Ako vybrať (dobrú) investíciu

Norbert Nepela

Tento článok si kladie za úlohu nasmerovať Ťa na vhodné zdroje informácií a nástroje, ktoré pri výbere svojej prvej akciovej investície s veľkou pravdepodobnosťou oceníš a využiješ. Schválne sa zameriavame na výber samostatných akcií. Je to preto, že výber termínovaných vkladov a fondov/ETF, či už dlhopisových alebo akciových, sme pokryli už v tomto článku. A tiež preto, že výber akcií konkrétnych spoločností je akýmsi „vrcholom“ investičného remesla a procesom, ktorý dokonale „prevetrá“ Tvoju trpezlivosť a znalosti.

Ako teda vybrať tie správne akcie? V nasledujúcich riadkoch si prejdeme 4 základné kroky investičného procesu:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • Screening
 • Analýza
 • Valuácia
 • Rozhodnutie

[/bullet_block]

Screening

Na svete existuje niekoľko desiatok až stoviek tisíc spoločností, ktoré sú obchodované na veľkých svetových, ale aj malých lokálnych burzách. Analyzovať všetky nie je v ľudských silách. Preto prvým krokom investičného procesu je tzv. „screening“ alebo výber užšieho zoznamu „kandidátov“ na investovanie podľa vopred definovaných kritérií. Screening môže mať viacero podôb, od zbierania názorov svojich známych, hľadania inšpirácií v médiách, až po vytvorenie vlastného zoznamu kritérií a využitia špecializovaného nástroja nazývaného screener.

Screener je software, ktorý Ti umožní zadať rôzne parametre o hľadanej spoločnosti (napr. veľkosť, ziskovosť, mieru rastu, finančnú silu, vyplácanú dividendu, a pod.), „požuje ich“ a „vypľuje zoznam spoločností, ktoré Tebou zadané kritériá spĺňajú.

Na „trhu“ je dostupných viacero takýchto screener-ov. Líšia sa množstvom parametrov, ktoré môžeš zadať, rozsahom trhov, ktoré pokrývajú, či rozsahom preddefinovaných súborov výberových kritérií (tzv. „screen-ov“), ktoré zodpovedajú konkrétnej investičnej stratégii (napr. rastový „screen“, hodnotový „screen“, dividendový, ...). Niektoré sú dostupné zadarmo, za iné sa platí. Prehľad screener-ov, ktoré ma zaujali ponúkam nižšie:

Bezplatné screener-y

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • Google Screener je bezplatný screener s relatívne jednoduchým rozhraním. Má „prístup“ na širokú škálu svetových búrz. Rozsah dostupných výberových kritérií je však skôr slabší a bez možnosti definovania vlastných parametrov.
 • Motley Fool Screener je screener, ktorý je založený na „komunitnej múdrosti“ viac ako 100 tisíc používateľov/investorov. Okrem nie veľmi bohatého výberu tradičných kritérií screener ponúka filtrovanie spoločností podľa „investičného názoru“ Motley Fool komunity. Screener pracuje iba so spoločnosťami obchodovanými na amerických burzách.
 • Morningstar screener je povahou podobný Motley Fool screener-a, pričom komunitnú múdrosť nahrádza proprietárnym rankingovým systémom.
 • Magic Formula Screener používame pri našom rastovom portfóliu, ale aj ako jeden zo vstupov do rozhodovania o výnosových investíciách. V skutočnosti nejde o screener, ale o rankingový systém zoraďujúci vybrané americké spoločnosti podľa kritéria ceny a kritéria návratnosti investície.

[/bullet_block]

Platené screener-y

Dva veľmi kvalitné platené screener-y, ktorých kvalita zodpovedá ich cene rádovo v stovkách EUR ročne, sú:

 

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • Screener.co je asi najlepší screener, čo som mal možnosť skúsiť. Pokrýva významné burzy po celom svete, ponúka veľký výber kritérií a preddefinovaných screen-ov a umožňuje definovať vlastné kritériá a screen-y. Stojí cca 25,-EUR/mesiac.
 • Valuescreeners.com obsahuje plejádu preddefinovaných screen-ov zameraných na hodnotovú stratégiu. Rovnako pokrýva významné burzy po celom svete. Umožňuje aj predplatné newsletter-a. Cena za screener je 99,- EUR/štvrťrok, 129,- EUR aj s newsletter-om.

[/bullet_block]

 

V Papučovom investičnom procese používame screener na vyselektovanie kandidátov podľa nasledujúcich, tzv. „kvalifikačných“ kritérií:

[bullet_block style="size-16" small_icon="2.png" width="" alignment="center"]

 • Veľkosť spoločnosti
 • Výška dividendy
 • História rastu dividendy
 • Miera zadlženosti
 • Schopnosť splácať dlh z prevádzkových výsledkov
 • Schopnosť dlhodobo nadpriemerne zhodnocovať vlastný kapitál ako indikácia konkurenčnej výhody

[/bullet_block]

Analýza

Po aplikácii screener-a dostaneš zúžený zoznam kandidátov na investovanie. Je teda čas na bližšiu analýzu.

