Ako zachrániť svoje ETF portfólio

(Upozornenie: tento článok je trošku technickejší)

Ak investuješ alebo plánuješ investovať do ETF na vlastnú päsť, tak možno už vieš, že od stredy 20. júna 2018 prestali brokeri Interactive Brokers a Lynx ponúkať malým investorom z Európskeho hospodárskeho priestoru možnosť nakúpiť US domicilované ETF. S oneskorením tak nasledovali holandského brokera DeGiro, ktorý obchodovanie s US domicilovanými ETF zastavil už 3. januára tohto roku. No a (nielen) slovenský „papučový“ investor tak prišiel o možnosť využiť širokú ponuku rôznorodých tried aktív a kombinácie faktorov, ktoré US ETF trh ponúka.

Čo sa stalo?

V úvode tohto roka vstúpila do platnosti smernica MiFID II a s ňou súvisiaca smernica PRIIPS, ktorá okrem iného požaduje, aby komplexné finančné produkty (tie sú definované ako všetky, ktoré nie sú v zozname nekomplexných produktov) vypracovali „Kľúčový informačný dokument“ (Key Information Document – KID) spĺňajúci presne stanovené náležitosti, a to v jazyku krajiny, v ktorej je produkt ponúkaný. ETF domicilované v Európe sa na platnosť tejto smernice už nejaký čas pripravovali, niektorí lepšie ako iní, a teda nákup UCITS ETF nebol významne obmedzený. Čo sa však nedá povedať o ETF domicilovaných v USA. Tieto sú obchodované na amerických burzách a preto nevideli (a asi ani nevidia) dôvod meniť dokumentáciu v zmysle EU legislatívy. Preto od 3. januára začal broker DeGiro nákup US ETF blokovať. Ak už niekto takéto ETF vlastnil, mohol ich držať alebo predať, nedalo sa len nakúpiť. Avšak Interactive Brokers a Lynx, aj na základe iného výkladu usmernenia, ktoré vravelo, že, parafrázujem, „execution-only brokeri, ktorí k predmetným komplexným produktom okrem služby prijatia a postúpenie pokynu na nákup či predaj neponúkajú ďalšie doplnkové služby, nie sú povinní zverejňovať pre tieto produkty KID“, veselo fungovali ďalej. Aj to bol dôvod, prečo viacerí z vás prešli od DeGiro k Lynx alebo Interactive Brokers. Situácia sa však evidentne zmenila a to, čo platilo, už neplatí.

No a čo?

Americký trh ETF ponúka širokú škálu tried aktív resp. indexov. Keďže európsky trh ETF je podstatne mladší, aj výber je chudobnejší. K 22.6 bolo na stránke justetf.com, ktorá ponúka prehľad a detailné info o UCITS ETF, evidovaných 1240 UCITS ETF. V porovnaní s 2077 US ETF vedenými na stránke etfdb.com je to len necelých 60%, resp. môžeme povedať, že počet ETF obchodovaných na US burzách je o viac ako 2/3 vyšší ako počet UCITS ETF. Hlavným rozdielom je, že US trh ponúka viac faktorovo orientovaných ETF, a teda je dosť možné, že EU investori s horizontom dlhším ako 20 rokov, majúc na zreteli výsledky tzv. „3-factor study“, ktorá hovorí, že práve príklon k faktorom ako veľkosť, resp. „malosť“ spoločnosti, a „value“ prístupu majú počas dlhého obdobia tendenciu prekonať výkonnosť širokospektrálneho indexu, siahli práve po týchto ETF.

Rovnako sa pod výber US ETF podpísali nižšie poplatky, vyššia likvidita a skutočnosť, že počas dlhého investičného horizontu hrajú kurzové rozdiely len malú rolu.

Ak patríš medzi dlhodobých investorov, šance sú, že zavedenie MiFIID II a PRIIPS a s tým spojené zastavenie možnosti nákupu US ETF  spôsobilo, že rozmýšľaš, čo máš so svojím US ETF portfóliom ďalej robiť.

