Aký investičný prístup zvoliť

Norbert Nepela

Keď už vieš, prečo a koľko chceš investovať, pravdepodobne rozmýšľaš „ako začať“. Čo má byť prvá investícia? Máš si vybrať fond alebo sa vrhnúť do analýz finančných výkazov spoločností?

Trochu Ťa zastavím. Investičné ciele pravdepodobne nedosiahneš jedinou investíciou. Investícií bude v priebehu rokov viacero a spoločne budú vytvárať Tvoje „investičné portfólio“. A budovanie investičného portfólia vyžaduje mať definovaný investičný prístup. Pravidlá, ako vyberať investície do portfólia. Investičný štýl.

Vo všeobecnosti je investičné portfólio kombináciou akcií, dlhopisov a hotovosti. Pomer jednotlivých typov aktív a to, aké konkrétne investície vybrať sa však odvíja od odpovedí na dve základné otázky:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • Aký dlhý je Tvoj investičný horizont?
 • Aký typ človeka-investora si?

[/bullet_block]

Investičný horizont

Odpoveď na otázku, kedy budeš potrebovať peniaze z investícií, je dôležitá pre určenie, aký podiel portfólia držať v hotovosti a dlhopisoch a aký v akciách. Hotovosť a ceny dlhopisy vo všeobecnosti „kolíšu“ omnoho menej ako ceny akcií. Takto Ti dávajú omnoho väčšiu istotu krátkodobého zachovania hodnoty investície ako akcie, ktoré môžu v relatívne krátkych časových úsekoch zaznamenať aj výrazný dočasný prepad. Preto, čím bližšie si k „vytiahnutiu“ peňazí, tým väčší podiel tvojho portfólia by mal byť tvorený práve hotovosťou a dlhopismi. Niektoré zdroje uvádzajú pravidlo, ktoré hovorí, že „koľko rokov máš, toľko percent Tvojho portfólia by mali tvoriť dlhopisy“. Taktiež platí, že peniaze, ktoré budeš potrebovať v priebehu nasledujúcich

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • 1-3 rokov, by si mal držať v hotovosti alebo na termínovanom účte,
 • 3-7 rokov, by si mal mať v dlhopisoch,
 • viac ako 7 rokov, dáva zmysel investovať do akcií.

[/bullet_block]

Aký typ investora si

V nasledujúcich riadkoch sa „opriem“ o knižku Banjamina Grahama „Inteligentný investor“, ktorej rešerš máme v našej „Truhlici pokladov“.

Defenzívny (opatrný) investor

Ak si človek, ktorý má radšej pokoj a istotu a nechceš výberu svojich investícií venovať veľa času a úsilia (preferuješ skôr „autopilot“), pravdepodobne budeš typ investora, ktorého Graham nazýva „defenzívny“, resp. opatrný.

Pre opatrného investora Graham odporúča pomer akcie:dlhopisy (vo finančnom vyjadrení) na úrovni 50:50 alebo ešte viac v prospech dlhopisov, až do 25:75. V prípade, že na trhu dôjde pohybu cien a hodnota niektorej zo zložiek stúpne voči druhej zložke o viac ako 5%, odpredáš časť akcií/dlhopisov (podľa toho, čo narástlo) a za utŕžené peniaze „doinvestuješ“ do druhej zložky portfólia tak, aby pomer bol znovu taký, ako predtým. Napríklad: Rozhodol si sa, že pomer akcií a dlhopisov v Tvojom portfóliu bude 25:75. Akciový trh stúpne a hodnota akciovej časti Tvojho portfólia voči dlhopisom je teraz 30:70. V tomto prípade odpredáš časť akcií a dokúpiš dlhopisy tak, aby pomer vo finančnom vyjadrení bol znova 25:75. Analogicky len obrátene by to bolo aj pri náraste cien dlhopisov.

Ako však vyberať konkrétne akcie a dlhopisy do portfólia? V prípade opatrného investora je odporúčanie Grahama veľmi jednoduché: Vybudovať primerane diverzifikované portfólio zložené zo strednodobých štátnych alebo „vysokokvalitných“ podnikových dlhopisov a akcií „veľkých, významných a konzervatívne financovaných“ spoločností.

Rozumnou alternatívou pre opatrného investora je investovať do nízkonákladového indexového fondu, či už akciového alebo dlhopisového, ktorý už z princípu poskytuje potrebnú diverzifikáciu. V dnešnej dobe je na trhu aj množstvo tzv. ETF (Exchange-Traded Fund – fond obchodovateľný na burze), ktoré kopírujú akciové aj dlhopisové indexy a poplatky sú na úrovni rádovo desatín percenta ročne.

