Ako zostaviť investičné portfólio krok za krokom

Norbert Nepela

Internet je zaplavený rôznymi tipmi na to, aké portfólio je „optimálne“, najlepšie a super perfektné v každej situácii. Je to veľmi jednoduché - stačí si len vybrať.

O tom, ako vyzerá typické portfólio bohatých som písal v tomto článku. Warren Buffet odporúča 90% do US akcií a 10% do krátkodobých štátnych dlhopisov. Ďalej možno narazíš na Bogleheads Three Fund portfolio, Rick Ferri Core 4 Portfolio, Schultheis Coffeehouse portfolio, Armstrong Ideal Index portfolio, či Ray Dalio All Seasons portfolio.

 A už to tak jednoducho nevyzerá... Problémom je, že začínajúci investori čakajú, že existuje jedno najlepšie portfólio, ktoré keď nakúpia, tak zarobia najviac a najistejšie. Ale pri investičných portfóliách je to ako s diétami – je ich tak veľa rôznych, pretože žiadna nefunguje v každom prípade a pre každého.

Či chceš alebo nechceš, ak túžiš po portfóliu, ktoré Ti najviac pasuje, budeš musieť trošku priložiť ruku k dielu (alebo sa obráť na dobrého poradcu, ktorému dôveruješ, ale aj tak bude z Teba potrebovať vytiahnuť kopec osobných info a preferencií, takže tu čas neušetríš). No a namiesto „hrabania sa“ v existujúcich portfóliách na webe (a ver mi, nájdeš všetky možné aj nemožné kombinácie) bude omnoho efektívnejšie, keď si vlastné portfólio postavíš od základu. Ako teda na to?

Krok č.1 – Nastav si investičné ciele

Urči si, akú sumu a v akom časovom horizonte potrebuješ na zabezpečenie Tvojich budúcich finančných potrieb. Prečo je to potrebné? Prečo nejsť proste cestou „chcem čo najväčšie zhodnotenie“? Dôvod je, že pointou investovania nie je dosiahnuť čo najväčšie zhodnotenie, ale dosiahnuť svoje investičné ciele pri čo najnižšom riziku. Ak cieľ nemám stanovený, neviem zhodnotiť, či sa mi vyvíja správnym smerom a ani znížiť rizikovosť portfólia v prípade, že sa investíciám darí lepšie, ako som predpokladal. Preto, ak už nemáš konkrétnu cieľovú sumu, skús si stanoviť aspoň časový horizont, minimálny požadovaný výnos a maximálny tolerovateľný pokles portfólia.

Príklad: Mojím cieľom je zabezpečiť si pasívny príjem aspoň 1000 Eur mesačne v horizonte 20 rokov. Chcem si ho zabezpečiť tak, že budem mesačne vyťahovať 0.25% svojho portfólia, aby som zabezpečil, že mi portfólio vydrží aspoň 30 rokov. To znamená, že potrebujem vybudovať portfólio v hodnote aspoň 400 tis. Eur.

Krok č.2 – Zmapuj si svoje aktuálne finančné možnosti

V tomto kroku si zmapuj, koľko už máš našetrené a koľko dokážeš pravidelne prispievať. Je to dôležité najmä preto, že čím viac dokážeš pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio môžeš zostaviť a stále dosiahnuť svoj cieľ. Práve Tvoje aktuálne a predpokladané budúce finančné možnosti majú zásadný vplyv na vhodné zloženie Tvojho portfólia.

Príklad: Aktuálne mám našetrených 10 tis. Eur. Mesačne viem prispievať 300 Eur.

Krok č.3 - Vypočítaj, aký potrebuješ dosiahnuť ročný výnos

V tomto kroku si vyrátaš, aký priemerný výnos p.a. (per annum = ročne) počas doby investovania potrebuješ dosiahnuť, aby boli Tvoje investičné ciele naplnené. Ide o funkciu počiatočnej sumy, cieľovej sumy, časového horizontu a pravidelných príspevkov. Na výpočet môžeš použiť napr. MS Excel (funkcia RATE) alebo podobný program.