A čo teraz

Ak už máš svoje portfólio zostavené čiastočne alebo prevažne z ETF obchodovaných v USA, máš tri základné možnosti, ako ďalej:

Prvou možnosťou je, že prestaneš nakupovať a budeš čakať, pokiaľ a) US ETF spracujú dokumentáciu podľa EÚ legislatívy, alebo b) dôjde k zmene EÚ legislatívy. V dohľadnej dobe sa však pravdepodobne ani jedno neudeje, a teda hrozí riziko, že budeš čakať relatívne dlho. Aj keď pravdou je, že Interactive Brokers sa snažia nájsť právnu „medzeru“, alebo „nastavenie“, ktoré by obchodovanie US ETF umožňovalo. Nevedia sa však vyjadriť k načasovaniu ani k presným podmienkam tohto tzv. „elective professional“ statusu.

Druhá možnosť je, že si nájdeš na nákup US ETF čisto amerického brokera. Existujú aj takí, ktorí umožňujú otvorenie účtu aj neamerickým investorom. Je ich viacero, ale jeden za všetkých je napr. TradeStation. Takto budeš mať priamy prístup k US ETF bez toho, aby Ťa obmedzovala EU legislatíva. Je však viacero problémov, s ktorými musíš počítať. Prvý problém je, že účet si môžeš otvoriť len v USD. Čo znamená, že buď budeš mať na Slovensku účet v USD, alebo budeš prevádzať EUR, ktoré budú konvertované do USD „počas prevodu“, pričom kurz nemusí byť vždy pre Teba výhodný (závisí od banky príjemcu). Druhý fakt je, že prevody mimo EÚ sú spoplatňované relatívne vysokou sumou, počítaj 20 Eur a viac za prevod. Tretím problémom môžu byť dane – vždy sa ubezpeč, že US broker Ti dá podpísať formulár W-8BEN, aby si mal daňovú povinnosť z prijatých dividend 15% namiesto 30%. Okrem toho bude Tvoj účet podliehať tzv. „Estate tax“  – akejsi dani z dedičstva, ktorá u non-US investorov predstavuje až 40% zo sumy presahujúcej 60 000 USD, do čoho sa pri US brokerovi bude započítavať aj hotovosť na účte. No a v neposlednom rade je to skutočnosť, že pravdepodobne budeš môcť cez takéhoto brokera obchodovať iba na US trhoch, takže ak máš aktuálne v portfóliu aj investície na neamerických burzách, budeš musieť spravovať viacero účtov.

Tretia, a asi najrozumnejšia možnosť je, že svoje portfólio „pretransformuješ“ na UCITS podobu. Výhodou UCITS portfólia je, že môžeš investovať v EUR, prevody peňazí robíš bezplatne cez SEPA, môžeš vybrať ETF, ktoré dividendy reinvestujú a, v neposlednom rade, môžeš ostať pri svojom aktuálnom brokerovi. Kľúčová otázka teda je, „ktoré UCITS ETF vybrať?“.

Vo všeobecnosti si vieš adekvátne UCITS ETF vyhľadať cez ETF screener na portáli justetf.com. Do vyhľadávača napíšeš kľúčové slová popisujúce index alebo triedu aktív (napr. S&P 500 alebo EUR corporate bond) a vyhľadávač Ti zobrazí možnosti. V ľavom stĺpci vyberieš zo zoznamu „Matching indices“ najvhodnejší index. Následne vyberáš podľa veľkosti, histórie, poplatkov, resp. ceny za akciu. Pri dlhodobom investovaní a pri ETF investujúcich do US aktív je vhodné vybrať tzv. „akumulačné“ ETF (reinvestujúce dividendu), aby sa predišlo dvojitému zdaneniu dividend.

Problém však môže byť pri (viac)faktorových (smart beta) ETF. Napríklad US MidCap Value medzi UCITS ETF proste nenájdeš. Čo teda s tým? V princípe je postup podobný, aj keď vyžaduje viac analytického úsilia. Takže, začneš identifikáciou indexu, ktorý moje US ETF kopíruje. Následne sa ho pokúsiš zadať do ETF Screenera. Ak máš šťastie, justetf.com index pozná a zobrazí zoznam relevantných UCITS ETF. Ak je index neznámy (t.j. žiadne UCITS ETF ho nekopíruje), musíš ísť o krok vyššie a to tak dlho, kým nedostaneš zo screenera aspoň nejaké výsledky. Následne rozklikneš „Matching indeces“ a preskúmaš index za indexom a porovnáš ho s pôvodným. Ten, ktorý bude najbližšie, zvolíš a necháš vyhľadať relevantné UCITS ETF. Následne opäť vyberáš podľa veľkosti, histórie, poplatkov, resp. ceny za akciu.

