Do čoho investovať – prehľad

Ak máš „načítané“ úvodné tri investičné kroky, už vieš, či Tvoja investícia má byť termínovaný vklad, dlhopisy alebo akcie. Takisto vieš, aká forma investovania je pre Teba vhodná. Zostáva sa ešte pozrieť bližšie na konkrétnosti výberu jednotlivých typov investícií.

Termínovaný vklad

Pri termínovanom vklade je odpoveď na otázku „ktorý konkrétne“ v podstate jednoduchá: Ten, ktorý má aktuálne najvyšší výnos. Termínované vklady sú bankové produkty, na ktoré sa vzťahuje zákon na ochranu vkladov, čiže ak tam zrovna nemáš viac ako 100 000 EUR, tak aj v prípade nedostupnosti vkladu Ti Fond na ochranu vkladov vyplatí celú vloženú sumu vrátane úrokov.

Doplnkovým kritériom výberu môžu byť podmienky predčasného vytiahnutia peňazí, teda, či prídete len o úrok, alebo budete platiť aj sankčný poplatok. Ak ale nevieš, či a kedy budeš potrebovať peniaze vytiahnuť, rozlož radšej svoje peniaze do vkladov rôznych viazaností – od 3 rokov až po mesačný. Pre viac informácií si pozri prehľad aktuálnych termínovaných vkladov dostupných v SR (nezabudni v príslušnom políčku vybrať požadovanú dobu vkladu).

Dlhopisy

Pre bežného investora býva málokedy zmysluplné investovať priamo do konkrétnych dlhopisov. Dôvodom je, že menovitá hodnota dlhopisov sa pohybuje rádovo v tisícoch až desiatkach tisícov EUR. Ak chceš zabezpečiť rozumnú mieru rozloženia rizika, potrebuješ vybrať niekoľko rôznych titulov, čo celkom „ide do peňazí“. Preto relevantné možnosti pre bežného investora sú podielové fondy a ETF.

Najprv sa pozrime na to, aký typ dlhopisov budeme nakupovať. Možnosti výberu sú dané tromi kritériami: emitent (kto dlhopis vydal: štát alebo súkromná spoločnosť), maturitou (kedy sú dlhopisy splatné) a krajinou, resp. menou, v ktorej sú denominované. Orientačný prehľad výkonností jednotlivých typov dlhopisov je v tabuľke nižšie:

Výkonnosť relevantných indexov za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2013

Výkonnosť relevantných indexov za obdobie 1.1.2009 – 31.12.2013

Indexové fondy/ETF

Na Slovensku indexové fondy bežne v banke alebo u správcovskej spoločnosti nekúpiš. Jediným spôsobom, ako nakúpiť indexový fond je kúpou indexového ETF (exchange-traded fund). Nato potrebuješ mať zriadený účet u brokerskej spoločnosti alebo sa dohodnúť so svojou bankou, aby Ti kúpu sprostredkovala. Zahraniční nízkonákladoví brokeri umožňujú zriadiť účet s minimálnym vkladom už od 2000,- USD (bežnejšie však od 10 000,- USD) alebo EUR ekvivalentom a následné poplatky sa hýbu od 1 USD za transakciu. Jedným zo spôsobov, ako znížiť finančnú záťaž je investovať formou investičného klubu.

Pre účely časového horizontu 3-7 rokov je vhodné vybrať podobne „dlhé“ dlhopisy. Krátkodobé dlhopisy mávajú nižší výnos a dlhodobé sú zas viac citlivé na zmenu úrokových sadzieb, čo predstavuje vyššie riziko pre investora. Korporátne dlhopisy budú mať vždy vyššie výnosy ako porovnateľné vládne, nakoľko je s nimi spojené vyššie riziko. Pri korporátnych dlhopisoch investičného stupňa je miera rizika „default-u“ (t.j. nevyplatenia istiny) na úrovni okolo 1%, čo však považujeme za akceptovateľné. Rovnako, ak je Tvoja „domovská“ mena Euro, pri investícii do dlhopisov denominovaných v EUR sa vyhneš riziku kurzových strát (ale aj možnosti kurzových ziskov). Pre prvú investíciu je však možno lepšie sa kurzovému riziku vyhnúť.

