Investičná analýza: Ako jednoducho zistiť finančnú silu spoločnosti

Norbert Nepela

Jedným z významných faktorov, ktoré vplývajú na investičné rozhodovanie je finančná sila (finančná pozícia) potenciálneho kandidáta. Silná finančná pozícia je „poistkou“, že spoločnosť v prípade problémov alebo ťažkého obdobia situáciu „ustojí“. Obzvlášť v období hospodárskej krízy je pre mňa silná finančná pozícia „mojich“ spoločností akousi garanciou, ktorá mi umožní pokojne spávať.

Ako však zistiť, či je spoločnosť finančne silná? Nie každý je zdatný v čítaní finančných výkazov (aj keď pre investora, ktorý to myslí vážne, je porozumenie finančným výkazom jednou z kľúčových zručností). Existuje nejaká „skratka“? Niečo viac „Papučové“ ako detailné „vŕtanie sa“ v účtovníctve?

Nuž, existuje.

V roku 2000 publikoval Joseph Piotroski, vtedy profesor účtovníctva na univerzite v Chicagu, štúdiu s názvom „Value Investing: The Use of Historical Financial Information to Separate Winners from Losers“ (Hodnotové investovanie: Využitie historických finančných údajov na oddelenie víťazov od porazených).

Piotroski začal s ukazovateľom ceny k účtovnej hodnote (Price to Book, P/B), ktorý je hodnotovými investormi často používaný ako základ pre vyhľadávanie investičných príležitostí. Čím nižšia hodnota ukazovateľa, tým lepšie. Problémom však je, že kým niektoré spoločnosti sú lacné bezdôvodne, väčšina na to má dôvod. Ako teda oddeliť tých, čo budú rásť od tých, ktorí sú na dne spravodlivo?

Jendou z možností by bolo kúpiť celú skupinu spoločností s nízkym P/B. Tak by sme sa vyhli potrebe vyberať jednotlivé spoločnosti a kúpou napríklad celého spodného decilu (10%) spoločností by sme portfólio dostatočne diverzifikovali. Štúdie totiž hovoria, že z pohľadu valuačných ukazovateľov, skupina spoločností „naspodku“  výkonnosťou počas obdobia 1 a viac rokov prekoná spoločnosti „navrchu“. Problémom je, že ak by sme zobrali napríklad len spodných 10% z S&P500, stále je to skupina 50 spoločností. A to si môže dovoliť kúpiť málokto...

Ako teda vybrať z celej skupiny tie najlepšie spoločnosti? Piotroski vo svojej štúdii našiel spôsob, ako oddeliť zrno od pliev. Zistil, že spoločnosti s nízkym P/B, ktoré majú zároveň silnú finančnú pozíciu, majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť dobrej výkonnosti.

No a teraz to hlavné. Piotroski zistil, že silnú finančnú pozíciu je možné dostatočne spoľahlivo zistiť prostredníctvom sledovania 9 signálov. Týchto 9 signálov skúma finančnú pozíciu z pohľadu ziskovosti, likvidity a zdrojov financovania a prevádzkovej efektívnosti za obdobie posledných 12 mesiacov (TTM). Tu sú:

  1. Spoločnosť dosiahla čistý zisk (net income > 0)
  2. Spoločnosť dosiahla pozitívny prevádzkový cashflow
  3. Návratnosť aktív (ROA) má stúpajúcu tendenciu
  4. Prevádzkový cashflow je vyšší ako čistý zisk
  5. Pomer dlhodobého dlhu k celkovým aktívam má klesajúcu tendenciu
  6. Ukazovateľ prevádzkovej likvidity (current ratio) má zlepšujúcu sa tendenciu
  7. Počet vydaných akcií sa nezvýšil
  8. Hrubá marža má rastúcu tendenciu
  9. Stúpa obrátkovosť aktív (Pomer tržieb k celkovým aktívam sa zvýšil).

Spoločnosti, ktoré majú Piotroski skóre 8-9 sú považované za veľmi finančne silné, tie, ktoré dosiahnu skóre 0-2, sú veľmi slabé.

Praktická ukážka

Poďme sa teraz pozrieť, ako zistíme odpovede napríklad pre jednu zo spoločností papučového rastového portfólia – Brocade Communications (BRCD):

V prvom rade nájdeme zdroj údajov. Na toto použijeme stránku www.morningstar.com, kde do políčka „Quote“ v hornej lište zadáme „BRCD“ a necháme vyhľadať.

Zobrazí sa nám táto obrazovka:

Piotroski1

Následne klikneme na záložku „Key ratios“. Po zobrazení stránky budeme na prvý pohľad vedieť zodpovedať otázky 1, 2, 3, 4 (porovnáš odpovede na 2 a 1), 7, 8 a 9:

Piotroski2

Pre odpovede na otázky 5 a 6 potrebujeme prekliknúť v spodnej časti na záložku „Financial Health“:

Piotroski3

Takže a teraz vyhodnotenie:

[table id=25 /]

Teda na záver: BRCD má Piotroski skóre 6 z 9, čo je relatívne silná spoločnosť, aj keď nepatrí medzi finančne najsilnejšie. Pri investičnom rozhodovaní je preto potrebné túto skutočnosť zvážiť. Ja som sa pri rozhodovaní o zaradení do rastového portfólia rozhodol ZA.