No a otázka za milión – ako porovnať „podobnosť“ indexov? Sú dve možnosti:

 1. Buď sa ponoríš do štúdia zloženia a metodiky, čo je presnejšie, ale aj náročné na energiu, znalosti a čas; alebo
 2. Porovnáš historický vývoj indexov, resp. ich koreláciu. Nie je to také presné, ale v princípe Ti ide o to, dosiahnuť čo najväčšiu zhodu vo výkonnostných parametroch. Takže ak dva indexy majú podobnú historickú výkonnosť, volatilitu, a tiež sú silne korelované, potom ich môžem vo svojom portfóliu s viac-menej kľudným svedomím zameniť.

Pre mňa ako Papučového investora je síce zaujímavé sa vŕtať v metodike indexov, ale nie je to úplne ideálne strávenie nedeľného popoludnia. A preto zvolím druhý prístup.

Pre ilustráciu zvolím už spomínaný US MidCap Value, reprezentovaný Vanguard US MidCap Value ETF (VOE):

 1. Kopírovaný index CRSP US Mid Cap Value Index – žiadne výsledky na justetf.com
 2. Zjednoduším na US Mid Cap Value – opäť žiadne výsledky
 3. Rozdelím na
  1. US Mid Cap = 4 indexy.
  2. US Value = 8 indexov (jeden z nich je aj MSCI USA Small Cap Value Weighted, čo by asi bola moja primárna voľba pre US Small Cap Value ETF – lebo iná nie je 😊)
 4. Pre každý relevantný nájdený index nájdem relevantné US ETF. US preto, že chcem porovnať parametre indexov v rovnakej mene. Výsledky sú nasledujúce:
  1. MSCI USA Enhanced Value/ MSCI USA Value Weighted – VLUE
  2. MSCI USA Prime Value – VTV
  3. MSCI USA Mid Cap – VO
  4. MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted – EUSA
  5. S&P MidCap 400 – IVOO
 5. Po zistení korelácie jednotlivých ETF, a teda indexov (výsledky na tejto stránke) som došiel k záveru, že možnou UCITS náhradou za Vanguard US MidCap Value ETF (VOE) môžu byť UCITS ETF kopírujúce indexy MSCI USA Prime Value, S&P MidCap 400 alebo MSCI USA Mid Cap. Zo všetkých UCITS ETF, ktoré kopírujú uvedené indexy sú dva veľmi malé a navyše distribuujúce dividendu. Takže jediným zostávajúcim kandidátom bude SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF.

A čo s US ETF, ktoré už vlastním?

Máš dve možnosti – buď ich predáš a nakúpiš zvolené UCITS ETF. Bude Ťa to stáť transakčné poplatky a možno daň zo zisku (ak máš zisk nad 500 Eur a ešte neubehol rok od ich nákupu). Budeš však mať „čisté“ portfólio v rovnakej mene (Euro). Druhá možnosť je si US ETF ponechať a nerobiť s nimi nič. Nebudeš riešiť transakčné poplatky ani dane (možno okrem dane z dividend, ak ich budeš priznávať v daňovom priznaní). No na drahej strane, napr. DeGiro účtuje poplatok 2,50 Eur za prístup na každú burzu, takže ak máš US ETF ešte u DeGiro, môže sa Ti to predražiť. „Správna“ odpoveď neexistuje, je to na Tebe.

 

Aké US ETF máš v portfóliu Ty? Vieš, ako ich „prehodiť“ do UCITS podoby? Daj mi vedieť.

41 Komentárov

 • Roman

  Odpovedať Odpovedať 12. februára 2019

  Zdravim vsetkych,

  som rad ze som konecne na Slovensku narazil na takuto stranku, kde ako vidim sa stretavaju ludia podobneho zmyslania a zamerania ohladne sveta investicii. Presiel som si posledne dni viacero clankov a zverejnenych zdrojov a rozhodol sa registrovat a pridat svoju “trosku do mlyna”.

