Dlhopisy – majú dnes vôbec v portfóliu zmysel?

Norbert Nepela

V tomto blogu budem reagovať na otázku, ktorú som viackrát dostal počas uplynulých týždňov a ktorá možno trápi aj Teba. V princípe tá otázka znie nejak takto: „Mám portfólio zložené z X percent akcií a Y percent dlhopisov, všetko ETF. Akcie teraz od začiatku roka klesajú, a keď pozerám, tak aj tie dlhopisy sú v mínuse. Nemajú práve dlhopisy portfólio stabilizovať? Dáva vôbec zmysel do investovať do dlhopisov?“

Podobnú otázku som dostával aj predtým, keď ešte akcie rástli: „Načo tam mám tie dlhopisy, však sú v mínuse...?“

Tak teda, ako je to s tými dlhopismi?

V prvom rade je treba si uvedomiť jednu dôležitú vec, a to, že nie je dobrý nápad sledovať výkonnosť jednotlivých zložiek portfólia, ale treba brať do úvahy výkonnosť a rizikový profil portfólia ako celku. Pretože keď si portfólio zostavoval, tak si tak robil s ohľadom na dlhodobý horizont a určitú kombináciu požadovanej výnosnosti a rizika, ktorú má Tvoje portfólia spĺňať. Spravil si si portfólio, ktoré Ťa má počas Tvojho dlhého investičného horizontu previesť naprieč ekonomickými a trhovými cyklami, obdobiami rastov aj poklesov. Nemusí byť, a ani nie je, optimalizované na žiadnu konkrétnu okamžitú situáciu na trhu. Preto sa bude stávať, že jednotlivé zložky budú občas klesať, niekedy aj viaceré naraz. Dôležité je, aby portfólio ako celok dávalo zmysel. Krásne cvičenie na toto je, že si napíšeš zloženie portfólia – len názvy, dlhodobé parametre a ich zastúpenie v portfóliu, bez výkonnosti za posledné obdobie, a zamyslíš sa nad tým, či takéto portfólio dáva zmysel. Ak Ti bude dávať zmysel bez toho, aby si poznal výkonnosť za posledné krátke obdobie, tak dáva zmysel aj v aktuálnej situácii.

A čo teda tie dlhopisy?

Skúsil by som portfólio prirovnať k futbalovému tímu. Ak chceš vyhrať zápas, ktorý trvá 90 minút, pravdepodobne nepostavíš samých útočníkov. Pravdepodobne budeš mať medzi hráčmi nejakú kombináciu útočníkov, záložníkov, obrancov a asi aj brankára. V čase, keď bude Tvoj tím útočiť a pohybovať sa pri bráne súpera (a.k.a. rast akciových trhov), asi nebudeš hovoriť „Načo tam je ten brankár, žiadne góly nedáva, nemám ho radšej vymeniť za útočníka?“. Uvedomuješ si jeho hodnotu v tíme, aj keď práve do hry nezasahuje. Jeho hodnotu oceníš, keď bude útočiť súper. A čo ak sa stane, že súper zaútočí (pokles akciových trhov) a brankár dostane gól (poklesnú aj dlhopisy)? Asi tiež nepovieš, že brankár je zbytočný, lebo nezabránil gólu. Vieš, že zápas trvá 90 minút a brankár má v tíme aj napriek inkasovanému gólu stále svoje miesto.

Podobne je to aj s dlhopismi v portfóliu. Sú súčasťou tímu a majú svoju „obrannú“ funkciu. Nie vždy (rovnako ako brankár) si ju splnia na 100%, to ale neznamená, že do portfólia nepatria. Zápas predsa trvá 90 minút.

V posledných týždňoch akciové trhy klesali primárne kvôli „výplachu“ technologických akcií, ktorých valuácie dosiahli počas koronakrízy niekedy až absurdné hodnoty. Zároveň dochádza k zabrzďovaniu vládnej podpory a investori začínajú siahať po „bezpečnejších“ nástrojoch – vládnych dlhopisoch. Obzvlášť vo svetle očakávaných zvýšení úrokových sadzieb začínajú siahať obzvlášť po vládnych dlhopisoch s dlhšou splatnosťou. Keďže budúci vývoj úrokových sadzieb nie je úplne jednoznačne známy, investori za investovanie do dlhších Treasury bondov požadujú vyššiu prémiu (tzv. „term premium“) čím posielajú ceny dlhopisov smerom nadol.

