Ako zachrániť svoje ETF portfólio

Norbert Nepela

(Upozornenie: tento článok je trošku technickejší)

Ak investuješ alebo plánuješ investovať do ETF na vlastnú päsť, tak možno už vieš, že od stredy 20. júna 2018 prestali brokeri Interactive Brokers a Lynx ponúkať malým investorom z Európskeho hospodárskeho priestoru možnosť nakúpiť US domicilované ETF. S oneskorením tak nasledovali holandského brokera DeGiro, ktorý obchodovanie s US domicilovanými ETF zastavil už 3. januára tohto roku. No a (nielen) slovenský „papučový“ investor tak prišiel o možnosť využiť širokú ponuku rôznorodých tried aktív a kombinácie faktorov, ktoré US ETF trh ponúka.

Čo sa stalo?

V úvode tohto roka vstúpila do platnosti smernica MiFID II a s ňou súvisiaca smernica PRIIPS, ktorá okrem iného požaduje, aby komplexné finančné produkty (tie sú definované ako všetky, ktoré nie sú v zozname nekomplexných produktov) vypracovali „Kľúčový informačný dokument“ (Key Information Document – KID) spĺňajúci presne stanovené náležitosti, a to v jazyku krajiny, v ktorej je produkt ponúkaný. ETF domicilované v Európe sa na platnosť tejto smernice už nejaký čas pripravovali, niektorí lepšie ako iní, a teda nákup UCITS ETF nebol významne obmedzený. Čo sa však nedá povedať o ETF domicilovaných v USA. Tieto sú obchodované na amerických burzách a preto nevideli (a asi ani nevidia) dôvod meniť dokumentáciu v zmysle EU legislatívy. Preto od 3. januára začal broker DeGiro nákup US ETF blokovať. Ak už niekto takéto ETF vlastnil, mohol ich držať alebo predať, nedalo sa len nakúpiť. Avšak Interactive Brokers a Lynx, aj na základe iného výkladu usmernenia, ktoré vravelo, že, parafrázujem, „execution-only brokeri, ktorí k predmetným komplexným produktom okrem služby prijatia a postúpenie pokynu na nákup či predaj neponúkajú ďalšie doplnkové služby, nie sú povinní zverejňovať pre tieto produkty KID“, veselo fungovali ďalej. Aj to bol dôvod, prečo viacerí z vás prešli od DeGiro k Lynx alebo Interactive Brokers. Situácia sa však evidentne zmenila a to, čo platilo, už neplatí.

No a čo?

Americký trh ETF ponúka širokú škálu tried aktív resp. indexov. Keďže európsky trh ETF je podstatne mladší, aj výber je chudobnejší. K 22.6 bolo na stránke justetf.com, ktorá ponúka prehľad a detailné info o UCITS ETF, evidovaných 1240 UCITS ETF. V porovnaní s 2077 US ETF vedenými na stránke etfdb.com je to len necelých 60%, resp. môžeme povedať, že počet ETF obchodovaných na US burzách je o viac ako 2/3 vyšší ako počet UCITS ETF. Hlavným rozdielom je, že US trh ponúka viac faktorovo orientovaných ETF, a teda je dosť možné, že EU investori s horizontom dlhším ako 20 rokov, majúc na zreteli výsledky tzv. „3-factor study“, ktorá hovorí, že práve príklon k faktorom ako veľkosť, resp. „malosť“ spoločnosti, a „value“ prístupu majú počas dlhého obdobia tendenciu prekonať výkonnosť širokospektrálneho indexu, siahli práve po týchto ETF.

Rovnako sa pod výber US ETF podpísali nižšie poplatky, vyššia likvidita a skutočnosť, že počas dlhého investičného horizontu hrajú kurzové rozdiely len malú rolu.

Ak patríš medzi dlhodobých investorov, šance sú, že zavedenie MiFIID II a PRIIPS a s tým spojené zastavenie možnosti nákupu US ETF  spôsobilo, že rozmýšľaš, čo máš so svojím US ETF portfóliom ďalej robiť.

