Indexy, stockpicking alebo niečo medzi?

Norbert Nepela

Každý, kto sa kedy zamýšľal nad investovaním, zamýšľal sa aj nad stratégiou a hlavne nad spôsobom investovania. Spôsobov je viacero. Najjednoduchší, a v praxi čoraz viac populárny, spôsob investovania je tzv. pasívne investovanie – pravidelný nákup indexových ETF. Na druhej strane si však investovanie často spájame s výberom konkrétnych akciových titulov, tzv. „stockpickingom“. Veď kto z nás „bežných“ investorov by nesledoval velikánov ako sú Warren Buffett, Peter Lynch, či Joel Greenblatt? A ruku na srdce, koľkí z nás by sa im chceli rovnať, nebodaj ich dokonca prekonať 😉...?

Tento článok má za cieľ pozrieť sa na výhody a nevýhody jednotlivých prístupov a na to, kedy a pre koho je ich použitie vhodné.

Životný cyklus portfólia

Životný cyklus portfólia môžeme rozdeliť na tri základné etapy

  • Akumulačná fáza – v tejto prvej fáze životného cyklu portfólia je hodnota nášho účtu s ohľadom na cieľovú sumu ešte malá. Snažíme sa pravidelne prispievať a čo najviac svoju investíciu zhodnotiť tak, aby dosiahla svoju cieľovú výšku. Portfólio sa snažíme optimalizovať práve na rast, nevadí nám prípadná vyššia volatilita. Táto etapa spravidla trvá 7 a viac rokov.
  • Fáza čerpania – v tejto poslednej fáze životného cyklu portfólia si užívame plody svojej investície. Primárnym cieľom už nie je zhodnotenie vloženej čiastky, ale jej stabilita a pravidelnosť a bezpečnosť poberaného príjmu a tomuto je prispôsobené aj naše portfólio. Táto fáza, ak nevyberieme jednorazovo, trvá v ideálnom prípade donekonečna.
  • Fáza „preklápania“ – (inak aj fáza „stabilizácie“) je prechodná fáza medzi akumulačnou fázou a fázou čerpania. Môže trvať od doslova okamžiku až po niekoľko rokov, všetko v závislosti od toho, ako veľmi sa „rentové“ portfólio líši od nášho rastového portfólia. Zmyslom, ako už názov napovedá, je „preklopiť“ portfólio z podoby optimalizovanej na rast do podoby optimalizovanej na dlhodobé čerpanie renty.

Akumulačná fáza

S výnimkou prípadov, keď už máš zarobené veľké sumy z podnikania alebo iných zdrojov, ak začínaš investovať, spravidla začínaš akumulačnou fázou a potrebuješ vybudovať rastové portfólio. Pri akumulácii majetku hrá najdôležitejšiu úlohu čas. Čím skôr začneš, tým dlhšie Tvoje peniaze pracujú a spravidla tým viac prostriedkov naakumuluješ. Preto je najlepšie zvoliť investičný nástroj, ktorý umožňuje začať investovať rýchlo a bez potreby veľkých investičných znalostí (ktoré v investičných začiatkoch aj tak pravdepodobne väčšina z nás nemá). Na toto sú vhodné práve indexové ETF. Je to akoby taká „základná škola“ investovania – dá Ti väčšinu toho, čo do života potrebuješ. V prípade indexových ETF dostaneš výnos na úrovni trhu.

Ako budeš naberať znalosti a skúsenosti, možno, ale nie nevyhnutne, sa začneš zamýšľať, či nie je možné aktívnejším prístupom trhový výnos poraziť. Však predsa existuje veľa fondov a investorov, ktorí si portfólio zostavujú sami z akcií konkrétnych spoločností (tzv. „stockpicking“). Hneď na tomto mieste však musím povedať, že minimálne v rastovom portfóliu stockpicking neodporúčam. Hlavné dôvody sú dva.

Po prvé, štatistiky ukazujú, že drvivá väčšina aktívne manažovaných portfólií nedokáže poraziť index. A tie, ktoré to dokážu dnes, nie sú tie isté, ktoré to dokázali pred tromi rokmi a ani tie, ktoré to dokážu za tri roky.

Po druhé, trhy sa v krátkodobom horizonte (kľudne aj tri roky) chovajú iracionálne. To znamená, že nech máš akokoľvek dobre zanalyzovanú investíciu, vieš, že je významne podhodnotená a proste musí do budúcnosti významne narásť, dočasne sa tak diať nemusí. A ak počas uplynulých 2-3 rokov Tvoje investície stagnujú alebo dokonca prerábajú, zatiaľ čo trh ročne narástol o 10%, chce to poriadne veľkú dávku dôvery vo vlastné schopnosti, aby človek buchol päsťou po stole a vyhlásil „ja mám pravdu, trh sa mýli!“ Takúto mieru sebavedomia po tých troch rokoch podliezania trhu bude mať len málokto, čo najpravdepodobnejšie bude viesť k odpredaju investícií a zmene investičnej stratégie. A časté zmeny stratégie za jazdy sú to najhoršie, čo pre svoje investície človek môže urobiť.