Preto indexy vládnych dlhopisov oslabili, dlhšie viac ako kratšie. A s nimi aj ETF, ktoré tieto indexy kopírujú. „Ale nemajú byť dlhopisy stabilizátorom portfólia? Prečo klesajú?“

Treba si uvedomiť, že je zásadný rozdiel medzi tým, či vlastníš samostatné dlhopisy alebo vlastníš dlhopisové ETF. Pri samostatnom dlhopise tento držíš do splatnosti dostávaš ročný kupón a na konci splatnosti dostaneš vyplatenú istinu. Tam pri „odpredaji“ nedostaneš menej, ako si vložil. To by sa stalo len v prípade, že by si ho chcel predať na trhu pred splatnosťou. Tam by si dostal cenu, ktorá zodpovedá aktuálnym dlhopisovým výnosom na trhu. Ak si teda nakupoval dlhopis pri nižších úrokových sadzbách, dostaneš zaň pri predaji pred splatnosťou spravidla nižšiu suma ako za akú si nakupoval.

ETF nemá dobu splatnosti. Síce uvádza ako údaj „Average maturity“, čo je vážený priemer splatností jednotlivých dlhopisov v portfóliu. Pri odpredajoch (splatnosti) dokupuje ďalšie dlhopisy tak, aby zachoval požadovanú maturitu resp. duráciu. Keďže pre bežného investora jediný spôsob, ako ETF nakúpiť a predať je cez burzu, cena ETF vždy zohľadňuje aktuálne výnosy na trhu a tiež aj očakávania budúcich výnosov. Preto dlhopisové ETF bude na pohľad vždy volatilnejšie ako samostatne držané dlhopisy. Je to normálne. Neľakaj sa toho. ETF časom svoje „portfólio“ obmení a prispôsobí sa novej trhovej situácii. Chce to len trpezlivosť.

„No áno, ale dlhopisy pri dnešnej inflácii nezarábajú ani na ňu. Fakt nie je iná možnosť ako vládne dlhopisy?“ (Možno po inkasovanom góle uvažuješ, že brankára síce nezrušíš, ale vymeníš ho za iného.)

V prvom rade je treba povedať (a pochopiť), že dlhopisy nemajú za úlohu bojovať s infláciou. Túto úlohu má plniť akciová zložka Tvojho portfólia a nie vždy okamžite, ale v časom horizonte Tvojej investície. V čase vysokej inflácie Ti však môžu v portfóliu pomôcť tzv. TIPSy, t.j. protiinflačné dlhopisy. Sú to špeciálne dlhopisy, ktorých istina a výnos sú naviazané na infláciu. Takže by si z nich nemal dostať reálne menej ako si vložil a po zohľadnení inflácie.

„Áno, ale ja mám TIPSy a tie tiež klesajú, pričom inflácia je 6%!“

Nuž, k tomuto niekoľko vecí. Po prvé, TIPSy sa o infláciu upravujú spravidla raz za 6 mesiacov, takže aj napriek inflácii môže jej zohľadnenie chvíľku trvať. Po druhé, trhová cena TIPSov už bude zohľadňovať očakávanú infláciu, takže TIPSy prekonajú štandardné vládne dlhopisy len v prípade, že inflácia bude vyššia ako očakávaná. A po tretie, čo síce nie je prípad dnešnej doby, ale treba  na to pamätať, TIPSy reagujú veľmi negatívne na pokles inflácie alebo dokonca na defláciu. Preto pre ne vidím v portfóliu len dočasné miesto, zatiaľ čo vládne dlhopisy tam môžu mať miesto stabilné.

Ako vidíš z vyššie uvedeného, aj dlhopisy ako nástroj stabilizácie portfólia potrebujú na „realizáciu svojej mágie“ čas. Nie je to tak, že keď akcie klesnú, dlhopisy hneď zareagujú. Ich cena môže dokonca klesať aj v prípade, že klesajú aj ceny akcií.

Skutočne sa toho neboj. Ide o dočasný efekt. Investuješ dlhodobo. Buď trpezlivý, vydrž pri dobre nastavenej dlhodobej stratégii a určite nezabudni rebalansovať. Tvoje portfólio sa Ti poďakuje 😊