A čo teraz

Ak už máš svoje portfólio zostavené čiastočne alebo prevažne z ETF obchodovaných v USA, máš tri základné možnosti, ako ďalej:

Prvou možnosťou je, že prestaneš nakupovať a budeš čakať, pokiaľ a) US ETF spracujú dokumentáciu podľa EÚ legislatívy, alebo b) dôjde k zmene EÚ legislatívy. V dohľadnej dobe sa však pravdepodobne ani jedno neudeje, a teda hrozí riziko, že budeš čakať relatívne dlho. Aj keď pravdou je, že Interactive Brokers sa snažia nájsť právnu „medzeru“, alebo „nastavenie“, ktoré by obchodovanie US ETF umožňovalo. Nevedia sa však vyjadriť k načasovaniu ani k presným podmienkam tohto tzv. „elective professional“ statusu.

Druhá možnosť je, že si nájdeš na nákup US ETF čisto amerického brokera. Existujú aj takí, ktorí umožňujú otvorenie účtu aj neamerickým investorom. Je ich viacero, ale jeden za všetkých je napr. TradeStation. Takto budeš mať priamy prístup k US ETF bez toho, aby Ťa obmedzovala EU legislatíva. Je však viacero problémov, s ktorými musíš počítať. Prvý problém je, že účet si môžeš otvoriť len v USD. Čo znamená, že buď budeš mať na Slovensku účet v USD, alebo budeš prevádzať EUR, ktoré budú konvertované do USD „počas prevodu“, pričom kurz nemusí byť vždy pre Teba výhodný (závisí od banky príjemcu). Druhý fakt je, že prevody mimo EÚ sú spoplatňované relatívne vysokou sumou, počítaj 20 Eur a viac za prevod. Tretím problémom môžu byť dane – vždy sa ubezpeč, že US broker Ti dá podpísať formulár W-8BEN, aby si mal daňovú povinnosť z prijatých dividend 15% namiesto 30%. Okrem toho bude Tvoj účet podliehať tzv. „Estate tax“  - akejsi dani z dedičstva, ktorá u non-US investorov predstavuje až 40% zo sumy presahujúcej 60 000 USD, do čoho sa pri US brokerovi bude započítavať aj hotovosť na účte. No a v neposlednom rade je to skutočnosť, že pravdepodobne budeš môcť cez takéhoto brokera obchodovať iba na US trhoch, takže ak máš aktuálne v portfóliu aj investície na neamerických burzách, budeš musieť spravovať viacero účtov.

Tretia, a asi najrozumnejšia možnosť je, že svoje portfólio „pretransformuješ“ na UCITS podobu. Výhodou UCITS portfólia je, že môžeš investovať v EUR, prevody peňazí robíš bezplatne cez SEPA, môžeš vybrať ETF, ktoré dividendy reinvestujú a, v neposlednom rade, môžeš ostať pri svojom aktuálnom brokerovi. Kľúčová otázka teda je, „ktoré UCITS ETF vybrať?“.

Vo všeobecnosti si vieš adekvátne UCITS ETF vyhľadať cez ETF screener na portáli justetf.com. Do vyhľadávača napíšeš kľúčové slová popisujúce index alebo triedu aktív (napr. S&P 500 alebo EUR corporate bond) a vyhľadávač Ti zobrazí možnosti. V ľavom stĺpci vyberieš zo zoznamu „Matching indices“ najvhodnejší index. Následne vyberáš podľa veľkosti, histórie, poplatkov, resp. ceny za akciu. Pri dlhodobom investovaní a pri ETF investujúcich do US aktív je vhodné vybrať tzv. „akumulačné“ ETF (reinvestujúce dividendu), aby sa predišlo dvojitému zdaneniu dividend.

