Koľko peňazí treba na investovanie?

Norbert Nepela

O investovaní panuje viacero mýtov. Okrem iného je to mýtus o tom, že na investovanie treba veľa peňazí. Okej, akceptujem, že „veľa“ môže pre každého znamenať niečo iné. Poďme sa preto pozrieť na to, koľko peňazí reálne potrebuješ.

Potrebná výška prostriedkov sa odvíja od dvoch základných parametrov – cena investície a poplatky.

Cena investície

Tento parameter je „samovysvetľujúci“. Na investovanie potrebujem mať minimálne toľko peňazí, koľko stojí investícia. Pri nehnuteľnostiach to bude cena kupovaného priestoru, resp. časť, ktorú potrebujem zložiť z vlastných peňazí, ak kupujem na úver. Čiže bavíme sa o sume, v závislosti od typu nehnuteľnosti, od cca 50 tisíc Eur vyššie (pri vlastnom financovaní) resp. 10 tis Eur vyššie (pri 80% hypotéke)

Pri investovaní na kapitálových trhoch potrebujem pri každej investícii mať minimálne toľko, koľko stojí 1 akcia, dlhopis, fond, či ETF. A to zväčša nie je až tak veľa. Ceny cenných papierov sa pohybujú od jednotiek USD/EUR až do tisícov USD/EUR, väčšina sa však pohybuje niekde do 100 USD/EUR. Je to aj preto, že spoločnosti chcú svoje akcie čo najviac „zlikvidniť“, resp. sprístupniť investorom, a preto, keď cena akcií presiahne „rozumnú“ úroveň, často spravia tzv. „stock split“ – t.j. rozdelenie akcií na viacero ( napr. z jednej akcie v cene 700 USD spravia 7 po 100 USD). Niečo podobné spravil pred pár rokmi Apple.

Čiže v tomto prípade sa bavíme o minimálnej jednorazovej investícii cca do 100 USD/EUR za akciu/ETF. Čo v prípade, že mám v portfóliu viacero akcií/ETF? Nuž, v takom prípade sa mi minimálna čiastka navyšuje (teda za predpokladu, že chcem zachovať želaný pomer jednotlivých investícií pri každom dokúpení). Navyšuje sa spôsobom, ktorý zohľadňuje toto percentuálne rozdelenie. Napríklad, ak mám v portfóliu 2 ETF v zastúpení 20:80 a menej zastúpený sa predáva po 30 USD/akciu, potom moja minimálna jednorazová investícia bude 150 USD (30 USD za prvý ETF a 120 za druhý). Je pravda, že vzhľadom na cenu akcií to asi nevyjde presne 150, ale máš predstavu...

Ak investuješ pravidelne každý mesiac, môžeš si nákup ETF v portfóliu rozložiť v čase, čím sa Tvoja minimálna potrebná čiastka potenciálne zníži. A to isté platí aj v prípade, že Tvoj broker umožňuje nakupovať tzv. čiastkové akcie (fraction shares). Vtedy proste zainvestuješ toľko, čo práve máš a kúpiš aj napr. 0,36 akcie Applu  🙂

Poplatky

Druhým významným faktorom pri určení minimálnej výšky investície sú poplatky, ktoré platíš brokerovi za transakciu. Je akýmsi nepísaným pravidlom, že celkové poplatky spojené s investíciou by nemali presiahnuť 2% (ideálne max 1%) z investovanej sumy. V prípade nákupu cenných papierov cez brokera to znamená, že musíš počítať s nákupom aj predajom. Ak však investuješ dlhodobo a neodpredávaš, môžeš poplatok za predaj vypustiť. To znamená, že by poplatok pri nákupe nemal byť vyšší ako 2% (aj keď ja stále preferujem 1%). Ak investuješ napríklad cez LYNX Brokers, ktorí účtujú za transakciu 5 USD/EUR, nemala by Tvoja jednorazová investícia byť nižšia ako 250 (500) USD/EUR. AK nakupuješ viacero titulov, platí to pre každú transakciu. Preto je veľmi dôležité vybrať brokera, ktorý je okrem dôveryhodnosti a stability aj čím lacnejší.

Zhrnutie

Pri investovaní na kapitálových trhoch je potrebné pri plánovaní výšky pravidelnej investície počítať s poplatkami brokerovi a jednotkovou cenou investícií. Ak máš na investovanie mesačne len málo prostriedkov (do 200 Eur) je potrebné zvoliť naozaj nízkonákladového brokera a pri zostavovaní portfólia vyberať len málo ETF (bežný investor podľa mňa nepotrebuje viac ako 3 a poznám viacerých, čo majú iba jedno).

Pre ilustráciu použijem portfólio zložené z Vanguard Total Market ETF (BND) a Vanguard Total Stock Market (VTI) v pomere 50:50 a nakupované cez Interactive Brokers (poplatok 1 USD za transakciu). BND stojí aktuálne cca 81 USD/akciu a VTI je okolo 121. Pri poplatku 1 USD potrebujem investovať minimálne za 50 (100) USD. To znamená, že potrebujem nakúpiť minimálne po 1 akcii BND aj VTI. Pri rozložení 50:50 potrebujem na každé 3 akcie BND nakúpiť 2 akcie VTI (3x81 = 2x121). Takže, ak chcem všetko nakúpiť jeden mesiac, potrebujem minimálne 480 USD, ak chcem kupovať BND a VTI striedavo obmesiac, potrebujem každý mesiac minimálne 240 USD.

Toto je príklad, ktorý je celkom bežný a uvedené čísla sú viac menej odrážajúce realitu veľkej časti investorov. Otázka je, či je 240 USD/EUR mesačne „veľa“ peňazí. Určite to nie sú „obrovské“ peniaze, ktoré máme s investovaním tradične asociované. Ak však je to stále „priveľa“, jedinou alternatívou je zbierať peniaze a investovať menej často. A aj to je veľmi platný spôsob!