Ako skrotiť volatilitu investičného portfólia

Norbert Nepela

Vo svete investovania je volatilita ako počasie – nepredvídateľná, neustále sa meniaca a schopná v okamihu premeniť slnečné dni na búrlivé noci. Pre investorov môžu byť veľké výkyvy na trhu znepokojujúce. Testujú našu odhodlanosť, vyzývajú naše stratégie a často vedú k unáhleným rozhodnutiam, ktoré sú viac ovplyvnené emóciami než racionálnym myslením. V tomto článku sa,  vychádzajúc z osobných skúseností a osvedčených finančných teórií, zameriame na spôsoby a nástroje ako volatilitu v portfóliu zvládať.

Čo je volatilita

Volatilita označuje stupeň variácie ceny finančného nástroja v čase. Štatisticky ponímané, volatilita je definovaná ako štandardná odchýlka priemerných ročných výnosov, resp. ako veľmi hodnoty ročných výnosov oscilujú okolo priemernej hodnoty. Vysoká volatilita znamená, že cena aktíva sa môže v krátkom čase dramaticky meniť v oboch smeroch. Naopak, nízka volatilita naznačuje menšie a postupnejšie pohyby ceny.

Pre dlhodobých investorov nie je volatilita len meradlom rizika, je tiež príležitosťou. Ako slávne povedal Warren Buffett: „Buďte bojazliví, keď sú iní chamtiví, a chamtiví, keď sú iní bojazliví.“ Toto heslo zdôrazňuje dôležitosť pochopenia trhových dynamík a využitia volatility vo svoj prospech.

Diverzifikácia: Prvá línia obrany

Prvým a základným krokom v manažmente volatility je diverzifikácia. Staré príslovie „nedávajte všetky vajcia do jedného košíka“ je obzvlášť pravdivé vo svete investovania. Diverzifikáciou vášho portfólia naprieč rôznymi triedami aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, či komodity, môžete zmierniť riziko. Je to preto, že rôzne triedy aktív často reagujú odlišne na tie isté ekonomické udalosti a výsledné kolísanie portfólia bude nižšie ako každej jednotlivej triedy aktív.

Avšak diverzifikácia je viac než len mix akcií a dlhopisov. Je to aj o nájdení správnej rovnováhy medzi jednotlivými „podtriedami“ aktív – či už čo sa týka veľkosti, sektorov, či investičného štýlu. Aby portfólio nebolo príliš závislé na šťastí jednej časti ekonomiky.

Alokácia aktív: Šitie investičného obleku na mieru

Správna alokácia aktív hrá významnú úlohu pri determinovaní investičnej výkonnosti. Je o nájdení správnej kombinácie, ktorá zodpovedá vašim investičným cieľom, tolerancii rizika a časovému horizontu. Kľúčom tu je pamätať na to, že vaše investičné potreby a apetít k riziku sa budú vyvíjať v čase. To, čo fungovalo vo vašich 30-tych, nemusí byť vhodné vo vašich 50-tych.

Napríklad, mladší investori môžu tolerovať vyšší podiel akcií pre potenciál rastu, zatiaľ čo tí, ktorí sa blížia k dôchodku, môžu preferovať dlhopisy pre príjem a stabilitu. Alokáciu aktív v portfóliu by sme mali priebežne prehodnocovať, hlavne v reakcii na veľké životné udalosti alebo významné zmeny vo finančných cieľoch.

Rebalansovanie: Udržanie vášho portfólia na správnej ceste

Rebalansovanie je často prehliadanou, ale kľúčovou súčasťou správy portfólia. Zahŕňa pravidelný nákup alebo predaj aktív vo vašom portfóliu, aby ste zachovali požadovanú úroveň alokácie aktív. Napríklad, ak bol váš cieľový pomer 60% akcií a 40% dlhopisov a v dôsledku burzového boomu sa váš portfólio zmení na 70% akcií a 30% dlhopisov, mali by ste predávať niektoré akcie a kupovať dlhopisy, aby ste sa vrátili k vášmu pomeru 60/40.

Rebalansovanie je bodom, kde prichádza na rad disciplína. Núti vás „kúpiť nízko a predávať vysoko“, brať zisky z víťazov a reinvestovať do podhodnotených aktív, čo môže byť neintuitívne počas trhových extrémov. Z mojej skúsenosti je dobré si nastaviť „automatický“ spúšťač rebalansovania – resp. pravidlo, že „rebalansujem vždy, keď sa váhy odchýlia o X% od želanej polohy“. Tak sa vyhneme emóciám a spytovaniu nášho rozhodnutia rebalansovať.

Využitie metódy priemerovania nákladov (Dollar-Cost Averaging)

Pre zobrazenie celého článku je potrebná bezplatná registrácia. Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa zdarma TU. Ak už máte účet, prihláste sa prosím.


Podobné články

Všetky články