Ale neexituje predsa len možnosť, ako ten trh poraziť? A neriskovať pri tom „emočné zlyhanie“ ako pri stockpickingu? Medzi indexovým investovaním a stockpickingom existuje medzikrok, ktorým sú tzv. mechanické stratégie. Ako názov naznačuje, ide o stratégie, ktoré nasledujú fixný set pravidiel na vyhľadávanie, výber, nákup, držanie a predaj investícií. Cielená selekcia a nižšia diverzifikácia ako pri indexovom investovaní dáva príležitosť pre vyššie zhodnotenie, jasné pravidlá na druhej strane zabraňujú emocionálnym rozhodnutiam, na ktoré sme náchylní pri stockpickingu. Zároveň je diverzifikácia dostatočne veľká na to, aby významným spôsobom zmiernila analytické riziko. Veľmi dobrým príkladom je mechanická stratégia Magic Formula, ktorú popísal už vyššie zmienený Joel Greenblatt vo svojej knihe Little Book that Beats the Market (a ktorej rešerš máme v Papučovej knižnici). Papučová verzia tejto stratégie, doplnená o niekoľko našich vlastných filtrov, dlhodobo poráža trh. Zaberie síce o niečo viac času ako indexové investovanie a treba na ňu o niečo vyšší vstupný a priebežný kapitál, ale výsledok od roku 2007 (+1.3% p.a. voči S&P 500 ku dňu písania tohto článku) stojí za to. V každom prípade, mechanická stratégia je to aktívne maximum, čo by som v rastovom portfóliu „riešil“.

Ok, hovoríme teda, že v rastovom portfóliu nie je stockpicking dobrá voľba prístupu. A čo v „rentovom“ portfóliu? Vo fáze čerpania?

Fáza čerpania

Tu veľmi závisí na tom, ako plánuješ čerpať. Sú dva základné spôsoby – odpredajom časti istiny alebo poberaním dividend.

Ak plánuješ čerpať odpredajom istiny, veľmi dôležitým faktorom pre dlhodobú udržateľnosť bude schopnosť portfólia „zregenerovať sa“ po výbere a zároveň, aby nedochádzalo k prílišným poklesom, ktoré by mohli urýchliť predčasné vyčerpanie. Preto je veľmi dôležité do portfólia správne namixovať akciovú (rastovú) zložku a dlhopisovú (stabilizačnú). Tejto problematike a udržateľnosti výberov z takéhoto rentového portfólia sa venovala tzv. Trinity Study, ktorej aktualizované výsledky nájdeš na tejto stránke. V každom prípade, fakt, že akciová zložka je rastová smeruje k záverom platným pre rastové portfólio. Preto, ak chceš čerpať odpredajom istiny, ostaň pri indexových ETF.

Ak však plánuješ poberať dividendu bez potreby odpredávať istinu, situácia je zásadne iná. Určite nebudeš chcieť mať peniaze v rastovom indexovom ETF, ktorý Ti vyplatí dividendu prinajlepšom na úrovni do 2% ročne. Chceš smerovať k viac ako 4%, ideálne aj viac ako 5%. Napriek tomu, že existujú aj ETF (spravidla realitné), ktoré ponúkajú dividendu na úrovni okolo 4.5% ročne, vyššiu dividendu získaš starostlivým výberom konkrétnych akciových titulov (áno hovorím o stockpickingu). V čom je rozdiel oproti rastovému portfóliu? Prečo predtým nie, a teraz zrazu áno?

Dôvod je jednoduchý. Kým v rastovom portfóliu potrebujem okrem analýzy kvality spoločnosti „odhadnúť“ aj budúci rast ceny akcií, pri dividendovom portfóliu ma vývoj ceny až tak nezaujíma. Sledujem hlavne to, aby spoločnosti, ktoré do portfólia volím, boli dostatočne finančne silné a ich dividenda dostatočne vysoká a bezpečná. Pohyby cien, keď už nastanú ktorýmkoľvek smerom, viem využiť na „presuny“ v rámci portfólia za účelom zvýšenia dividendového výnosu. V rámci Papučového výnosového portfólia tak ku dňu písania tohto textu dosahujeme ročnú dividendu na úrovni 6.2%, pričom aj cenovo je portfólio v pluse vyše 9%.

Ak si netrúfaš robiť do svojho dividendového portfólia stockpicking, je tu opäť možnosť mechanickej stratégie. V Papučovom investorovi máme práve takúto mechanickú stratégiu, ktorá ku dňu písania tohto textu generuje dividendový výnos 4.97% pri čistom celkovom výnose 7.14% p.a. Stratégia berie kandidátov z indexov DJIA 30 a S&P US Dividend Aristocrats a filtruje ich cez kritériá ako výška dividendy, cena, či finančná sila. Ak je však aj toto „príliš“ a ak Ti stačia dividendy niekde medzi 2% a 4.5%, potom ani dividendové ETF nie sú zlou voľbou. Všetko je to o finančných potrebách a prioritách. Najvyššiu flexibilitu a dividendový výnos Ti vie priniesť stockpicking, najmenej starostí a najnižšiu dividendu zas správne zvolené dividendové ETF. No a niekde uprostred zas mechanická stratégia. (Investície

Na záver:

  • V akumulačnej fáze preferuj rastové portfólio zložené z indexových ETF. Nanajvýš sa prikloň k overenej mechanickej stratégii
  • Vo fáze čerpania
    •  Ak čerpáš odpredajom časti istiny, preferuj portfólio zložené z indexových ETF
    •  Ak čerpáš rentu vo forme dividendy, najefektívnejšie je vyskladať si portfólio z akcií konkrétnych spoločností

V ktorej fáze životného cyklu portfólia sa nachádzaš Ty? Aký investičný prístup volíš? Daj nám vedieť v komentároch.