Príklad: Počítame s vyššie uvedenými hodnotami, pričom počet mesačných období je 12 x 20 = 240. Potom požadovaný mesačný výnos =RATE(240;-300;-10000;400000;1) = 0.99%, čo znamená požadovaný ročný výnos 11.86%

Krok č.4 – Zvoľ si vhodnú kombináciu tried aktív

V tomto kroku nájdeš typy investícií (triedy aktív), alebo ich kombináciu, ktoré Ti zabezpečia požadovaný výnos. Základnými typmi investícií sú akcie (ktoré sa ďalej členia regionálne - na americké, EU, rozvíjajúce sa trhy, globálne, a pod.) a dlhopisy (ďalej členené na vládne a korporátne a tiež regionálne na US, EU, globálne, a pod.). Prehľad výkonnosti jednotlivých tried aktív za posledných až 45 rokov nájdeš na tejto stránke (maj na pamäti, že výnosy sú počítané v USD aj pre neamerické triedy aktív). Po stiahnutí do excelu si dokážeš vypočítať priemerný ročný výnos aj výnos p.a.

Z tried aktív, ktoré spĺňajú požiadavku na minimálny výnos následne vyberieš ten typ alebo kombináciu, ktorá je najmenej riziková. Riziko môžeš merať buď prostredníctvom volatility (kolísanie ceny vyjadrené tzv. štandardnou odchýlkou), maximálneho poklesu (max drawdown), alebo cez tzv. „value at risk“ (pravdepodobnosť, že výnos v ktoromkoľvek roku bude nižší ako určená hodnota). Historické výnosové a rizikové parametre jednotlivých zložení portfólia si môžeš otestovať na tejto stránke. Nezabudni aj na možnosť zadefinovať pravidelné mesačné investície a fakt, že percentuálne zastúpenie jednotlivých tried aktív v portfóliu môžeš meniť podľa ľubovôle.

V investovaní, ako takmer vo všetkom ostatnom, platí, že menej je niekedy viac. Začni preto s jednou triedou aktív a ďalšie pridávaj len v prípade, že buď potrebuješ znížiť riziko alebo doplniť nejaký fixný výnos. Pre bežného investora úplne postačujú v portfóliu 3 triedy aktív.

Príklad: Podľa odporúčaného zdroja, výnos nad 11.86% ročne (pri počiatočnom vklade 10 tis. a pravidelnom vklade 200) historicky počas 45 rokov (od januára 1972) dosiahlo len málo tried aktív, konkrétne:

 
Trieda aktív Výnos p.a. Volatilita Sharpe ratio Max pokles Value at risk
US Mid Cap Value 13.37% 16.35% 0.56 -56.44% -6.15%
US Small Cap 12.25% 19.33% 0.44 -53.85% -7.78%
US Small Cap Value 14.45% 17.77% 0.58 -56.09% -6.89%
US Micro Cap 13.59% 20.04% 0.48 -56.56% -8.01%

 

Z uvedeného, po zvážení výnosu a rizikových faktorov, mi najlepšie vychádza US Small Cap Value a v tesnom závese za ním US Mid Cap Value. Skúsim teda US Small Cap Value.

Riziko sa mi zdá však stále trošku vysoké, preto skúsim pridať nejaké dlhopisy na jeho zmiernenie, konkrétne krátkodobé US vládne dlhopisy. Podľa historickej simulácie by som požadovaný výnos dosiahol ešte s kombináciou 75% US Small Cap Value a 25% US Short Term Treasuries. Parametre portfólia sú tu:

Zloženie portfólia Výnos p.a. Volatilita Sharpe ratio Max pokles Value at risk
US Small Cap Value 75%
US Short Term Treasuries 25%
12.14% 12.97% 0.66 -42.48% -4.97%

Takto to už vyzerá omnoho lepšie ?

Keď už si namodeluješ rôzne varianty portfólia a máš pocit, že si na konci, prichádza skúška správnosti. Simulácie totiž pozerali smerom do minulosti a čo Ti povedali, je, že s takto zloženým portfóliom by si svoje investičné ciele dosiahol v minulosti. Čo však do budúcnosti?