Podnikavý investor

Ak si naopak, človek akčný a plný elánu, chuti učiť sa a máš aj dostatok času nato, aby si sa aktívne venoval výberu investícií s cieľom zabezpečiť si „nadpriemerný“ výnos, budeš pravdepodobne investor „podnikavý“.

Ako podnikavý investor budeš mať v portfóliu väčší dôraz na akcie ako investor opatrný (možno až 75:25 voči dlhopisom) a pravdepodobne budeš chcieť investičné tituly aj sám vyberať. Pri výbere dlhopisov by si, podľa Grahama, mal dbať na to, aby išlo o dlhopisy investičnej kvality (najvyššie rating-y podľa renomovaných rating-ových agentúr). Dlhopisy nižšej kvality by si mal zvažovať len v prípade mimoriadne priaznivej ceny .Pri akciách by si sa mal snažiť o výber titulov, ktorých aktuálna cena je výrazne nižšia ako ich „reálna“ hodnota. Všetky zvažované tituly by však mali niesť nasledujúce charakteristiky:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • Primerane veľká spoločnosť
 • Silná finančná pozícia
 • Stabilita príjmov
 • História vyplácania dividend
 • Dlhodobo rastúce príjmy
 • Primeraný pomer ceny k zisku (Price to Earnings – PE)
 • Primeraný pomer ceny k aktívam (Price to Book)

[/bullet_block]

Alternatívou k výberu konkrétnych titulov sú opäť nízkonákladové podielové fondy, ktoré však nemusia kopírovať konkrétny index, ale môžu mať stratégiu v súlade s vyššie uvedenými princípmi. A opäť je na trhu dostupných viacero ETF.

Nuansy investičnej stratégie

Tvoja investičná stratégia môže byť ešte „sofistikovanejšia“. Môžeš sa rozhodnúť investovať časť svojich prostriedkov do jednotlivých odvetví, kde vidíš potenciál rastu. Alebo môžeš investovať do rôznych krajín alebo regiónov. Aj na toto existujú fondy a ETF.

Sám alebo s niekým

A nakoniec je tu otázka, ktorá súvisí s Tvojou solventnosťou, motiváciou a schopnosťami: Trúfaš si sám, alebo radšej budeš investovať „s niekým“?

Ak máš dosť peňazí (cca 10 000 EUR a viac) na založenie vlastného brokerského účtu a dostatok znalostí a skúseností, nič Ti nebráni pustiť sa do toho sám. Ak Ti však niečo z uvedeného chýba, dáva zmysel skúsiť to „s niekým“. Či už je to nejaká asset management spoločnosť, investičná komunita (napríklad taká, akú budujeme na www.papucovyinvestor.sk), alebo investičný klub, každé má svoje výhody aj nevýhody. Asset management-y a investičné kluby Ti dajú možnosť investovať aj menšie pravidelné čiastky (od cca 30 EUR mesačne), investičná komunita či klub Ti poskytnú vzdelanie a potenciálne z Teba spravia lepšieho investora, aby si to neskôr mohol „vziať do vlastných rúk“.

Záver

Vytvorenie si vlastnej investičnej stratégie a prístupu je kľúčové pre každého investora. Definovaný prístup Ti dáva rámec, o ktorý sa môžeš oprieť, keď hrozí, že vládu na rozumom preberú emócie. Tvoj zvolený investičný prístup by mal hovoriť:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • akú časť portfólia budú tvoriť dlhopisy a akú akcie. A ako sa tento pomer bude meniť v čase.
 • či budeš vyberať konkrétne tituly alebo budeš radšej nakupovať fondy resp. ETF.
 • podľa akých kritérií budeš vyberať tituly – budú to rastové spoločnosti alebo veľké spoločnosti platiace dividendu? Aký bude ich
 • pomer v Tvojom portfóliu? A ako sa bude meniť v čase?
 • aká časť portfólia bude investovaná do jednotlivých odvetví resp. regiónov.
 • kedy (podľa akých pravidiel) budeš investície odpredávať.

[/bullet_block]

No a v neposlednom rade, aspoň v začiatkoch, je potrebné sa rozhodnúť, či chceš byť „v tom“ sám, alebo preferuješ kolektív.

Akokoľvek sa rozhodneš, držíme Ti palce!

Ak by si potreboval poradiť pri tvorbe svojej investičnej stratégie, radi na Tvoje otázky odpovieme v komentároch nižšie.