Investičná analýza – Ako sa nechytiť do pasce

Norbert Nepela

Investuješ alebo začínaš investovať vo vlastnej réžii. Super!  Snažíš sa vyberať investície, na ktorých zarobíš. Na webe sleduješ dianie na trhoch a týždenne prečítaš viacero investičných analýz z rôznych zdrojov.  Možno si sa práve chytil do nenápadnej investično-analytickej „pasce“.

Ide o medzi „amatérskymi“ investormi relatívne rozšírený, aj keď potenciálne veľmi „zhubný“ prístup k výberu investícií. Nazval by som ho prístup „podľa počtu investično-analytických článkov, ktoré sa o potenciálnej investícii dajú na webe nájsť“.

[bullet_block style="size-16" small_icon="18.png" width="" alignment="center"]

  • „Táto spoločnosť vyzerá zaujímavo, je o nej dosť pozitívnych článkov!“
  • „Táto firma asi nebude taká dobrá investícia. Už som videl najmenej tri články, ktoré to hovoria!“

[/bullet_block]

A investičné rozhodnutie sa v konečnom dôsledku de-facto riadi tým, či prevažujú články pozitívne alebo negatívne. Wow!

Ok, čo je na tom zlé? Však človek musí odniekadiaľ získať názor na potenciálnu investíciu... Či?

Kľúčový rozdiel je medzi „získať“ názor a „spraviť si“ názor.

Je pohodlné nechať za seba myslieť niekoho iného. V podstate je na tom postavený celý investično-poradenský biznis (a nielen ten). Človek nemá čas, znalosti, alebo zručnosti, aby investície vyberal sám, preto sa obracia na odborníkov. A v podstate na tom nie je nič zlé. Za predpokladu, že svojho investičného poradcu poznáš, vieš, že sa veci rozumie, že dobre pozná Tvoju situáciu a potreby a v neposlednom rade, že jeho úsudku a odporúčaniam dôveruješ. Napokon, ani k doktorovi nejdeš k hocijakému...

Ak už však ale zvolíš cestu investovania vo vlastnej réžii, je kľúčové, aby si potrebnú pozornosť venoval aj náležitému vzdelaniu a rozvoju. Aby si sám vedel posúdiť fakty, analyzovať dáta a spraviť si vlastný názor. Je ľahké nazvať čítanie článkov iných autorov analýzou. Vyberať však vlastné investície len na základe názorov iných sa Ti môže vypomstiť. Dôvodov je niekoľko:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Bez ohľadu na spoločnosť, odvetvie, nálady na trhu, či ekonomickú situáciu vo svete, vždy budú na konkrétnu spoločnosť rôzne názory. To znamená, že narazíš na analýzy pre aj proti. A ktoré majú pravdu? Vieš to posúdiť?
  • Pri rôznorodých názoroch máš tendenciu vybrať si tie, ktoré Ti „sedia“ do Tvojho obrazu spoločnosti, bez ohľadu na realitu. Odborne sa to volá „confirmation bias“. V podstate to znamená, že ak máš voči analyzovanej spoločnosti už nejaký kladný vzťah, budeš si z ponúkaných analýz vyberať skôr tie, ktoré spoločnosť ak investíciu podporujú. Riziko existuje aj pri vlastnej analýze dát, avšak pri predkladaných názoroch sme viac náchylní povedať „aha, aj tento profík to tak vidí“.
  • „Odborníci“ publikujúci analýzy sú len ľudia. Sú omylní. Tiež u nich hrozí „confirmation bias“. Ako spoznáš toho, ktorý je dobrý a naopak tých, ktorých analýzy za veľa nestoja?
  • Nie vždy poznáš motiváciu autora na napísanie konkrétnej analýzy. Nevieš, aký má investičný štýl. A väčšinou ani netušíš, aké je jeho investičné portfólio. Ako posúdiš, či ním preferovaný postoj ku konkrétnej investícii je vhodný aj pre Teba?

[/bullet_block]

Bez toho, aby som to mal podporené prieskumom, som ochotný sa staviť, že sentiment takýchto na webe nájdených analýz bude veľmi podobný aktuálnemu sentimentu na trhoch. To znamená, že ak akcie nejakej spoločnosti klesajú, budú pravdepodobne prevažovať analýzy, ktoré hovoria, že spoločnosť nie je dobrou investíciou a treba ju predať, respektíve naopak. Investovať podľa prevládajúcich analýz je to isté ako „ísť s trhom“, t.j. s väčšinou. V takom prípade si radšej kúp indexový ETF...

Sledovanie analýz a investičných diskusií na webe je ok. Mňa napríklad „cudzie“ investičné analýzy inšpirujú. Môžu totiž nahliadať na veci z uhla, ktorý mi unikal. Častokrát sa tiež odkazujú na relevantné a hodnotné zdroje údajov. A neraz som v nich našiel zaujímavý spôsob uvažovania alebo koncept, ktorý som predtým nepoznal. S mnohými analýzami tiež nesúhlasím. V konečnom dôsledku pre mňa „cudzie“ analýzy predstavujú „len“ cestu k informáciám a nástrojom pre vlastnú analýzu.

Áno, viem. Aj my publikujeme investičné analýzy. A aj pre ne platí to, čo som vyššie uviedol. Sme omylní. Nie vždy musíme z dát vyvodiť správne závery. Môžeme byť zaujatí. A môžeme mať ešte kopec iných neduhov... Preto, či už na našej stránke alebo inde, vyhni sa nastraženej pasci a:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Nečítaj len interpretácie dát (rozumej „cudzie“ analýzy) – čítaj podkladové dáta. Finančné výkazy, firemné správy, nezávislé prieskumy...
  • Ak čítaš analýzy, rozmýšľaj, či vychádzajú z korektných vstupov a či sú ich závery platné. Neber názor nejakého „odborníka“ aprióri za správny.
  • Vždy si urob vlastnú analýzu zdrojových dát a valuáciu potenciálnej investície.

[/bullet_block]

A áno, viem. Cesta k vlastným analýzam môže byť dlhá a náročná. Avšak práve nato sme tu. Aby sme Ti na tejto ceste pomohli. Je nás viac, ktorí po nej kráčame. Pridaj sa k nám aj Ty!