Preto ako základ pre rozhodovanie navrhujeme index strednodobých korporátnych dlhopisov investičnej triedy denominovaných v EUR. Nižšie uvádzame príklady relevantných ETF, ktoré takýto index kopírujú:

Aktívne manažované fondy/ETF

Ak preferuješ aktívne riadené fondy, t.j. dôveruješ manažérom fondu, že sú schopní svojimi výbermi „poraziť“ index, pozri si zoznam dlhopisových fondov dostupných cez správcovské spoločnosti na Slovensku (v kolónke „Kategória fondu“ vyber „dlhopisový“). Pri výbere potom zvažuj primárne skutočnosť, či fond konzistentne poráža svoj „benchmark“, t.j. index, oproti ktorému sa porovnáva, ako aj výšku poplatkov. Výška poplatkov je totiž nepriamo úmerná schopnosti fondu zhodnocovať peniaze pre investora L

Čo sa týka aktívne manažovaných dlhopisových ETF, platí to isté – výkonnosť voči benchmarku a poplatky. Avšak aktívne manažované ETF sú novodobý trend, ktorý začal v roku 2012, a teda žiaden z aktívne manažovaných ETF fondov nemá dostatočnú históriu, aby sme vedeli posúdiť jeho kvalitu. Preto my v Papučovom investorovi uvažujeme o ETF len z pohľadu indexového investovania.

Akcie

V prípade akcií máš tri možnosti: investovať do indexového fondu/ETF, aktívne manažovaného fondu/ETF, alebo priamo do konkrétnych akciových titulov. Pritom však maj stále na pamäti, že do akcií investuješ len tie peniaze, ktoré nebudeš potrebovať nasledujúcich aspoň 7 rokov.

Indexové fondy/ETF

Ohľadne dostupnosti akciových indexových fondov platí to isté, čo pri dlhopisoch – ETF a cez brokera.

Z pohľadu možností výberu máš omnoho viac možností ako pri dlhopisoch. Môžeš si zvoliť index podľa veľkosti spoločnosti, regiónu, odvetvia, investičnej stratégie, prípadne toho, či spoločnosti vyplácajú dividendu. Tomu zodpovedá aj celkový počet indexov a dostupných ETF, ktoré indexy kopírujú – len dvaja asi najznámejší „poskytovatelia“ ETF, iSharesSPDR, ich majú rádovo v stovkách.

Pre začínajúceho investora môže byť tento počet až deprimujúci. Ako si z takej plejády vybrať?

Pre začínajúceho investora je z pohľadu rizika a potreby investičných znalostí asi najlepšie na začiatok uvažovať o takom ETF, ktorý kopíruje trh ako celok. Môže pritom ísť o trh globálny alebo lokálny. Vhodní kandidáti sú napríklad:

Aktívne manažované fondy/ETF

Pre akciové aktívne manažované fondy a ETF platí úplne presne to isté, čo je vyššie popísané pre dlhopisové aktívne manažované fondy a ETF – t.j. pozeraj na schopnosť fondu poraziť benchmark a na výšku poplatkov a zabudni na aktívne manažované ETF.

Aj zoznam akciových fondov dostupných cez správcovské spoločnosti na Slovensku je prístupný na tom istom linku, len v kolónke „Kategória fondu“ vyber „akciový“.

Individuálne akcie

Samostatné akcie si do portfólia vyberaj len v prípade, že buď už sám máš dostatočnú znalosť investovania a schopnosť realizovať investičné analýzy, alebo poznáš niekoho, komu v tejto veci bezvýhradne dôveruješ, kto tieto znalosti a schopnosti má.

Na začiatok si skús prečítať naše rešerše kníh The Little Book that Beats the MarketThe Intelligent Investor (potrebuješ byť u nás zaregistrovaný). Potom sa pozri na náš prístup k investovaniu a ako inšpiráciu zváž konkrétne investície v rastovom aj vo výnosovom portfóliu.

A samozrejme, kedykoľvek využi komentáre na kladenie otázok.

 

10 Komentárov

 • Tom

  Odpovedať Odpovedať 19. marca 2018

  Ahoj,
  v komentocvh vyssie ma zaujala tato veta: Dbaj potom na to, aby sa jednotlivé fondy v Tvojom portfóliu navzájom podporovali buď pri zvyšovaní celkového výnosu alebo pri znižovaní celkového rizika.

