Investičné emócie

Norbert Nepela

Je pre mňa fascinujúce sledovať, ako trh reaguje na rôzne správy, či už pozitívne alebo negatívne. A nech si zástancovia „Teórie efektívneho trhu“ hovoria, čo chcú, minimálne v krátkodobom horizonte sa trh správa až veľmi neefektívne. Prečo to hovorím?

V rastovom portfóliu sme už v rámci niekoľkých „dávok“ investovali aj do spoločnosti Liquidity Service, Inc. (LQDT). Spoločnosť figurovala v Magic Formula zozname, akožto kvalitná spoločnosť za nízku cenu. To bolo pri cene cca 26,- USD za akciu.

Následne však prišla správa z trhu, kde LQDT prišla o časť kontraktu s významným vládnym dodávateľom a cena klesla na cca 18,- USD za akciu, t.j. pokles o 30%. Mesiac nato LQDT zverejnili výsledky za uplynulý štvrťrok. Čuduj sa svete, výsledky nedosiahli „očakávania analytikov“. A cena klesla na 12,- USD za akciu. Pokles o ďalších viac ako 30%! V konečnom dôsledku spoločnosť za asi mesiac klesla na cene o viac ako 50%!

Otázka znie: Naozaj LQDT za mesiac stratila viac ako polovicu svojho potenciálu zarábať? Alebo bola reakcia trhu prehnaná?

Pozrime sa na fakty.

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • „Stratený“ kontrakt predstavoval cca len okolo 10% celkového objemu tržieb spoločnosti.
  • Dopad „strateného“ kontraktu sa prejaví najskôr v roku 2015.
  • Spoločnosť posledných niekoľko rokov realizuje „posun“ od vládnych kontraktov ku komerčným – za posledné 4 roky sa jej podarilo obrátiť pomer vládnych kontraktov ku komerčným z cca 2:1 na 1:2.
  • Spoločnosť realizuje transformačný plán zameraný na konsolidáciu trhov a ďalší posun smerom ku komerčným kontraktom.
  • Spoločnosť je lídrom na trhu čo do trhového podielu, tak aj technologicky.
  • Vedenie spoločnosti nakúpilo akcie vlastnej spoločnosti v hodnote cca 1 mil. USD za cenu okolo 18 USD za akciu.
  • Podľa mojej „veľmi konzervatívnej“ valuácie je férová hodnota LQDT na úrovni okolo 21,-USD za akciu, a to za predpokladu, že spoločnosť už nikdy v budúcnosti nenarastie ani o úroveň inflácie.
  • Aktuálne má spoločnosť na účtoch hotovosť vo výške vyše 3,-USD na akciu, čo znamená, že pri cene 12,- USD za akciu sa „biznis“ predával len za niečo pod 9,- USD za akciu.

[/bullet_block]

Na základe posledného bodu preformulujem už položenú otázku: Naozaj LQDT za mesiac stratila viac ako 65% svojho potenciálu zarábať? Alebo bola reakcia trhu prehnaná?

Nechcem nikoho ovplyvňovať. Spravte si vlastnú analýzu. Účelom môjho zamyslenia sa nie je nabádať na kúpu LQDT. Cieľom je poukázať na to, ako emócie trhu dokážu vytvoriť kvalitné investičné príležitosti pre „inteligentných“ investorov.

Preto, Papučový investor, nepodliehaj celkovým emóciám trhu (negatívnym, ale ani pozitívnym). Vždy si urob svoju vlastnú analýzu a využi príležitosti, ktoré Ti iracionálny trh ponúka!