Do čoho investovať – prehľad

Norbert Nepela

Ak máš „načítané“ úvodné tri investičné kroky, už vieš, či Tvoja investícia má byť termínovaný vklad, dlhopisy alebo akcie. Takisto vieš, aká forma investovania je pre Teba vhodná. Zostáva sa ešte pozrieť bližšie na konkrétnosti výberu jednotlivých typov investícií.

Termínovaný vklad

Pri termínovanom vklade je odpoveď na otázku „ktorý konkrétne“ v podstate jednoduchá: Ten, ktorý má aktuálne najvyšší výnos. Termínované vklady sú bankové produkty, na ktoré sa vzťahuje zákon na ochranu vkladov, čiže ak tam zrovna nemáš viac ako 100 000 EUR, tak aj v prípade nedostupnosti vkladu Ti Fond na ochranu vkladov vyplatí celú vloženú sumu vrátane úrokov.

Doplnkovým kritériom výberu môžu byť podmienky predčasného vytiahnutia peňazí, teda, či prídete len o úrok, alebo budete platiť aj sankčný poplatok. Ak ale nevieš, či a kedy budeš potrebovať peniaze vytiahnuť, rozlož radšej svoje peniaze do vkladov rôznych viazaností – od 3 rokov až po mesačný. Pre viac informácií si pozri prehľad aktuálnych termínovaných vkladov dostupných v SR (nezabudni v príslušnom políčku vybrať požadovanú dobu vkladu).

Dlhopisy

Pre bežného investora býva málokedy zmysluplné investovať priamo do konkrétnych dlhopisov. Dôvodom je, že menovitá hodnota dlhopisov sa pohybuje rádovo v tisícoch až desiatkach tisícov EUR. Ak chceš zabezpečiť rozumnú mieru rozloženia rizika, potrebuješ vybrať niekoľko rôznych titulov, čo celkom „ide do peňazí“. Preto relevantné možnosti pre bežného investora sú podielové fondy a ETF.

Najprv sa pozrime na to, aký typ dlhopisov budeme nakupovať. Možnosti výberu sú dané tromi kritériami: emitent (kto dlhopis vydal: štát alebo súkromná spoločnosť), maturitou (kedy sú dlhopisy splatné) a krajinou, resp. menou, v ktorej sú denominované. Orientačný prehľad výkonností jednotlivých typov dlhopisov je v tabuľke nižšie:

Výkonnosť relevantných indexov za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2013

Výkonnosť relevantných indexov za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2013

Indexové fondy/ETF

Na Slovensku indexové fondy bežne v banke alebo u správcovskej spoločnosti nekúpiš. Jediným spôsobom, ako nakúpiť indexový fond je kúpou indexového ETF (exchange-traded fund). Nato potrebuješ mať zriadený účet u brokerskej spoločnosti alebo sa dohodnúť so svojou bankou, aby Ti kúpu sprostredkovala. Zahraniční nízkonákladoví brokeri umožňujú zriadiť účet s minimálnym vkladom už od 2000,- USD (bežnejšie však od 10 000,- USD) alebo EUR ekvivalentom a následné poplatky sa hýbu od 1 USD za transakciu. Jedným zo spôsobov, ako znížiť finančnú záťaž je investovať formou investičného klubu.

Pre účely časového horizontu 3-7 rokov je vhodné vybrať podobne „dlhé“ dlhopisy. Krátkodobé dlhopisy mávajú nižší výnos a dlhodobé sú zas viac citlivé na zmenu úrokových sadzieb, čo predstavuje vyššie riziko pre investora. Korporátne dlhopisy budú mať vždy vyššie výnosy ako porovnateľné vládne, nakoľko je s nimi spojené vyššie riziko. Pri korporátnych dlhopisoch investičného stupňa je miera rizika „default-u“ (t.j. nevyplatenia istiny) na úrovni okolo 1%, čo však považujeme za akceptovateľné. Rovnako, ak je Tvoja „domovská“ mena Euro, pri investícii do dlhopisov denominovaných v EUR sa vyhneš riziku kurzových strát (ale aj možnosti kurzových ziskov). Pre prvú investíciu je však možno lepšie sa kurzovému riziku vyhnúť.