Takáto analýza vyžaduje prístup k množstvu relevantných informácií o spoločnosti. Hovorím o finančných výkazoch, výročných správach, udalostiach, vyjadreniach predstaviteľov firmy, informáciách o konkurencii, nezávislých analýzach odvetví a podobne. Pre tento účel najčastejšie využívame nasledujúce zdroje dostupné bezplatne cez internet:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

 • SEC Live – SEC Live je databáza povinných výkazov, ktoré spoločnosti predkladajú americkej Security and Exchange Commission (akýsi orgán dohľadu nad americkým akciovým trhom). Je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Po registrácii máš prístup ku všetkým výkazom, ktoré si môžeš čítať, či robiť v nich poznámky. Dôležité sú tu výročné správy, štvrťročné výsledky, oznámenia o významných udalostiach, finančné výkazy.
 • SeekingAlpha – SeekingAlpha je informačný servis poskytujúci komplexné informácie o spoločnostiach a ich akciách. Obsahuje bezplatný a platený prístup, aj keď my používame len ten bezplatný. Hlavným prínosom SeekingAlpha sú pre nás prepisy tzv. Earnings Calls – akýchsi prezentácií kvartálnych výsledkov a následných telefonických otázok a odpovedí medzi predstaviteľmi spoločnosti a rôznych investičných firiem. V Earnings Calls sa priamo od zdroja dozvieš, čo sa za kvartál udialo, prečo sa to udialo, čo sa očakáva do budúcnosti, aké sú silné stránky firmy, jej stratégia a aké sú riziká a problémy, ktorým čelí.
 • Morningstar – Morningstar je online informačný servis, ktorý využívame primárne na rýchle prehľady štatistík analyzovanej spoločnosti. Servis dáva ľahký prístup k finančným výkazom za posledných 5-10 rokov, možnosť porovnať trendy a podobne. V rámci plateného prístupu Morningstar navyše ponúka vlastné investičné analýzy a odporúčania, vrátane proprietárneho rankingového systému firiem.

[/bullet_block]

U nás v Papučovom investorovi sa pri analýze sústredíme primárne na tri oblasti:

Efektívnosť manažmentu

Efektívnosť manažmentu je schopnosť pretransformovať vložené peniaze na zisk. Vo finančnom vyjadrení ide o výšku marží a návratnosť kapitálu. Pri analýze hľadáme absolútne čísla lepšie ako sú čísla odvetvia a pozitívny relatívny dlhodobý trend voči odvetviu (t.j. ak odvetvie klesá 10% ročne a analyzovaná spoločnosť len 5%, znamená to, že relatívny trend je pozitívny).

Finančná sila

Finančná sila spoločnosti je schopnosť splácať svoje záväzky a investovať do rozvoja. Pri tomto parametri sledujeme ukazovatele likvidity, celkovú zadlženosť a schopnosť servisovať dlh, ako aj schopnosť generovať cash. Ukazovatele sledujeme ako absolútne, tak aj voči priemeru odvetvia. Pri schopnosti generovať cash pozeráme nielen na aktuálny voľný cashflow, ale aj na riziká generovania cash-u do budúcnosti

Konkurenčná výhoda

Konkurenčná výhoda sa prejavuje schopnosťou zdvihnúť ceny, resp. zabezpečiť vyšší prílev zákazníkov a ich opätovných nákupov ako konkurencia. Vo finančnom vyjadrení je konkurenčná výhoda reprezentovaná dlhodobo vyšším rastom tržieb ako je priemer odvetvia. Keďže však chceme dlhodobo dobrú spoločnosť, pozeráme sa aj na zdroj konkurenčnej výhody a potenciál jej udržania do budúcnosti.

Valuácia

Keď sme už zhodnotili kvalitu našich investičných kandidátov, je čas pozrieť sa na ich vnútornú hodnotu (intrinsic value). K tomu slúži valuácia. Pri našich analýzach používame pre účely stanovenia hodnoty prístup diskontovaného voľného cashflow (Discounted Free Cashflow – DFCF). Na stránke nástrojov máme pre našich prémiových členov k dispozícii MS Excel šablónu, ktorú na tento účel používame. Najdôležitejším bodom je „správne“ určenie potenciálu rastu spoločnosti na základe predchádzajúcej analýzy, inak bude celá valuácia „iba“ numerické cvičenie.

Rozhodnutie

Ak si sa dostal až sem, predpokladám, že už máš hotovú analýzu, poznáš, čo spoločnosť robí, ako to robí, v čom je lepšia ako konkurencia, ako je na tom finančne a ako dobre si počína jej manažment. Máš kvalifikovaný názor na jej budúci potenciál a na to, koľko je spoločnosť reálne hodná. Teraz ostáva zodpovedať už len jednu otázku: „Je táto spoločnosť dobrou investíciou?“.

K odpovedi sa dostaneš jednoducho – porovnáš aktuálnu cenu spoločnosti s jej vypočítanou vnútornou hodnotou. Keďže valuácia nie je exaktný nástroj a nikdy nevieš zohľadniť všetky možné faktory, pri rozhodovaní sa snaž „poistiť“ aplikovaním tzv. bezpečnostného vankúša (margin of safety). V praxi to znamená, že spoločnosť kúpiš len v prípade, ak jej cena je Tebou stanovený počet % nižšia ako jej vypočítaná vnútorná hodnota. My v Papučovom investorovi používame bezpečnostný vankúš na úrovni 15-30%.

A nakoniec, pamätaj, čo zvykne hovoriť Warren Buffett: „Je lepšie kúpiť skvelú spoločnosť za OK cenu, ako OK spoločnosť za skvelú cenu“.