Niekto kúpil „moju“ spoločnosť – čo teraz?

Norbert Nepela

Biznis prostredie je veľmi dynamické a v rámci odvetví často dochádza k tomu, čomu hovoríme „fúzie a akvizície“. Ide v podstate o prípady, kedy dve spoločnosti splynú (fúzia) alebo jedna kúpi druhú (akvizícia). Prípadne spoločnosť odpredá svoju časť. (Ešte je možnosť, že spoločnosť odčlení jednu alebo viacero svojich častí do samostatných firiem (spin-off), ale o tom inokedy).

Ak je Tvoje portfólio zložené aj z viacerých akcií individuálnych spoločností (napríklad ak investuješ spôsobom „Magic Formula“), potom sa Ťa to určite týka a pravdepodobne sa v Tvojom portfóliu niečo podobné aj udialo.

Čo sa vlastne v jednotlivých prípadoch deje?

Pri akvizícii

 1. Jedna spoločnosť kúpi druhú
 2. Ak si kupovaný biznis nezachová vlastnú právnu formu, aktíva, pasíva, pohľadávky a záväzky prejdú na kupujúcu spoločnosť.
 3. Akcionári kupovanej spoločnosti dostanú akcie kupujúcej spoločnosti, hotovosť, alebo kombináciu, podľa toho, aké sú dohodnuté podmienky akvizície.
 4. Cena akcií kupujúcej spoločnosti obvykle poklesne – s akvizíciou sú spojené riziká.
 5. Cena akcií kupovanej spoločnosti sa obvykle dostane na úroveň tesne pod úroveň kúpnej ceny.
  1. Na presnú úroveň sa zväčša nedostane, lebo akvizícia sa ešte nemusí zrealizovať - riziko
  2. Niekedy sa môže cena dostať aj nad úroveň kúpnej ceny. Ale to len vtedy, ak je predpoklad, že sa objaví niekto s vyššou cenovou ponukou

Pri fúzii

 1. Dve rovnocenné spoločnosti sa rozhodnú spojiť svoje biznisy
 2. Výsledkom je nová spoločnosť, resp. reštrukturalizovaná kupujúca spoločnosť
 3. Aktíva, pasíva, pohľadávky a záväzky prechádzajú na novú spoločnosť
 4. Akcionári oboch spoločností dostanú akcie novej spoločnosti výmenou za akcie pôvodnej spoločnosti v pomere dohodnutom pri fúzii
 5. V praxi sa emisia nových akcií deje veľmi zriedkavo, väčšinou sa aj fúzie realizujú formou „akvizície“ – t.j. jedna zo spoločností „kúpi“ akcie druhej spoločnosti výmenou za vlastné akcie.
 6. Cena akcií kupujúcej spoločnosti obvykle poklesne – s transakciou sú spojené riziká.
 7. Cena akcií kupovanej spoločnosti sa obvykle dostane na úroveň tesne pod úroveň kúpnej ceny (vypočítanej podľa ceny akcií kupujúcej spoločnosti a výmenného pomeru)

Pri odpredaji časti podniku

 1. Jedna spoločnosť sa rozhodne odpredať časť biznisu, ktorá je buď stratová alebo nezapadá do budúcich biznis plánov
 2. Obvykle na kupujúcu spoločnosť prejdú aj pohľadávky a záväzky, vrátane aktív a pasív (ak si odpredávaný biznis nezachová vlastnú právnu formu)
 3. Predávajúca spoločnosť dostane za predaný biznis peniaze v hotovosti
 4. Pohyb ceny akcií jednotlivých spoločností závisí od
  1. Ziskovosti/stratovosti predávanej časti podniku
  2. Očakávaných prínosov pre kupujúcu spoločnosť – nákladové synergie, nárast tržieb a ziskovosti
  3. Očakávaných prínosov pre predávajúcu spoločnosť – úspora nákladov, potenciál rozvoja zachovaných biznisov

Kde sa o tom dozviem?

O všetkých tzv. „Corporate Actions“, medzi ktoré fúzie, akvizície a odpredaje patria sa dozvieš z niekoľkých zdrojov.

