Vyšší výnos alebo bezpečnosť?

Norbert Nepela

Vysoký výnos pri minimálnom riziku straty. To je asi sen každého investora. A z mojej skúsenosti je to aj časté investičné očakávanie ľudí, s ktorými sa stretávam.

Podľa „biblie“ investovania, knižky The Intelligent Investor, by sa mal „inteligentný“ investor snažiť o „primeraný výnos pri zachovaní bezpečnosti vloženej čiastky.“ Kvôli tomu zavádza knižka koncept „bezpečnostného vankúša“, ktorý nás vedie k nakupovaniu akcií spoločností za cenu výrazne nižšiu ako je ich „vnútorná hodnota“ a ich držaniu v očakávaní, že trh túto hodnotu rozozná a zabezpečí primerané zvýšenie ceny.

Z našej „Papučovej“ skúsenosti, tento prístup do značnej miery funguje. Má však jeden háčik: hovoríme o dlhodobom horizonte. V krátkodobom meradle môže cena akcií silno kolísať. Čo nepredstavuje problém, ak investíciu nechceme a nemusíme odpredať. Čo ale v prípade, že zrazu potrebujeme peniaze a musíme naše investície speňažiť? A čo v prípade, že, ako naschvál, právo došlo k silnému dočasnému poklesu trhu? Nuž, vtedy nám ostanú akurát tak oči pre plač...

Múdrosť a opatrnosť nám radí mať k dispozícii odloženú aspoň nejakú čiastku peňazí pre nepredvídané udalosti. Je to čiastka, ktorá nemá konkrétny horizont použitia. Môže to byť o týždeň, mesiac, ale aj o niekoľko rokov. Držať takéto peniaze na bežnom účte nedáva zmysel kvôli nízkej úrokovej sadzbe. To isté platí pre krátkodobé termínované vklady. Zaujímavé úrokové sadzby na termínovaných vkladoch reálne začínajú byť od viazanosti 3 roky. V prípade akútnej potreby vytiahnuť peniaze z takéhoto termínovaného vkladu predčasne sa však vystavujeme riziku sankcie v podobe nevyplatenia úroku alebo dokonca pokuty. Získame síce späť vložené peniaze, avšak v hodnote zníženej o prípadnú pokutu a určite o infláciu.

Alternatívou termínovaného vkladu pre peniaze bez konkrétneho horizontu môže byť nízkonákladový indexový dlhopisový podielový fond alebo ETF. Pri relatívne nízkej miere kolísania ceny totiž vypláca výnos spravidla polročne a nepokutuje za „predčasný výber“. No a výnos býva porovnateľný s výnosom 3 a viac ročného termínovaného vkladu.

S cieľom vyššej bezpečnosti vloženej čiastky v krátkodobom horizonte pri zachovaní primeranej miery výnosu sme preto v rámci výnosového portfólia obrátili našu pozornosť na indexový dlhopisový ETF. A ako máš „krízovú rezervu“ riešenú Ty?