Dosahovanie investičných cieľov – čo vám finanční agenti nepovedia

Norbert Nepela

Každý, kto absolvoval stretnutie s finančným sprostredkovateľom, vie, že celý proces začína stanovením si investičných cieľov. Tento prístup je správny, a to minimálne z dvoch dôvodov:

  • Z psychologického hľadiska je ľahšie odkladať peniaze na niečo, čo nám dáva zmysel; niečo, čo si vieme predstaviť.
  • Správne definovaný cieľ je základom pre výber investičných nástrojov a produktov a následnú schopnosť riadiť svoje investície v čase.

Investičný cieľ by mal obsahovať sumu (koľko budem potrebovať), časový horizont (za ako dlho) a spôsob výberu (jednorazovo alebo postupne/pravidelne). Na základe týchto parametrov potom vieme stanoviť potrebnú kombináciu pravidelného vkladu (odvíja sa od našich možností) a požadovaného výnosu (odvíja sa od charakteru investície).

Som presvedčený, že väčšina ľudí, čo si so svojím finančným agentom nastavila ciele a zostavila portfólio, svoje investičné ciele nedosiahne. Dôvod je jednoduchý – priveľa cieľov a primálo pravidelne odkladaných peňazí.

Každý z nás má pravdepodobne veľa snov do budúcnosti. Finančná nezávislosť, prilepšenie na dôchodok, cestovanie, dom alebo chata, školné a štartovací byt pre deti. A možno veľa ďalších. Tieto sny sú najčastejšie v rovine predstáv a všetky súperia o konečnú sumu peňazí, ktorú zo svojho príjmu vieme odložiť. Ak to v tejto rovine aj ostane, tak výsledok je, že dostupnú sumu jednoducho rozdelíme medzi naše sny, či už rovnakým dielom alebo podľa iného viac-menej intuitívneho algoritmu. A pravidelne prispievame. Otázka za milión však je: „Budeme na konci investičného horizontu schopní zafinancovať svoj investičný cieľ?“.

Dobrá správa je, že odpoveď si vieme dosť dobre zistiť. Jednoduchým výpočtom v MS Excel alebo inom tabuľkovom editore za použitia funkcie FV(rate,nper,pmt,pv,type), resp. po slovensky FV(sadzba;pobd;plt;[sh];[typ]). Po doplnení jednotlivých parametrov zistíme, akú sumu počas nášho investičného horizontu, pri stanovenej pravidelnej investícii a predpokladanom výnose, našetríme. A odpoveď na našu otázku bude pravdepodobne „Nie“. Toto nám však finančný agent zvyčajne nepovie.

Čo teda s tým? Sú 4 možnosti:

Pre zobrazenie celého článku je potrebná bezplatná registrácia. Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa zdarma TU. Ak už máte účet, prihláste sa prosím.


Podobné články

Valuácia „Papučovým“ spôsobom

Norbert Nepela

Čítať článok

Kedy predať?

Norbert Nepela

Čítať článok
Všetky články