  Taktiez ma minuly rok postihla zmena EU legislativy a to velmi nemilo. Uz roky mam ucet u IB a som nadmieru spokojny ale nakoniec stopli nakupy aj tam ako sa pise v clanku. Nad ramec rad , ktore uviedol Norbert vo svojom clanku pridam zopar mojich postrehov:

  1. Ostali zapnute moznosti nakupov CEF (closed end funds) v USA. Bol som vzdy zastancom low cost ETF ale nasledne som bol nutny studovat aj tento svet a zaujali ma nieketore sektorove CEFs ako napr. BST, BME, TDF. aj ked maju svoje poplatky urcite vyssie ako ETF vzhladom na opcne strategie a niekedy aj leverage dosahuju lepsie vykonnosti takze to stoji za zvazenie. Navyse u niektorych je NAV vyrazne nizsia ako Price a kupujete teda s diskontom a mnohe su aj dobre income zdrojom lebo pravidelne vyplacaju pomerne vysoke dividendy. Zaroven su vsak volatilnejsie hlavne ak maju vyssi leverage.

  2. Pokusil som sa dojednat s IB status profi investora nech mi opat zapnu US ETFs ale trvali na 500.000 EUR a to tam zatial nechcem mat ale zaroven povedali ze by uznali min 1 rocnu prax v investicnej spolocnosti – to vsak nemam ale mozno niekomu to pomoze. Skuste ich o to poziadat ak mate taky doklad resp. potvrdenie. Na druhu stranu mi potvrdili ze ak si ucet zalozim na svoju s.r.o. teda Ltd. z ich ponimania tak bude status profi investora aj tak takze teraz zvazujem presun investicii z fyzickej osoby na moju s.r.o. aj ked musim zvazit danove plusy a minusy a to je kapitola sama o sebe. Pripadne je moznost drzat dva ucty ale nechce sa mi riesit inactivity fee a radsej drzim jeden vacsi ucet a som raz ze IB drzi take silne poistenie a extremne nizke fees pre US.

  3. Presiel som v US ciastocne na vybrane akcie namiesto ETF a ETF som preniesol bud do EU UCITS alebo nakupujem pravidelne CEFs ak je dobry diskont. Tym ze moj investicny dochodkovy plan pocita z pravidelnym mesacnym investovanim EUR aj USD sumy v pomere 2:1 mi to takto vyhovuje. Moje zameranie do buducna okrem MidCap a LargeCap su aj healthcare a technology takze tomu napriklad podriadujem nakup jednotlivych akcii ak maju zaujimavu valuaciu. Ale gro hodnoty drzim v ETF / CEFs – akcie mam skor na take “hranie” spojene s Put alebo Call opcnymi strategiami na maximalizaciu vynosu podobne ako to robia US CEFs. V drvivej vacsine ak idem do jednotlivych akcii tak su to minimalne dividend aristokrati a planujem drzat viac ako rok

  Tolko “par centov” za mna. Zial EU vymysla vela nezmyslov a tento posledny nam zbytocne zneprijemnil a predrazil investovanie v US ale co uz zivot ide dalej a treba sa prisposobit. Tak prijemne inveestovanie prajem

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 13. februára 2019

   Ahoj Roman,
   ďakujem za hodnotný príspevok. Za zmineku stojí ešte dodať, že US ETF je stále možné “nakúpiť” tak, že človek na ne vypíše put opcie, ktoré následne budú uplatnené kupujúcim. Ale to už je taká mierne menej “papučová” stratégie.

   Čo sa týka investovania cez s.r.o. tak tam je to pre človeka so SR daňovým domicilom výrazne daňovo aj administratívne nevýhodné – už len pravidelné ročné preceňovanie portfólia a mimoriadne výnosy či straty z precenenia sa započítavajú do nákladov/výnosov právnickej osoby…

   CEF sú zaujímavá téma, budem sa na to čoskoro asi viac pozerať…
   Všetko dobré prajem!

   • Roman

    Odpovedať Odpovedať 13. februára 2019

    Ahoj Norbert,

    Nakup cez predaj put opcie riesim pravidelne pri akciach akurat pri sporeni do ETF je to problem kedze kupujes 100x pri upise 1 opcie tak napriklad ak si dnes poviem ze idem na SPY za napriklad 260 USD cenu tak musim bloknut na ucte 26000 USD a to pri 1 opcii. Toto je podla mna pre big boys tak daleko este so svojim uctom nie som 🙂

