyssie ako ETF vzhladom na opcne strategie a niekedy aj leverage dosahuju lepsie vykonnosti takze to stoji za zvazenie. Navyse u niektorych je NAV vyrazne nizsia ako Price a kupujete teda s diskontom a mnohe su aj dobre income zdrojom lebo pravidelne vyplacaju pomerne vysoke dividendy. Zaroven su vsak volatilnejsie hlavne ak maju vyssi leverage. 2. Pokusil som sa dojednat s IB status profi investora nech mi opat zapnu US ETFs ale trvali na 500.000 EUR a to tam zatial nechcem mat ale zaroven povedali ze by uznali min 1 rocnu prax v investicnej spolocnosti - to vsak nemam ale mozno niekomu to pomoze. Skuste ich o to poziadat ak mate taky doklad resp. potvrdenie. Na druhu stranu mi potvrdili ze ak si ucet zalozim na svoju s.r.o. teda Ltd. z ich ponimania tak bude status profi investora aj tak takze teraz zvazujem presun investicii z fyzickej osoby na moju s.r.o. aj ked musim zvazit danove plusy a minusy a to je kapitola sama o sebe. Pripadne je moznost drzat dva ucty ale nechce sa mi riesit inactivity fee a radsej drzim jeden vacsi ucet a som raz ze IB drzi take silne poistenie a extremne nizke fees pre US. 3. Presiel som v US ciastocne na vybrane akcie namiesto ETF a ETF som preniesol bud do EU UCITS alebo nakupujem pravidelne CEFs ak je dobry diskont. Tym ze moj investicny dochodkovy plan pocita z pravidelnym mesacnym investovanim EUR aj USD sumy v pomere 2:1 mi to takto vyhovuje. Moje zameranie do buducna okrem MidCap a LargeCap su aj healthcare a technology takze tomu napriklad podriadujem nakup jednotlivych akcii ak maju zaujimavu valuaciu. Ale gro hodnoty drzim v ETF / CEFs - akcie mam skor na take "hranie" spojene s Put alebo Call opcnymi strategiami na maximalizaciu vynosu podobne ako to robia US CEFs. V drvivej vacsine ak idem do jednotlivych akcii tak su to minimalne dividend aristokrati a planujem drzat viac ako rok Tolko "par centov" za mna. Zial EU vymysla vela nezmyslov a tento posledny nam zbytocne zneprijemnil a predrazil investovanie v US ale co uz zivot ide dalej a treba sa prisposobit. Tak prijemne inveestovanie prajem
Braňo 3. februára 2019
| | |
Ahoj Noro, za článok veľké +, mal by som otázku ohľadom výberu burzy na ktorej cez DEGIRO začnem nakupovať ETF. Ešte minulý rok som si stihol na DEGIRO pred zmenou legislatívy založiť účet a doteraz som ho nevyužíval, som v tom nový. Vzhľadom na môj investičný horizont 30 rokov som váhal medzi: iShares Core S&P 500 UCITS ETF a iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Nakoniec som vybral World zatiaľ ako jediný index časom k nemu možno pridám EM, Mid cap, to ešte neviem. Mňa však zaujíma, ktorú z búrz si vybrať aby som si tak povediac nezatvoril dvere. Preveroval som si každé jedno ETF, o ktoré by som mohol mať teoreticky záujem a všetky z nich sú dostupné na londýnskej burze, nemeckej xetra burze a švajčiarskej burze. Londýnska je skoro u všetkých ETF najlikvidnejšia, no mám v pláne nakúpiť aj nejaké dividendové akcie a ako lajkovi sa mi zdalo, že na xetra je v tomto lepšia. Myslím, že čo sa týka poplatkov, tak tam je to na rovnako a nezáleži, ktorú si vyberiem, ak sa mýlim oprav ma. Tak teda akú burzu vybrať na nákup ETF a prípadne dividendových akcii?
Marián 11. septembra 2018
| | |
Zdravím Vás páni, uvažujem o nákupe ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) a iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF za účelom dlhodobého sporenia. Chcel by som sa opýtať, či vidíte nejaké riziká v spojitosti s Brexitom, keďže tieto ETFká sú domicilované v Írsku. Môže mať krajina, v ktorej je fond domicilovaný výrazný vplyv na jeho hodnotu? Obidva fondy sú vedené v USD. Ďakujem za Vaše názory. Marián