Problém však môže byť pri (viac)faktorových (smart beta) ETF. Napríklad US MidCap Value medzi UCITS ETF proste nenájdeš. Čo teda s tým? V princípe je postup podobný, aj keď vyžaduje viac analytického úsilia. Takže, začneš identifikáciou indexu, ktorý moje US ETF kopíruje. Následne sa ho pokúsiš zadať do ETF Screenera. Ak máš šťastie, justetf.com index pozná a zobrazí zoznam relevantných UCITS ETF. Ak je index neznámy (t.j. žiadne UCITS ETF ho nekopíruje), musíš ísť o krok vyššie a to tak dlho, kým nedostaneš zo screenera aspoň nejaké výsledky. Následne rozklikneš „Matching indeces“ a preskúmaš index za indexom a porovnáš ho s pôvodným. Ten, ktorý bude najbližšie, zvolíš a necháš vyhľadať relevantné UCITS ETF. Následne opäť vyberáš podľa veľkosti, histórie, poplatkov, resp. ceny za akciu.

No a otázka za milión – ako porovnať „podobnosť“ indexov? Sú dve možnosti:

 1. Buď sa ponoríš do štúdia zloženia a metodiky, čo je presnejšie, ale aj náročné na energiu, znalosti a čas; alebo
 2. Porovnáš historický vývoj indexov, resp. ich koreláciu. Nie je to také presné, ale v princípe Ti ide o to, dosiahnuť čo najväčšiu zhodu vo výkonnostných parametroch. Takže ak dva indexy majú podobnú historickú výkonnosť, volatilitu, a tiež sú silne korelované, potom ich môžem vo svojom portfóliu s viac-menej kľudným svedomím zameniť.

Pre mňa ako Papučového investora je síce zaujímavé sa vŕtať v metodike indexov, ale nie je to úplne ideálne strávenie nedeľného popoludnia. A preto zvolím druhý prístup.

Pre ilustráciu zvolím už spomínaný US MidCap Value, reprezentovaný Vanguard US MidCap Value ETF (VOE):

 1. Kopírovaný index CRSP US Mid Cap Value Index – žiadne výsledky na justetf.com
 2. Zjednoduším na US Mid Cap Value – opäť žiadne výsledky
 3. Rozdelím na
  1. US Mid Cap = 4 indexy.
  2. US Value = 8 indexov (jeden z nich je aj MSCI USA Small Cap Value Weighted, čo by asi bola moja primárna voľba pre US Small Cap Value ETF – lebo iná nie je ?)
 4. Pre každý relevantný nájdený index nájdem relevantné US ETF. US preto, že chcem porovnať parametre indexov v rovnakej mene. Výsledky sú nasledujúce:
  1. MSCI USA Enhanced Value/ MSCI USA Value Weighted – VLUE
  2. MSCI USA Prime Value – VTV
  3. MSCI USA Mid Cap – VO
  4. MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted – EUSA
  5. S&P MidCap 400 – IVOO
 5. Po zistení korelácie jednotlivých ETF, a teda indexov (výsledky na tejto stránke) som došiel k záveru, že možnou UCITS náhradou za Vanguard US MidCap Value ETF (VOE) môžu byť UCITS ETF kopírujúce indexy MSCI USA Prime Value, S&P MidCap 400 alebo MSCI USA Mid Cap. Zo všetkých UCITS ETF, ktoré kopírujú uvedené indexy sú dva veľmi malé a navyše distribuujúce dividendu. Takže jediným zostávajúcim kandidátom bude SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF.

A čo s US ETF, ktoré už vlastním?

Máš dve možnosti – buď ich predáš a nakúpiš zvolené UCITS ETF. Bude Ťa to stáť transakčné poplatky a možno daň zo zisku (ak máš zisk nad 500 Eur a ešte neubehol rok od ich nákupu). Budeš však mať „čisté“ portfólio v rovnakej mene (Euro). Druhá možnosť je si US ETF ponechať a nerobiť s nimi nič. Nebudeš riešiť transakčné poplatky ani dane (možno okrem dane z dividend, ak ich budeš priznávať v daňovom priznaní). No na drahej strane, napr. DeGiro účtuje poplatok 2,50 Eur za prístup na každú burzu, takže ak máš US ETF ešte u DeGiro, môže sa Ti to predražiť. „Správna“ odpoveď neexistuje, je to na Tebe.

 

Aké US ETF máš v portfóliu Ty? Vieš, ako ich „prehodiť“ do UCITS podoby? Daj mi vedieť.