    Ad s.r.o. vdaka za komentar myslel som si ze to easy nebude ale neskumal som to zatial kedze som nemusel. Pozriem sa na to blizsie. Napada ma vsak jedna jasna vyhoda v mojom pripade kde mam akcie, opcie a nejake dividendy a uroky – pri s.r.o. by to vsetko koncilo vo financnom vysledku a tak sa to da krizovo spocitavat pri fyzickej osobe v danovom priznani nie tam ma vsetko svoju kolonku a krizovo nic nezratas (napr strata na opcii + zisky na akciach). Taktiez pri dalsom bear markete si viem predstavit urobit optimalizacny vypredaj cez s.r.o. koncom roka na vykazanie straty a nasledny nakup pozicii dalsi rok a tu stratu si vies 4 roky uplatnovat v dalsich DP firmy. U fyzickej osoby je to vsetko v duchu “Uspech je nas vsetkych strata len tvoja”. Ja uz s.r.o. mam aj sikovneho uctovnika tak to s nim preberiem a zvazim ci sa nikde nemylim ale chapem ze pre beznych ludi ktory riesia len pravidelne sporenie bez danovo optimalizacnych schem ku koncu roka a chcu za 30 rokov vytahovat peniaze z toho toto zmysel velky nema.

    CEFs som skusal uz mnohe a maju svoje plusy a minusy ale to je na dlhsi pokec – mozeme niekedy prebrat pri kave. Myslim ze teraz mam v nich vcelku dobry prehlad a je tam fakt na vyber aj ked mnohy povedia ech 1%+ poplatok to ani nepozeram ale ked pozru vykonnost aj s poplatkami tak je to ina kava. Ak chces zacat poradim Ti dobru stranku – tuto je to vsetko pekne prehladne https://www.cefconnect.com/

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 13. februára 2019

     Vďaka Roman.
     Hej, tých 100x je pri drahších ETF problém, pri lacnejších (napríklad VOE) byť nemusí. A vypisovanie put opcií je dobrý spôsob zarábania aj v čase sideways trhu – platia ti za to, že čakáš na vhodný entry point. Ale faktom je, že ak máš dlhodobú pravidelnú buy and hold ETF stratégiu, tak držať voľný cash na prípadnú realizáciu opcie nemusí byť efektívne, aj keď realizácia ti hrozí primárne priklesajúcom trhu, kde držať cash pozíciu môže byť skôr výhoda. Ale ako hovorím, to už je trošku aktívnejšia stratégia.

     Investovanie cez s.r.o. som podrobne preberal so svojimi účtovníkmi. Ak neriešiš opcie/deriváty, ale len cenné papiere podliehajúce ročnému časovému testu, tak sa to moc nepoplatí 🙁

     Vďaka za link, pozriem. Kávu rád dám, ozvi sa mi mailom 😉

 • Braňo

  Odpovedať Odpovedať 4. februára 2019

  Ahoj Noro,
  za článok veľké +, mal by som otázku ohľadom výberu burzy na ktorej cez DEGIRO začnem nakupovať ETF.
  Ešte minulý rok som si stihol na DEGIRO pred zmenou legislatívy založiť účet a doteraz som ho nevyužíval, som v tom nový.
  Vzhľadom na môj investičný horizont 30 rokov som váhal medzi:
  iShares Core S&P 500 UCITS ETF a iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
  Nakoniec som vybral World zatiaľ ako jediný index časom k nemu možno pridám EM, Mid cap, to ešte neviem.
  Mňa však zaujíma, ktorú z búrz si vybrať aby som si tak povediac nezatvoril dvere. Preveroval som si každé jedno ETF, o ktoré by som mohol mať teoreticky záujem a všetky z nich sú dostupné na londýnskej burze, nemeckej xetra burze a švajčiarskej burze.
  Londýnska je skoro u všetkých ETF najlikvidnejšia, no mám v pláne nakúpiť aj nejaké dividendové akcie a ako lajkovi sa mi zdalo, že na xetra je v tomto lepšia. Myslím, že čo sa týka poplatkov, tak tam je to na rovnako a nezáleži, ktorú si vyberiem, ak sa mýlim oprav ma. Tak teda akú burzu vybrať na nákup ETF a prípadne dividendových akcii?

