Ako investovať, keď fakt, ale fakt nemáš čas…

Norbert Nepela

Uplynulý mesiac bol pre mňa z pracovného pohľadu veľmi náročný. Blížil sa projektový míľnik a bolo treba „makať“. Makaním rozumej 12 a viac-hodinové pracovné dni sedem dní v týždni. 😥  Investovanie bolo naozaj len v úzadí mojej mysle...

Som presvedčený, že to, čo som popísal je extrém. Som však rovnako presvedčený, že väčšina potenciálnych „Papučových“ investorov sa stretáva s časovým problémom. Práca, rodina, prípadné záľuby. Na aktivity okolo investovania proste neostáva čas.

Populárny názor je, že investovať znamená venovať sa každodenne niekoľko hodín analýzam a sledovaniu trhov. Aj keď populárny, tento názor je veľmi nepresný. Poznám najmenej tri spôsoby, ktoré Ti umožnia investovať, aj keď si veľmi pracovne či inak vyťažený. Tu sú:

  1. Program investičného sporenia u „asset managera“
  2. Investovanie do indexových ETF
  3. Investovanie systémom Magic Formula

Program investičného sporenia u „asset managera“

Na slovenskom trhu existuje viacero „programov sporenia“ od rôznych poskytovateľov finančných služieb. Prakticky každá z väčších bánk má vlastný asset management alebo spolupracuje s asset management partnerom, ktorý takúto možnosť ponúka. Na úvod sa tomu treba trošku povenovať a vybrať správny „fond“, „balík“ resp. „portfólio“ v závislosti od poskytovateľa. Následne už stačí iba nastaviť trvalý príkaz a hotovo. Výška mesačného sporenia začína už na 10 EUR.

Čistý mesačný „prevádzkový“ čas na investovanie (po úvodných nastaveniach) = 0 minút.

V prípade programov sporenia však treba počítať s vyššími poplatkami, ktoré môžu mať podobu vstupných, priebežných za správu, výstupných, resp. ich kombinácie. Nižšie pripájam zopár odkazov na programy sporenia (bez špeciálneho poradia a preferencií):

Investovanie do indexových ETF

Investovanie do indexových ETF je ďalším z časovo nenáročných spôsobov investovania. Tiež je možné pravidelné investovanie relatívne nízkych čiastok. Rozdielom oproti programom investičného sporenia popísaným vyššie je fakt, že, keďže na Slovensku neviem o žiadnom poskytovateľovi investičných produktov na báze indexových fondov (ak niekto viete, dajte vedieť), budeš potrebovať účet u brokera. Témou výberu brokera som sa zaoberal v tomto článku.

Okrem nastavenia brokerského účtu je potrebné stráviť trochu času výberom konkrétneho indexu/ETF. Pre začínajúceho investora je z pohľadu rizika a potreby investičných znalostí asi najlepšie na začiatok uvažovať o takom ETF, ktorý kopíruje trh ako celok. Môže pritom ísť o trh globálny alebo lokálny. Vhodní kandidáti sú napríklad:

No a posledným krokom je pravidelné investovanie. V tomto prípade to nie je až také „nastav a zabudni“, ako v prípade programov investičného sporenia. Podľa toho, koľko Tvoj broker účtuje za transakciu, musíš najprv nazhromaždiť dostatok peňazí, aby cena poplatku nepresiahla 1% z ceny transakcie (ideálne ešte menej). To znamená, že budeš na svojom bežnom alebo neterminovanom sporiacom účte zbierať peniaze a po nazbieraní dostatočného množstva (v praxi to bude medzi 500 a 1000 EUR, ak však máš brokera, ktorý účtuje za transakciu 1 USD, tak aj menej) ich prevedieš na účet brokera. Následne zrealizuješ nákup. Prevod na brokerský účet trvá, podľa brokera a jednoduchosti Tvojho internet bankingu od 2 do 10 minút. Realizácia transakcie ďalšie 2 minúty (vrátane prihlásenia sa do obchodovacieho systému brokera).

Čistý mesačný „prevádzkový“ čas na investovanie (po úvodných nastaveniach) ≤ 15 minút.

Pri investovaní do ETF je potrebné okrem transakčných poplatkov, ktoré sa pohybujú od medzi 1 a cca 20 USD resp. EUR za transakciu (nákup aj predaj), rátať aj s tzv. management poplatkom, ktorý pri indexových ETF predstavuje spravidla do 0,4% ročne.

Investovanie systémom Magic Formula

(Poznámka 1: Princípy investičného „systému“ Magic Formula sú popísané v knižke „Little Book that Beats the Market“, ktorej rešerš je pre našich členov dostupná v Papučovej knižnici)

Investovanie systémom Magic Formula je časovo najnáročnejším spôsobom časovo nenáročného investovania. Opäť k nemu potrebuješ vlastného brokera. Taktiež budeš na realizáciu jednej investície potrebovať z prezentovaných možností najväčší balík peňazí. V súlade s pravidlami totiž budeš každé 2-3 mesiace kupovať 5-7 rôznych titulov, čo znamená, že v závislosti od transakčných poplatkov brokera hovoríme o 500 – 7000 EUR každé 2-3 mesiace. (My v rámci Papučového investora používame Interactive Brokers, ktorí účtujú za transakciu 1USD, čiže teoreticky by nám stačilo 500-700 USD, reálne však, ak nechceš skladať veľký počiatočný vklad, dokážeš nájsť brokera s poplatkami okolo 5 EUR/USD za transakciu).

Podobne ako v prípade investovania do indexových ETF budeš priebežne „zbierať“ peniaze a následne ich prevádzať na účet brokera. Okrem toho však každé 2-3 mesiace budeš opakovať nasledujúci postup:

  1. Choď na stránku magicformulainvesting.com a zaregistruj/prihlás sa
  2. Vyber si minimálnu požadovanú trhovú kapitalizáciu
  3. Zadaj požadovaný počet výsledkov (30 alebo 50)
  4. Nakúp 5-7 spoločností zo zoznamu, do každej investuj rovnakú sumu peňazí.

Tento postup Ti zaberie cca 30 minút. Po zohľadnení času na prevody peňazí a realizáciu transakcie to predstavuje cca 45 minút. Okrem toho, stratégia vyžaduje nakúpené akcie rok držať a potom ich predať. Predaj Ti zaberie ďalších cca 10- 15 minút.

Čistý „prevádzkový“ čas na investovanie (po úvodných nastaveniach) = cca 60 minút každé 2-3 mesiace.

Čo sa týka poplatkov, platíš iba transakčné za nákup a predaj. Okrem toho, časť z nakúpených spoločností bude vyplácať dividendu, čo bude pre Teba predstavovať výnos nad rámec nárastu ceny.

(Poznámka 2: V rámci Papučového investora pristupujeme k analýze Magic Formula o niečo málo sofistikovanejšie. Presný postup na stiahnutie je dostupný v našej Truhlici pokladov)

Tak ako? Chápem, že istý čas bude trvať nastavenie. A budeš mu musieť „obetovať“ aj nejaké úsilie... Ale „prevádzka“ potom bude už naozaj zvládnuteľná. Jedno z mojich životných hesiel je, že „život je otázka priorít“. To znamená, že ak človek niečomu pripisuje prioritu, čas si na to nájde. A na investovanie vo vlastnej réžii, zvlášť to „Papučové“, naozaj až tak veľa času netreba  🙂