14. Lekcia – Valuácia spoločnosti vs Výber opčnej stratégie na základe greeks

Norbert Nepela