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 5. februára 2019

   Ahoj Braňo, ďakujem 🙂
   výber burzy sa odvíja od viacerých faktorov – poplatky, likvidita, mena a celková ponuka. Na londýnskej burze budš asi prevažne nakupovať v GBP alebo v USD, čo Ti spôsobí konverzné poplatky. Takže možno bude pre Teba preferovaný nákup v EUR. Pri veľkých ETF je likvidita na veľkých burzách ako LSE či XETRA porovnateľná a nevidel by som to ako dôvod na výber alebo zamietnutie niektorej z nich. Burza nemá nič spoločné s výplatou dividend, tam hrá úlohu domicil konkrétnej spoločnosti/ETF. Pozor na akcie/ETF domicilované v Nemecku, dividendy sú dosť výrazne daňovo zaťažené (26.625%).
   V Degiro máš poplatky za európske akcie a ETF (ak nie sú na zozname bezplatných) 2,- EUR za transakciu, prakticky bez ohľadu na burzu. Platíš však ešte poplatok 2,50 Eur ročne za prístup na burzu, čo znamená, že možno dáva zmysel kupovať čo možno na rovnakej burze. Z tohto pohľadu je XETRA tiež porovnateľná s LSE.
   V konečnom dôsledku by som ja osobne pri investovaní v EUR a cez DeGiro volil Xetru. 😉

 • Marián

  Odpovedať Odpovedať 12. septembra 2018

  Zdravím Vás páni,

  uvažujem o nákupe ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) a iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF za účelom dlhodobého sporenia. Chcel by som sa opýtať, či vidíte nejaké riziká v spojitosti s Brexitom, keďže tieto ETFká sú domicilované v Írsku. Môže mať krajina, v ktorej je fond domicilovaný výrazný vplyv na jeho hodnotu? Obidva fondy sú vedené v USD.
  Ďakujem za Vaše názory.
  Marián

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 16. septembra 2018

   Ahoj Marián,
   v súvislosti s Brexitom v tejto chvíli pri uvedených ETF významné riziká nevidím, len možno trhové riziko v tom, že MSCI World obsahuje relatívne nízke percento UK spoločností. Z pohľadu domicilu riziko moc nevidím. Domicil na hodnotu ETF vplyv nemá, môžno skôr bura, na ktorej sa obchoduje, a to kvôli likvidite, a tým pádom bid-ask spreadu. Omnoho viacej má na hodnotu ETF vplyv vývoj podkladového indexu 🙂

  • Ivan

   Odpovedať Odpovedať 4. januára 2019

   A aky suvis je medzi Brexitom a Irskom, ked su to dve rozdielne krajiny?

 • Ladislav

  Odpovedať Odpovedať 4. septembra 2018

  Zdravím Vás páni,
  keďže som laik a trvalo mi dosť dlho vybrať vhodné ETF pre pravidelné inevstovanie, tak mám hrôzu z hľadania vhodných náhrad v UCITS ETF 😀

  Vie mi niekto z Vás poradiť, ako vhodne nahradiť SCHG a VTI ETFka?

  Vďaka.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 5. septembra 2018

   Ahoj Ladislav,
   je faktom, že UCITS nemajú takú variabilitu ako US ETF-ká. Preto SCHG ako UCITS ekvivalent nenájdeš. Nájdeš iba US Large CAP (čo je vlastne S&P 500). To isté platí pre VTI. Kedysi bolo SPDR Russell 3000 UCITS ETF, ale to už nie je. V každom prípade ale korelácia celkového US trhu a S&P 500 je 99%, takže ja by som namiesto uvádzaných dvoch ETF volil asi CSPX.

 • martin

  Odpovedať Odpovedať 16. augusta 2018

  Vy co mate Lynx, ako v praxi vyzera to “blokovanie”? Mna to normalne bez nejakej vystrahy pusti po tlacitko “buy” v ich online platforme, ale este som ho nestlacal, lebo nemam eura zmenene na dolare a nechce sa mi ich menit, ak sa nebudu dat minut 🙂

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 16. augusta 2018

   Ahoj Martin,
   v praxi sa Ti po kliknutí na BUY objaví chybová hláška v zmysle, že nemáš na danú transakciu oprávnenie.

  • tomas

   Odpovedať Odpovedať 16. augusta 2018

   kolega sa pokusal nakupit pred par dnami Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) v Lynxe a niekde sa dostal ale nakoniec mu to vypisalo chybu, ze sa to uz neda nakupit. Tiez je mozno dobre skusit Lynx trading na windows-e tam ked si najdes svoje ETFko tak ti pri nom bude svietit cervena ikonka a v detaile uvidis nieco take: https://imgur.com/a/qzwqXeR

   • martin

    Odpovedať Odpovedať 17. augusta 2018

    Vdaka pani za odpoved. Krasny pocit, ked si mesiace pripravujete portfolio na dlhodobe priebezne nakupovanie a po chvili sa vam cela strategia kvoli regulatorovi rozsype 🙂

 • jakub grend

  Odpovedať Odpovedať 17. júla 2018

  ja som tuto nezmyselnu EU regulaciu vyriesil switchom portfolia na US brokera ktory mi stale umoznuje nakup sirokej skaly US etf. bohuzial vrtat sa v casto drahych nelikvidnych a vysoko limitovaych ucits kedy pri niektorych naozaj plnohodnotna EU alternatíva neexistuje. (XITK, KWEB,) nieje moc zabava, avsak v EU smernici sa nikde nepise ze KID musi prelozit samotny eminent takze rychly a iniciativny broker by mohol vyhrat boj o nemale mnozstvo EU investorov….

