Dosahovanie investičných cieľov – čo vám finanční agenti nepovedia

Norbert Nepela

Každý, kto absolvoval stretnutie s finančným sprostredkovateľom, vie, že celý proces začína stanovením si investičných cieľov. Tento prístup je správny, a to minimálne z dvoch dôvodov:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Z psychologického hľadiska je ľahšie odkladať peniaze na niečo, čo nám dáva zmysel; niečo, čo si vieme predstaviť.
  • Správne definovaný cieľ je základom pre výber investičných nástrojov a produktov a následnú schopnosť riadiť svoje investície v čase.

[/bullet_block]

Investičný cieľ by mal obsahovať sumu (koľko budem potrebovať), časový horizont (za ako dlho) a spôsob výberu (jednorazovo alebo postupne/pravidelne). Na základe týchto parametrov potom vieme stanoviť potrebnú kombináciu pravidelného vkladu (odvíja sa od našich možností) a požadovaného výnosu (odvíja sa od charakteru investície).

Som presvedčený, že väčšina ľudí, čo si so svojím finančným agentom nastavila ciele a zostavila portfólio, svoje investičné ciele nedosiahne. Dôvod je jednoduchý – priveľa cieľov a primálo pravidelne odkladaných peňazí.

Každý z nás má pravdepodobne veľa snov do budúcnosti. Finančná nezávislosť, prilepšenie na dôchodok, cestovanie, dom alebo chata, školné a štartovací byt pre deti. A možno veľa ďalších. Tieto sny sú najčastejšie v rovine predstáv a všetky súperia o konečnú sumu peňazí, ktorú zo svojho príjmu vieme odložiť. Ak to v tejto rovine aj ostane, tak výsledok je, že dostupnú sumu jednoducho rozdelíme medzi naše sny, či už rovnakým dielom alebo podľa iného viac-menej intuitívneho algoritmu. A pravidelne prispievame. Otázka za milión však je: „Budeme na konci investičného horizontu schopní zafinancovať svoj investičný cieľ?“.

Dobrá správa je, že odpoveď si vieme dosť dobre zistiť. Jednoduchým výpočtom v MS Excel alebo inom tabuľkovom editore za použitia funkcie FV(rate,nper,pmt,pv,type), resp. po slovensky FV(sadzba;pobd;plt;[sh];[typ]). Po doplnení jednotlivých parametrov zistíme, akú sumu počas nášho investičného horizontu, pri stanovenej pravidelnej investícii a predpokladanom výnose, našetríme. A odpoveď na našu otázku bude pravdepodobne „Nie“. Toto nám však finančný agent zvyčajne nepovie.

Čo teda s tým? Sú 4 možnosti:

  1. Zvýšime pravidelný vklad
  2. Predĺžime investičný horizont
  3. Zvolíme rizikovejší typ investície s vyšším potenciálnym výnosom (pomôcť nám môže napr. táto tabuľka). Potrebný výnos z investície pri stanovenej cieľovej sume, investičnom horizonte a mesačnom príspevku vypočítame prostredníctvom funkcie RATE.
  4. Znížime počet cieľov

Ktorú možnosť zvoliť?

Ak peniaze nie sú problém, najľahšie a najlepšie riešenie je zvýšiť pravidelný príspevok na sumu potrebnú na dosiahnutie cieľa. Avšak, dať viac peňazí, ako máme k dispozícii, môže byť problematické.

Pri niektorých cieľoch je možné investičný horizont predĺžiť. Napríklad si nekúpim chatu pri mori o 20, ale o 30 rokov. No na druhej strane deti nebudú so svojím starnutím čakať na to, kedy našetríme na ich školu či byt. Ani náš dôchodkový vek nepočká, kým si našetríme dosť. Preto predĺženie doby investovania nemusí byť vždy možné.

Zvýšenie rizikovosti investície tiež nie je pre každého. Nie každý znáša vysoké výkyvy cien na trhu dobre. A nehovoriac o tom, že náš cieľ môže byť postavený tak, že na svoje dosiahnutie potrebuje výnos, ktorý je nereálny.

Ak zlyhajú predchádzajúce tri možnosti, zostáva len možnosť posledná – znížiť počet cieľov. Ako na to? Každému zo svojich cieľov priradíme prioritu. Minimálne by sme mali ciele rozdeliť na 3 kategórie – „Nevyhnutné“, „Dôležité“ a „Príjemné, ak bude“. Následne ciele zoradíme podľa priorít od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý. Každému cieľu priradíme pravidelnú sumu potrebnú na jeho dosiahnutie. No a potom už len „ideme zhora dole“ a rozdeľujeme dostupné peniaze na jednotlivé ciele. Na ďalší sa posunieme až vtedy, keď je cieľ „nad ním“ plne zafinancovaný. No a tam, kde nám dôjdu peniaze, tam to „usekneme“. Pretože je lepšie dosiahnuť niekoľko cieľov v plnom rozsahu ako dosiahnuť veľa cieľov len čiastočne. A k nateraz „odloženým“ cieľom sa vždy môžem vrátiť neskôr, ak budem mať k dispozícii viac peňazí