Kam na dáta? Zdroje informácií pre investičnú analýzu

Norbert Nepela

Základom úspešného investovania do akcií je vybrať “dobrú” investíciu. Pod “dobrou” investíciou rozumiem kvalitnú spoločnosť za férovú (alebo nižšiu ako férovú) cenu.

Otázku ceny spoločnosti rieši valuácia, ktorou som sa zjednodušene zaoberal v tomto článku. Ostáva teda zanalyzovať kvalitu spoločnosti:

Dnes sa chcem zamerať hlavne na to, odkiaľ získať pre analýzu kvality spoločnosti relevantné údaje.

Zložky kvality

Je nesmierne veľa oblastí, ktoré pri analýze investičnej kvality spoločnosti môžeme brať do úvahy. Pri svojich analýzach sa snažím zamerať na niekoľko faktorov, ktoré považujem za kľúčové, konkrétne:

 • Business model a stratégia spoločnosti
 • Kľúčové faktory úspešnosti v odvetví a podnikateľské riziká
 • Finančná sila
 • Efektívnosť manažmentu
 • Konkurencia a konkurenčná výhoda

Zdroje informácií

Všetky uvedené údaje je možné získať z dvoch hlavných zdrojov:

 1. Výročná správa spoločnosti
 2. Kvartálne správy o hospodárení spoločnosti.

Výročná správa je skvelým štartovacím bodom pri spoznávaní potenciálnej investície. Obsahuje popis biznis modelu spoločnosti, kľúčové faktory úspešnosti v odvetví, identifikáciu podnikateľských rizík, podnikateľskú stratégiu a zhodnotenie uplynulého roka po kvalitatívnej aj kvantitatívnej a finančnej stránke.

To, ako sa spoločnosti aktuálne darí počas bežného roka, je obsiahnuté v kvartálnej správe. Kvartálna správa obsahuje finančné výkazy za uplynulý štvrťrok a zhodnotenie vývoja podnikateľského prostredia a hospodárenia spoločnosti. Spoločnosti k svojim štvrťročným výsledkom usporadúvajú tzv. „Earnings Call“, čo je akási telekonferencia na tému výsledkov spoločnosti za účasti manažmentu spoločnosti a investičných analytikov veľkých investičných inštitúcií.

Brány k informáciám

Otázka je, ako sa dostať k výročnej a kvartálnej správe spoločnosti. Možností je niekoľko:

 • Web stránka spoločnosti zvyčajne obsahuje sekciu „Investor relations“, kde sú publikované všetky relevantné informácie pre investorov, vrátane ročných a kvartálnych správ, finančných výkazov, dôležitých udalostí a prezentácií. Stačí do vyhľadávača zadať názov spoločnosti a termín „investor relations“.
 • Stránka Security and Exchange Commission (SEC). Všetky spoločnosti obchodované na americkej burze sú povinné predkladať hlásenia dozornému orgánu – SEC-u.
 • Špecializované informačné služby. Existuje veľa špecializovaných informačných služieb, ktoré Ti poskytnú prehľadný prístup k finančným aj nefinančným informáciám o spoločnostiach. V rámci Papučového investora používam predovšetkým nasledujúce služby:
  • seclive.com – brána k hláseniam, ktoré spoločnosti predložili SEC-u. Umožňuje vyhľadávanie, nastavenie upozornení, vytvorenie portfólia, anotáciu hlásení a pod. Podľa mňa lepšia alternatíva k stránke SEC-u.
  • seekingalpha.com – obsahuje aktuálne správy o záujmových spoločnostiach, poskytuje prístup k prepisom štvrťročných „Earnings Call-ov“.
  • morningstar.com – obsahuje komplexné historické finančné dáta ako vo forme výkazov jednotlivých finančných výkazov, tak aj v agregovanej podobe.

Platí, že oveľa viac ľahko dostupných informácií je o spoločnostiach obchodovaných na amerických burzách ako o spoločnostiach obchodovaných napr. v Európe. Ja konkrétne používam uvedené informačné služby aj na analýzu iných ako amerických spoločností – platí totiž, že mnoho veľkých neamerických firiem je kótovaných aj na burzách v USA.

Neexistuje jediná najlepšia informačná služba. Každá má svoje pre a proti. Verím však, že ak by si použil len tie uvedené v tomto článku, budeš mať k dispozícii dostatok informácií na spracovanie hodnotnej investičnej analýzy a správne posúdenie kvality spoločnosti, ktorá Ťa zaujíma.