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 17. júla 2018

   Hej, to by asi mohol, len nejak sa do toho nikto nehrnie. Uvidíme. Okrem toho US ETF začínajú do prospektov uvádzať že nie sú určené na predaj v EEA a EU 🙁
   Ako sa staviaš k otázke extate tax, keď máš US brokera?

  • horal

   Odpovedať Odpovedať 17. júla 2018

   a u ktoreho brokera to mas ?

 • Tomas

  Odpovedať Odpovedať 16. júla 2018

  Ahoj Noro, vyborny clanok!

  Kedze vsak moje hladanie neprinieslo uspech, obraciam sa na Teba;)
  Hladam nahradu za VEU ticker (trackuje MSCI World Ex-Us). Zial nenasiel som ani nieco podobne, ani len msci EAFE..a miesat to po jednotlivych regionoch nesplna moju predstavu ,papucoveho investovania’. Nejaka mudra rada ako dostat do portfolia cely svet okrem US pomocou 1-2 ETF?
  Dakujem
  Tomas

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 17. júla 2018

   Ahoj, ďakujem 🙂
   Na Tvoju otázku, závisí od toho, aké regióny chceš mať primárne zastúpené.
   VEU totiž pozostáva primárne z EM (20%), Europe (43%) a Pacific (30%). Takže, ak chceš toto všetko pokryť, pravdepodobne sa nevyhneš 3 ETF.

   A prečo sa chceš vyhnúť US? Lebo ak sa nechceš, je riešením aj MSCI World, resp ACWI

   • Tomas

    Odpovedať Odpovedať 17. júla 2018

    Dakujem Noro, po siahodlhom patrani a vrtani sa v zlozeni VEU som prisiel k podobnym percentam 😉 a nasiel som ETF, ktore dokazu VEU skoro presne replikovat (+/- 10% su tam vsetci constituents) . Aj ked ako pises, za cenu 3ETF.
    K tvojej otazke -Aj ked asi mame rovnaku zakladnu skolu investovania (pasivne low cost index funds) casom som sa trochu od bogleheads pristupu trochu odpojil a prekryl som Buy and Hold Trendfollowing-om. Najma pri takychto vysokych cenach mi viac vyhovuje trochu aktivnejsi pristup – hovorim v zasade o Dual momentum (alebo aj GEM) od Garryho Antonacci-ho, kde potrebujem US a jeho protipol non-US.
    V kazdom pripade – drzim palce pri vzdelavani ludi ako investovat. Sam pisem na mojom blogu realityinvestor.sk o investovani (najma do nehnutelnosti) takze mam predstavu ako narocne taketo vzdelavanie je 😉
    T

 • Lukáš Bičuš

  Odpovedať Odpovedať 16. júla 2018

  Ja som nakoniec svojich “sampionov” nasiel inym sposobom, miesto justetf.com som vyuzil Morning star. Do ranku etf-iek som si hodil pozadovanu kategoriu a vybral som si z vysledkov fondy do uzsieho vyberu. Justetf sluzil na prehladne porovnanie parametrov uz najdenych fondov.

 • ferko

  Odpovedať Odpovedať 12. júla 2018

  … a ako sme zistili na ako-investovat.sk, tak cez fio zatial ide vsetko po starom… uvidime dokedy

 • Horal

  Odpovedať Odpovedať 11. júla 2018

  Dik myslel som si,
  Btw cool stranka dostal som sa sem cez akoinvestovat.sk, fundovane clanky mate,
  Drzim palce az sa dari

 • Milos

  Odpovedať Odpovedať 6. júla 2018

  Vdaka za info, ani mne sa nepodarilo najst rovnocennu nahradu. S tvojim nazorom, ze uz z principu obrovske spolocnosti maju omnoho nizsi potencial rastu ako mensie by som vsak polemizoval – staci sa pozriet napriklad na rast Mega Cap Growth od roku 2014 a porovnat ho US Mid Cap…