  Napada mis a spytat ci vhodnym prikladom je napr. ETF ishares MSCI word a k tomu iShares SP500. Ide zrejme o to,ze aby v kupenom portfoliu neboli fondy zamerane na to iste, ano,ak nieoc poje hore,pojde 2oj nasobne,ale rovnako aj dolu,cize ak tu Vasu vetu chapem spravne, nemali by byt zastupene rovnake ale ani uplne opacne fondy.
  Neviem ci som uplne jasny :/
  dakujem

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 20. marca 2018

   Ahoj,
   MSCI World a S&P 500 sú dobrým príkladom. MSCI World totiž obsahuje cca 59% US akcií, čo je silné prelínanie sa s S&P 500. Preto vlastniť tieto dve ETF nedáva moc zmysel. Ak chceš geograficky diverzifikovať portfólio, potom buď len MSCI World (mimochodom častá voľba indexových fondov v druhom dôchodkovom pilieri), alebo vyskladať z viacerých regionálne špecifických ETF.

   Chápeš to dobre, nie je dobrá ani absolúte pozitívna ani absolútne negatívna korelácia – pri absolútne pozitívnej mi pri páde padne celé portfólio, pri absolútne negatívnej sa mi výnos jednej zložky vždy znižuje o pokles druhej. Dôležité je, pri správnej diverzifikácii, aby faktory vplývajúce na smerovanie investície (ekonomické, politické, technologické, a pod.) boli rozdielne. Vtedy je portfólio správne diverzifikované.

   • Vlado

    Odpovedať Odpovedať 1. mája 2018

    Ahoj,

    trochu som sa zamyslel nad „vlastniť MSCI a S&P nedáva moc zmysel“ a uvediem príklad, kedy by mi to zmysel dávalo:

    Akciová zložka môjho portfólia je v pomere US:ex US = 80:20. 20% chcem zainvestovať do ex US regiónov, tj. developed world + emerging markets. Na toto existuje ETF VXUS (Total International Stocks), ale kvôli daňovej optimalizácii hľadám akumulačné ETF s non US domicilom.

    Takže mám 2 možnosti:
    – vyskladať z niekoľkých etf (europe, asia, emerging markets)
    – použiť MSCI World, kde pri zainvestovaní rovnakej čiastky do MSCI a S&P dosiahnem pomeru 20:80.

    Zvolil by som možnosť 2, aj keď je MSCI World v USD (preferované EUR) a neobsahuje emerging markets.

 • Dlhodobo sa zaoberám touto problematikou. Jednoznačne môžem k tomu dať stanovisko, že nie je ani dôležité do čoho investovať, ale správne tu investíciu vedieť načasovať. Žiaľ veľa “amatérskych” investorov robí to, že začínajú otvárať pozície, keď už je rozbehnutý trend. Je to to isté, ako naskočiť do idúceho vlaku. Veľká pravdepodobnosť je, že ten vlak im ujde, a investícia, ktorá je už v rozbehnutom trende tak sa začne otáčať. Najlepšie investície (akcie) sú do firiem “too big to fail”. Stačí si pozrieť akcie indexu SP500, vybrať si prvých 100 firiem a čakať na ich výraznejšie pády a ideálne nakupovať akcie týchto spoločnosti na likvidačnej hodnote. Toto si málo investorov uvedomuje, že pri “krízach” sa dá nakúpiť portfólio za najlepšie ceny.

  • Ahoj, ďakujem za komentár. Investovanie do spoločností napríklad na základe poklesu ceny pod určitú hranicu je relatívne známa stratégia. Myslím však, že ani tu netreba podceňovať diverzifikáciu, pretože „too big to fail“ boli aj napríklad Eastman Kodak, Enron, Worldcom, či Lehman Brothers 🙂 Niektoré spoločnosti totiž majú klesajúcu cenu akcií z dobrého dôvodu…

   Jednou z najznámejších stratégií tohto typu je stratégia Dogs of the Dow (detail na http://www.investopedia.com/university/stockpicking/stockpicking8.asp), ktorú možno analogicky aplikovať aj na S&P 500, či akýkoľvek iný index. Dokonca na Dogs of the S&P je aj ETF – SDOG, ktorý však od svojho vzniku mierne „podliezol“ výkonnosť S&P 500 ako celku.