 1. Formulár 8-K pre SEC (týka sa spoločností obchodovaných na amerických burzách). Tento formulár musí byť spoločnosťou podaný najneskôr 15 dní odo dňa udalosti, ktorá je reportovaná. Notifikácie o nových podaniach si môžeš nastaviť napr. na stránke http://secfilings.com/.
 2. Spravodajské portály – napríklad http://seekingalpha.com/, kde sú publikované aktuálne novinky o spoločnostiach. Na stránke si môžeš vytvoriť vlastné zoznamy akcií a nastaviť notifikácie o udalostiach
 3. Web stránky konkrétnych spoločností v časti „News“ alebo „Investor relations“

A čo mám ako investor spraviť?

Pri odpredaji časti podniku

Odpredaj časti podniku predstavuje (aspoň čiastočnú) zmenu investičnej tézy a pravdepodobne bude mať (aspoň čiastočný) vplyv aj na dôvody, pre ktoré si spoločnosť kupoval/a. V ideálnom prípade spoločnosť, ktorá odpredáva svoju časť bude mať k dispozícii viac peňazí v hotovosti (nezabudni zohľadniť dane), ktoré môže využiť buď na splatenie dlhu alebo na rozvoj svojich kľúčových („core“) biznisov. V tom horšom prípade spoločnosť odpredá jediný ziskový biznis...

Čiže v prípade odpredaja časti podniku je vhodné:

 1. Prehodnotiť svoju investičnú analýzu, zvlášť časti týkajúce sa finančnej sily a potenciálu rastu, ale aj ukazovateľov návratnosti
 2. Prehodnotiť rizikový profil investície
 3. Prehodnotiť valuáciu
 4. Prijať rozhodnutie či budeš dokupovať, držať, alebo predávať

Pri fúzii a akvizícii

Kľúčovým bodom, či už pri fúzii alebo pri akvizícii, bude zvážiť, či chceš vlastniť akcie novej spoločnosti. V tomto prípade si musíš spraviť vlastnú analýzu a prijať rozhodnutie, ako keby išlo o nového investičného kandidáta.

V prípade, že sa rozhodneš, že akcie novej spoločnosti chceš vlastniť, nerobíš nič a čakáš. V deň účinnosti transakcie Tvoj broker vymení Tvoje existujúce akcie za nové v dohodnutom pomere. Je to také jednoduché a prosté.

Ak však nechceš vlastniť akcie novej spoločnosti, alebo ak bola spoločnosť kúpená za hotovosť, môže byť rozumné akcie predať čím skôr. Je na to niekoľko dôvodov:

 1. Cena akcií kupovanej spoločnosti sa relatívne rýchlo po ohlásení cenových podmienok transakcie dostane na úroveň tesne pod kúpnu cenu. Tým pádom je potenciál zhodnotenia ceny až do uzavretia transakcie veľmi obmedzený a vo všeobecnosti je lepšie predať a nájsť lepšiu investičnú príležitosť.
 2. V niektorých prípadoch môže kúpená spoločnosť pozastaviť vyplatenie dividendy, ktorá bola naplánovaná na obdobie medzi ohlásením transakcie a jej uskutočnením
 3. Pri výmene za akcie je cena kupovanej spoločnosti naviazaná na pohyb ceny akcií kupujúcej spoločnosti. Ak je medzi ohlásením transakcie a jej uskutočnením termín ohlásenia kvartálnych výsledkov, môže v prípade negatívneho prekvapenia dôjsť k výraznejšiemu poklesu ceny akcií kupovanej spoločnosti (rovnako môže dôjsť aj k opačnej situácii, v každom prípade ideš do rizika)
 4. V niektorých prípadoch môže vyplatenie hotovosti za akcie kupovanej spoločnosti trvať určitý čas – t.j. nemusíš ich na účet dostať hneď v deň transakcie, ale až za určitý čas, v závislosti od platobných podmienok akvizičnej dohody

Pri rozhodovaní o odpredaji však zváž aj daňové dôsledky. Ak bola spoločnosť v Tvojom portfóliu menej ako minimálna dĺžka stanovená zákonom o dani z príjmov, budeš musieť z prípadného zisku platiť daň. Ak sa podržaním akcií dokážeš „prehupnúť za horizont daňovej povinnosti“, dáva zmysel akcie ešte podržať – výška Tvojej úspory bude rovná výške dane z príjmov, ktorej sa tak vyhneš...

A čo Ty? Máš v portfóliu spoločnosti, ktoré boli kúpené alebo „fúzovali“? Ako si s nimi naložil/a? Daj nám vedieť v komentároch...

img

Chceš vedieť, ako začať investovať?

Stiahni si e-book Investorom za pár klikov


Podobné články