Ako som zanevrel na podielové fondy

Norbert Nepela

Okej, názov trošku zavádza. Nezanevrel som na fondy ako také. Zanevrel som na asset manažmenty na Slovensku pôsobiacich finančných ustanovizní, konkrétne bánk...

Ale pekne poporiadku...

Ak už máš prečítaný môj príbeh o tom, ako som absolvoval investičnú lekciu za cenu ročného platu, vieš, že bolo obdobie, kedy som z denného obchodovania presedlával na investovanie. No a prirodzeným začiatkom boli podielové fondy. Keďže som už mal niečo „načítané“, nechcel som ísť do investovania bezhlavo. Povedal som si, že si podielový fond starostlivo vyberiem.

Najdôležitejšie faktory, ktoré majú vplyv na výkonnosť akéhokoľvek aktívne riadeného podielového fondu (opakom je indexový fond), sú asi tieto:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Administratívne poplatky – vstupné, výstupné, správcovské. Čím sú vyššie, tým nižšie zhodnotenie prinesie fond mne ako investorovi.
  • Obrátkovosť portfólia – ako často fond predáva a nakupuje. Za každú transakciu musí fond zaplatiť transakčný poplatok a o to nižší výnos pripadne investorovi. Okrem toho, čím kratšie fond investíciu drží, tým je citlivejšia na krátkodobé výkyvy trhu.
  • Jasná investičná stratégia – niektoré stratégie majú väčšiu pravdepodobnosť na úspech ako iné. A najhoršie je, ak fond „skáče“ z jednej stratégie do druhej a nedá ani jednej šancu uspieť.
  • Kvalita manažéra – pri aktívne riadenom fonde je asi najdôležitejšia osoba toho, kto investície vyberá. Niektorí ľudia sú proste lepší ako iní... Ak nájdem fond s manažérom, ktorý má dlhodobo dobré výsledky, je šanca, že kým tam bude, bude fond v dobrých výsledkoch pokračovať.

[/bullet_block]

A tak som sa posadil za internet, naivne si mysliac, že dostupné podielové fondy podrobím tvrdej skrutine. Každý fond totiž musí mať prospekt a štatút, dva dokumenty, ktoré by mali investorovi povedať všetko, čo potrebuje vedieť. A keďže som mal cieľ investovať dlhodobo so zaujímavým potenciálom výnosu, sústredil som sa na akciové fondy.

Poplatky som našiel hneď. Síce pre rôzne fondy v rôznej štruktúre a výške, niektoré mali vstupný poplatok a nízke správcovské poplatky, iné naopak. Dôležité bolo celkové nákladové zaťaženie fondu, ktoré sa pri akciových fondoch ani v jednom prípade nedostalo pod 2% ročne. To je hneď o 2% nižší výnos pre mňa. Pri investičnom horizonte akciového fondu 12 rokov a priemernom zhodnotení nech 10% ročne by som bez poplatkov znásobil svoju počiatočnú investíciu 3,14-krát, zatiaľ čo po odčítaní poplatkov len 2,51-krát. Poplatky 2% ročne by ma tak pripravili o 63% mojej počiatočnej investície! Na mojej skórkarte je toto MÍNUS bod!

Obrátkovosť je veličina vyjadrená percentom. Koľko percent portfólia fond ročne obmení – t,j. predá investície, ktoré má v držaní a nakúpi nové. V danej dobe som našiel obrátkovosť od vyše 100% až po minimum okolo 70%. To predstavuje priemernú dobu „vlastnenia“ investície od menej ako rok až po asi rok a pol. Zaujímavé, akciový fond avizuje investičný horizont 12 rokov, ale sám drží investíciu maximálne rok a pol? A to nehovorím o transakčných poplatkoch...

Relatívne krátka doba držania investície nemusí byť nevyhnutne negatívom za predpokladu, že fond nasleduje jasnú stratégiu, ktorá takúto dĺžku držania predpisuje. Tak som skúmal stratégie. V celej dokumentácii k fondu je stratégii venovaných pár krátkych odstavcov, dokopy do 20 riadkov. Ak sa vôbec dá hovoriť o stratégii! Podľa slovenských asset manažérov sa totiž „stratégiou“ rozumie popis toho, koľko percent prostriedkov môžu vložiť do akcií, dlhopisov, nástrojov finančného trhu, či derivátov. Ani slovo o tom, AKO VYBERAJÚ konkrétne investície! Pre mňa ako investora to znamená, že fond v rámci cca roka vyberie a aj predá investíciu podľa neznámych kritérií. Čiže, investor nepýtaj sa, slepo dôveruj! Ďalší MÍNUS bod na mojej skórkarte!

Ale hádam, ak bude fond viesť naozaj kvalitný manažér, ktorý za výber konkrétnych investícií zodpovedá, nemusím mu asi vidieť „do kuchyne“. Môžem sa naňho spoľahnúť... A tak som sa pustil do spoznávania manažérov fondov. A čuduj sa svete, bol som hotový rýchlejšie, ako som si myslel. V dokumentácii k fondu bežne nie je o manažéroch ANI SLOVO!

Tak som si to zhrnul. Dávam peniaze neviem komu, neviem, čo s nimi robí, ale platím mu za to najmenej 2% ročne!

Možno však ide o informácie, ktoré nie sú verejné, a dostanem ich, len ak sa priamo spýtam... A tak som, prakticky už za zúfalosti, ponavštevoval jednotlivé pobočky asset manažérov a predajné miesta podielových fondov. Položil som im svoje otázky o stratégii a manažéroch. A odpovede? Ako keby sa všetci dohodli alebo absolvovali rovnaké predajné školenie: Investície sú vyberané v centrále, manažéra nepoznajú. No „nekup to“!

Pre porovnanie odporúčam preskúmať informácie, ktoré o svojich ponúkaných fondoch poskytujú „slovenské“ asset management firmy a napríklad Vanguard. Garantujem, že rozdiel je viditeľný na prvý pohľad 🙂 .

Jediná svetlá výnimka v celom mojom „hľadaní“ bola Pioneer Investments. Cez pobočku jednej z bánk sa mi podarilo dohodnúť si stretnutie s človekom z Pioneer-u. Meno mi bohužiaľ vypadlo, ale vtedy robil myslím šéfa predaja a následne šéfa celého Pioneer-u na Slovensku. Sedeli sme spolu asi dve hodiny a dal mi odpovede na prakticky všetky otázky. Vtedy to bol rozhodujúci faktor pri výbere. Aj keď momentálne už žiadne z ich fondov nevlastním, moje investičné začiatky sú späté práve s týmito fondami.

Odvtedy však mám na ponuku fondov od „slovenských“ bankových asset manažmentov vlastný názor a o jeden dôvod viac investovať vo vlastnej réžii.

Aká je Tvoja skúsenosť s podielovými fondami? Ako si vyberal? Podeľ sa s nami v komentároch nižšie!