Je čas vytiahnuť krištáľovú guľu. Teda, nie tak celkom. Budúcnosť je hra pravdepodobností. Takže sa skúsime pozrieť, aká je pravdepodobnosť rôznych vývojov našej investície do budúcnosti. Na to použijeme matematický model známy ako Monte Carlo simulácia. V podstate ide o sofistikovaný matematický model, ktorý na základe historických (prípadne rôzne štatisticky upravených alebo parametrizovaných) výnosov priradí rôzne pravdepodobnosti rôznym vývojom portfólia. Robí to tak, že nasimuluje veľké množstvo (aj tisíce) rôznych vývojov Tvojej investície a zaznamená výsledky. Každý „beh“ je náhodný v zmysle definovaných obmedzení. Preto, koľkokrát simuláciu spustíš, toľkokrát dostaneš (mierne) rôzny výsledok. Simuláciu spravíš na tejto stránke. Výsledok Ti ukáže výkonnostné krivky a pravdepodobnosť, že výnos bude nižší ako uvedená krivka ukazuje. Ak budeš s pravdepodobnosťou dosiahnutia svojich cieľov „v pohode“, máš svoje „ideálne“ zloženie portfólia a môžeš prejsť k ďalšiemu kroku.

Príklad: Po vykonaní simulácie zistím, že mám viac ako 50% šancu, že dosiahnem cieľovú hodnotu portfólia. S 90% pravdepodobnosťou bude hodnota portfólia vyššia ako 250 tisíc, čo predstavuje nominálny mesačný pasívny príjem 625. S tým som celkom schopný žiť. Ak by som nebol, musel by som zmeniť nastavenie portfólia, čo je, samozrejme, tiež možnosť.

Krok č.5 – Vyber si konkrétne investičné produkty

V poslednom kroku si k zvoleným triedam aktív v portfóliu vyberieš konkrétne produkty. Pre väčšinu investorov je najlepšou voľbou niektorý z tzv. indexových ETF, ktoré sú výnosnejšie a lacnejšie ako drvivá väčšina podielových fondov a nevyžadujú schopnosť investičnej analýzy ani veľa času. Príslušné ETF nájdeš napríklad na stránke www.justetf.com (pre tzv. UCITS ETF obchodované v Európe), alebo na stránkach www.etfdb.com, či www.etf.com pre ETF obchodované v USA. Pri výbere konkrétneho ETF potom dávaš dôraz na veľkosť fondu (dobré je aspoň 500 mil. EUR), výšku celkového ročného poplatku (čím nižšie, tým lepšie, priemer je okolo 0,2%), dôveryhodnosť emitenta (Vanguard, iShares, db x-trackers, či SPDR sú všetko elita), menu, v ktorej sa dá nakúpiť a skutočnosť, či dané ETF vieš nakúpiť cez Tebou zvoleného brokera.

Príklad: Pre US Small Cap Value neexistuje aktuálne ETF domicilované v Európe. Preto budem musieť ísť do USA. Podľa vyššie stanovených kritérií na celej čiare víťazí Vanguard Small-Cap Value ETF. Pre Short term US Treasury by som tiež ostal pri Vanguard-e a zvolil Short-Term Treasury ETF (VGSH).

Ak by som však predsa len chcel zvoliť ETF domicilované v EU, môžeš zvážiť jeden z týchto akumulačných ETF pre US Small Cap a napríklad tento pre US Treasuries. Sú to však len približné náhrady, EU trh je totiž na variabilitu US tried aktív trošku skúpy.

Keď ku každej triede aktív teda priradíš konkrétny produkt, si v cieli. Máš zostavené portfólio. A možno aj  zistíš, že sa podobá alebo je totožné s nejakým z plejády „hotových“ portfólií online. No a potom už len detaily ako otvoriť účet u brokera (ak ešte nemáš), pravidelne prispievať a investovať. Prajem Ti veľa úspechov!

 

Ak budeš mať komentáre alebo otázky, nech sa páči do komentárov. A keby si chcel pri celom procese zostavovania portfólia odbornú pomoc, možno Ťa zaujme náš koučingový program Cesta k prvej investícii. Ak však chceš nechať zostavenie a riadenie svojho indexového ETF portfólia odborníkom, pozri si informácie o Inteligentných portfóliách.