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 17. júla 2018

   No, od roku 2014 bolo všeobecne rastové obdobie, a tiež je to príliš krátke obdobie na vyvodzovanie záverov. Ak sa pozrieš na dlhodobé výnosy, tak menšie spoločnosti majú vyšší výnos. Okrem toho už len logika sama hovorí, že je omnoho nižšia šanca, že Apple narastie 100% ako to, že o 100% naratie nejaká malá spoločnosť…

 • Zolo

  Odpovedať Odpovedať 27. júna 2018

  Ahoj Norbert, ako je to s tou 40% nou danou pri dedičstve? Ak používam napr. Lynx z Európy a mam nakúpené US akcie na dlhodobý horizont? Aj vtedy sa uplatňuje 40% v prípade dedičského konania? Dúfam že nie 😀 ďakujem za info. Z.

  • Ahoj Zolo,
   malo by sa to uplatňovať na všetky US aktíva (akcie, fondy, ETF), ktorí vlastníš, bez ohľadu na to, cez akého brokera. V prípade, že máš US brokera, tak a do toho ráta aj hotovosť na investičnom účte. Tých 40% je maximumálna hranica, pri nižších sumách je to myslím nižšie. Do výšky 60 000 USD je to od dane oslobodené. Toto povedané, neviem o tom, že by to kontroloval priamo broker. Mal by to riešiť správca pozostalosti v rámci dedičského konania. Priamu skúsenosť s tým nemám (ešte stále žijem), hovorím len na základe prečítaných zákonov a výkladov…

 • molnart

  Odpovedať Odpovedať 25. júna 2018

  čo znamena tato veta “DeGiro účtuje poplatok 2,50 Eur za prístup na každú burzu, takže ak máš US ETF ešte u DeGiro, môže sa Ti to predražiť”.

  mam Degiro, v nom par “starych” US ETF, ale toho poplatku nie som si vedomi (nenasiel som ani v cenniku https://www.degiro.at/data/pdf/at/Preisverzeichnis.pdf) a ani neviem ze by mi bol niekedy uctovany.

  • Tibor Molnar

   Odpovedať Odpovedať 25. júna 2018

   nasiel som to, aj sa to uctuje, aj ked dost divnym sposobom, ten poplatok 2,50 je rozdeleny do troch platieb po 2,06, 0,43 a 0,01

   • Norbert Nepela

    Odpovedať Odpovedať 26. júna 2018

    Hej, účtujú to zaujímavo. Mali by to, podľa ich dokumentácie, účtovať raz ročne, a to v tom mesiaci, kedy si prvýkrát v roku splnil podmienku “prítomnosti” na burze…

    • Milos

     Odpovedať Odpovedať 1. júla 2018

     Pozdravujem, poradite mi prosim, cim by som mohol nahradit ETF fond od Vanguardu Mega Cap Growht, ktory mi Lynx odmieta nakupit kvoli tej smiesnej smernici EU?
     Vdaka

     • Norbert Nepela

      2. júla 2018

      Ahoj Miloš, úprimne, v prvom rade nie celkom rozumiem, aký je dôvod mať v portfóliu Mega Cap Growth ako triedu aktív. Však už z princípu obrovské spoločnosti majú omnoho nižší potenciál rastu ako menšie…
      Toto povedané, priama UCITS náhrada nie je. Vhodná alternatíva závisí od Tvojej stratégie a cieľov.

   • horal

    Odpovedať Odpovedať 11. júla 2018

    to znamena ze ma zinkasuju za nakup etf a ked ho mam napr 2 roky tak 2,5 eura za kazdy rok ?

    • Norbert Nepela

     Odpovedať Odpovedať 11. júla 2018

     Nie za každé ETF, ale za každú burzu, na ktorej si počas roka obchodoval alebo vlastnil akcie/ETF. Čiže ak máš napríklad 3 ETF nakúpené na Xetra, zaplatíš za rok 2,50. Ak však máš 3 ETF nakúpené na Xetra, NYSE a LSE, potom zaplatíš 7,50 za rok.

     • Tibor Molnar

      11. júla 2018

      neplati to ale pre “domovsku” burzu, teda ak mas napr. nemecke degiro tak XETRU mas zadarmo, ked mas irske tak irsku burzu apod.

Pridaj komentár

* Povinný údaj