Preto ako základ pre rozhodovanie navrhujeme index strednodobých korporátnych dlhopisov investičnej triedy denominovaných v EUR. Nižšie uvádzame príklady relevantných ETF, ktoré takýto index kopírujú:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

[/bullet_block]

Aktívne manažované fondy/ETF

Ak preferuješ aktívne riadené fondy, t.j. dôveruješ manažérom fondu, že sú schopní svojimi výbermi „poraziť“ index, pozri si zoznam dlhopisových fondov dostupných cez správcovské spoločnosti na Slovensku (v kolónke „Kategória fondu“ vyber „dlhopisový“). Pri výbere potom zvažuj primárne skutočnosť, či fond konzistentne poráža svoj „benchmark“, t.j. index, oproti ktorému sa porovnáva, ako aj výšku poplatkov. Výška poplatkov je totiž nepriamo úmerná schopnosti fondu zhodnocovať peniaze pre investora L

Čo sa týka aktívne manažovaných dlhopisových ETF, platí to isté – výkonnosť voči benchmarku a poplatky. Avšak aktívne manažované ETF sú novodobý trend, ktorý začal v roku 2012, a teda žiaden z aktívne manažovaných ETF fondov nemá dostatočnú históriu, aby sme vedeli posúdiť jeho kvalitu. Preto my v Papučovom investorovi uvažujeme o ETF len z pohľadu indexového investovania.

Akcie

V prípade akcií máš tri možnosti: investovať do indexového fondu/ETF, aktívne manažovaného fondu/ETF, alebo priamo do konkrétnych akciových titulov. Pritom však maj stále na pamäti, že do akcií investuješ len tie peniaze, ktoré nebudeš potrebovať nasledujúcich aspoň 7 rokov.

Indexové fondy/ETF

Ohľadne dostupnosti akciových indexových fondov platí to isté, čo pri dlhopisoch – ETF a cez brokera.

Z pohľadu možností výberu máš omnoho viac možností ako pri dlhopisoch. Môžeš si zvoliť index podľa veľkosti spoločnosti, regiónu, odvetvia, investičnej stratégie, prípadne toho, či spoločnosti vyplácajú dividendu. Tomu zodpovedá aj celkový počet indexov a dostupných ETF, ktoré indexy kopírujú – len dvaja asi najznámejší „poskytovatelia“ ETF, iSharesSPDR, ich majú rádovo v stovkách.

Pre začínajúceho investora môže byť tento počet až deprimujúci. Ako si z takej plejády vybrať?

Pre začínajúceho investora je z pohľadu rizika a potreby investičných znalostí asi najlepšie na začiatok uvažovať o takom ETF, ktorý kopíruje trh ako celok. Môže pritom ísť o trh globálny alebo lokálny. Vhodní kandidáti sú napríklad:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

[/bullet_block]

Aktívne manažované fondy/ETF

Pre akciové aktívne manažované fondy a ETF platí úplne presne to isté, čo je vyššie popísané pre dlhopisové aktívne manažované fondy a ETF – t.j. pozeraj na schopnosť fondu poraziť benchmark a na výšku poplatkov a zabudni na aktívne manažované ETF.

Aj zoznam akciových fondov dostupných cez správcovské spoločnosti na Slovensku je prístupný na tom istom linku, len v kolónke „Kategória fondu“ vyber „akciový“.

Individuálne akcie

Samostatné akcie si do portfólia vyberaj len v prípade, že buď už sám máš dostatočnú znalosť investovania a schopnosť realizovať investičné analýzy, alebo poznáš niekoho, komu v tejto veci bezvýhradne dôveruješ, kto tieto znalosti a schopnosti má.

Na začiatok si skús prečítať naše rešerše kníh The Little Book that Beats the MarketThe Intelligent Investor (potrebuješ byť u nás zaregistrovaný). Potom sa pozri na náš prístup k investovaniu a ako inšpiráciu zváž konkrétne investície v rastovom aj vo výnosovom portfóliu.

A samozrejme, kedykoľvek využi komentáre na kladenie otázok.