   Nemôžem však súhlasiť s tvrdením, že nie je dôležité do čoho, ale kedy investuješ. Vždy je to o tom „do čoho“. Len pridáš podmienku „ak je cena správna“.

   Pre „amatérskeho“ investora tiež namiesto overovania, či je cena správna, môže byť jednoduchšie investovať dlhodobo pravidelne každý mesiac. V takom prípade je veľká pravdepodobnosť, že prípadné korekcie cien akcií v rámci svojich pravidelných investícií „zachytí“ a zároveň mu peniaze nestoja na účte ak práve žiadna korekcia nie je. Z dlhodobého pohľadu je efektívnejšie radšej investovať pravidelne. Nikdy totiž nevieš, či už je cena na dne.

 • Tomas

  Odpovedať Odpovedať 9. septembra 2016

  Zdravim,

  Mam len jednu otazku.
  Povedzme, ze som nasiel Podielovy Fond, ktory sa mi paci.
  Teraz, chcem investovat, lenze nechcem platit poplatky ….
  Taakze .. dokazem investovat skrz Indexove Fondy do rovnakych „aktiv“ ako Podielovy fond o ktory mam zaujem ?

  Tom (absolutne zacinajuci investor baziaci po financnej slobode 🙂 )

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 9. septembra 2016

   Ahoj Tom,
   skúsim trošku dlhšiu odoveď:
   Podielové fondy, ktoré máš štandardne v ponuke správcovských spoločností sú v drvivej väčšine aktívne manažované. To znamená, že majú svojho manažéra, ktorý sa za použita svojich znalostí, skúseností a voodoo snaží vybrať taký mix investícií, aby dosiahol vyšší výnos ako index, s ktorým súperí (nájdeš ho v prospekte fondu ako „benchmark“). Čiže z definície sú investície takéhoto podielového fondu rozdielne od „aktív“ v indexe.
   Tohoto manažéra musia investori do podielového fondu zaplatiť, bez ohľadu na to, či sa mu poraziť benchmark podarí alebo nie. Bohužiaľ, väčšinou sa mu to nepodarí 🙁
   Pozri sa tu…
   Najlepším spôsob, ako investovať podobne, ako fond, ktorý sa Ti páči, avšak bez toho, aby si musel platiť poplatky, a zároveň mal reálnu šancu, že zarobíš viac ako daný podielový fond, je tento: Daj si do googlu názov benchmark-u podielového fond spolu s výrazom „etf“. Google Ti vyhľadá indexové fondy (ETF), ktoré investujú tak, že kopírujú tento index. Pre jednotlivé výsledky vyhľadávania si porovnaj

   1. poplatky
   2. objem aktív pod správou (assets under management)
   3. Denný objem obchodovania
   4. odchýlku od výkonnosti indexu (tracking error)

   Ten ETF, ktorý z porovnania výjde najlepšie potom kúp.
   Poznámka pod čiarou – predpokladám, že fond, ktorý sa Ti páči si našiel v rámci tvorby svojej investičnej stratégie a portfólia. Určite nie je jediný, ktorý v portfóliu budeš mať. Dbaj potom na to, aby sa jednotlivé fondy v Tvojom portfóliu navzájom podporovali buď pri zvyšovaní celkového výnosu alebo pri znižovaní celkového rizika.

   Takže za mňa toľko 🙂

 • Jan gazdik

  Odpovedať Odpovedať 24. mája 2016

  Ja investujem do obchodovania na burze. Už sa o tento druh obchodovania zaujímam viac ako rok a už sa mi pomaly začína dariť. Nie je to žiadna sranda, ako si každý myslí. Dôležité je sa učiť a učiť.

  • Norbert Nepela

   Odpovedať Odpovedať 24. mája 2016

   Ahoj Ján,
   ďakujem za komentár. Súhlasím, že jedna z najlepších investícií je investícia do vzdelania. Čokoľvek, čo chce človek robiť poriadne si vyžaduje dostatok znalostí a úsilia. Som rád, že sa Ti začína dariť, že Tvoja investícia začína prinášať ovocie. Daj nám vedieť aj ako sa Ti bude dariť v budúcnosti. Prajem veľa úspechov!

Pridaj komentár

* Povinný údaj