Low volatility ETF – Investovanie v (nielen) turbulentných časoch

Norbert Nepela

Povedať, že koniec roka 2018 bol z pohľadu vývoja cien akcií nepriaznivý, by bolo podhodnotenie najhrubšieho zrna. Bola to skoro katastrofa. Výrazné poklesy nasledované miernymi nárastmi nasledované ďalšími poklesmi. Hovoriť o „turbulencii“ bolo viac ako namieste.

Nikto nevie, ako sa budú ceny akcií vyvíjať do budúcnosti. Jediné, čo je isté, je, že ceny budú fluktuovať. Či viac alebo menej, to ukáže čas. V skutočnosti, volatilita je priateľom dlhodobého pravidelného investora, pretože dáva príležitosť nakupovať pri poklesoch a tým sa podieľať na následných vyšších rastoch. Lenže povedzme si na rovinu, komu nestisne srdce pri pohľade na to, ako jeho portfólio kleslo napríklad 25%? Ideálne by bolo, keby sme mali portfólio, ktoré má potenciál zaujímavého rastu, avšak pri poklesoch až tak nepadá... Je to vôbec možné?

predchádzajúcom článku som písal o tom, ako akcie stabilných dividendových spoločností môžu ochrániť portfólio v čase poklesov. Druhým prístupom, ktorý sa obsahovo čiastočne prekrýva s dividendovým investovaní, môže byť využitie tzv. low-volatility ETF.

Čo je low volatility?

Nízka volatilita je jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich pomer výnosu a podstúpeného rizika. V princípe ide o to, vybrať z „univerza“ dostupných akcií (napríklad index S&P 500) tie spoločnosti, ktorých cena kolíše menej, ako je priemer trhu. Teória hovorí, že takéto investície dosahujú lepší „rizikovo vážený“ výnos ako širokospektrálny index. A teda, v dôsledku možno nedosiahneme taký vysoký výnos ako pri „širokom“ indexe, ale mali by sme pokojnejšie spávať. Je to však naozaj tak? Oplatí sa do portfólia vsunúť nejaký nízkovolatilný ETF?

Pozrime sa na dva významné indexy – S&P 500 a MSCI World a na ich nízko-volatilné náprotivky. Ako sa im darilo?

S&P 500

Pre S&P 500 sú v EU dostupné len 2 nízko volatilné varianty:

  • SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF; a
  • iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF kopíruje S&P 500 Low Volatility Index, ktorý sleduje výkonnosť 100 akcií z S&P 500 s najnižšou volatilitou.  Najmenej volatilné spoločnosti majú v indexe najvyššiu váhu. Tým index prirodzene inklinuje k veľkým a stabilným spoločnostiam so silnou finančnou pozíciou, ktoré zvyčajne platia dividendu (ktorá má tendenciu do istej miery brániť výpredaju v prípade poklesu trhov, a teda pozitívne vplýva na volatilitu). Prirodzene sa teda zloženie indexu prikláňa k sektorom ako Utility (22.4%), Nehnuteľnosti (19.5%), či Financials (17.5%). Takto zostavené portfólio môže pre investora predstavovať nechcené prílišné vystavenie sa konkrétnym sektorom. Dividendová zložka výkonnosti indexu predstavuje cca 2.7% ročne. Viac o indexe sa dozvieš v tomto dokumente (nie je to však čítanie na dobrú noc).

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF sa snaží kopírovať S&P 500 Minimum Volatility index. Tento index je zostavený na základe sofistikovanejších risk management stratégií, berúc do úvahy nielen volatilitu jednotlivých akcií, ale tiež korelácie medzi nimi, pričom sa snaží o zníženie volatility pri zachovaní iných charakteristík zloženia indexu S&P 500. Cieľom je vyhnúť sa prílišnému vystaveniu portfólia malému počtu sektorov. Viac info o metodike indexu nájdeš v tomto dokumente (ani toto nie je čítanie na dobrú noc). Sektorové zloženie tohto indexu je preto viac podobné zloženiu S&P 500, najviac je zastúpené IT (17.7%), Helathcare (14%), či Industry (12.1%).

Nižšie je porovnanie výnosov a volatility uvedených nízkovolatilných S&P 500 indexov/ETF s S&P 500 za uplynulých 10 rokov (prvých pár rokov ide o backtestované dáta - samotné indexy a súvisiace ETF sú na trhu o pár rokov kratšie). Všetko sú „Total return“ čísla, teda zahŕňajú reinvestíciu dividend, a sú v USD (všetky dáta z https://us.spindices.comhttps://www.justetf.com/):

Aj keď história nízkovolatilných indexov či ETF ešte nie je príliš dlhá, a teda interpretácia dát môže byť skreslená extrémne dlhým obdobím býčieho trhu, z uvedeného vidieť, že nízkovolatilný prístup dokázal v poslednom roku zmierniť pokles širokého indexu, a zároveň celkový dlhodobý výnos (10 rokov) nebol výrazne nižší. Aktívnejšej stratégii minimum volatility indexu sa darilo o niečo horšie ako jednoduchšej stratégii low-volatility indexu, čo je daň za lepšiu sektorovú diverzifikáciu.

MSCI World

MSCI World má v rámci UCITS sveta dva ETF, ktoré obidva kopírujú rovnaký index - MSCI World Minimum Volatility index:

  • iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF; a
  • Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

MSCI World Minimum Volatility index je typovo podobný ako S&P 500 minimum volatility index v tom, že sa nesnaží jednoducho zobrať najmenej volatilné spoločnosti z MSCI World indexu, ale snaží sa brať do úvahy aj vzájomné korelácie akcií s cieľom pripraviť diverzifikované portfólio so zaujímavým nízko-rizikovým profilom. Zároveň nie je silno vážený v niekoľko málo sektoroch a sektorová štruktúra je podobná širokému indexu. V tomto prípade je nízkovolatilný variant na tom za posledných 10, ale aj 30 rokov (backtestované dáta), čo do absolútnych, tak aj do rizikovo vážených výnosov výrazne lepšie ako široký MSCI World (všetky dáta sú z https://www.msci.com/https://www.justetf.com/):

Na záver

Historické dáta ukazujú, že nízkovolatilné prístupy majú pozitívny dopad ako na volatilitu, tak aj na rizikovo vážený výnos portfólia. Pri rozmýšľaní o začlenení takéhoto ETF do portfólia si však určite pozri, ako je skladaný index. Ak je index skladaný ako „výber“ nízkovolatilných akcií zo širšieho indexu, je pravdepodobné, že bude silne vážený do niekoľko málo sektorov. V takoto indexe/ETF by som uvažoval skôr ako o doplnku širšieho indexu, nie ako o hlavnej investičnej téme portfólia. Ak je však nízkovolatilné portfólio skladané s ohľadom na dostatočnú diverzifikáciu a celkovú rizikovosť portfólia (ako vyššie spomenuté Minimum volatility indexy), dá sa o nich uvažovať ako o plnohodnotnej náhrade podkladového širokospektrálneho indexu.

P.S.: Ak chceš vedieť viac o zostavovaní nízkovolatilných stratégií, pozri si tento dokument (je na stránke MSCI, budeš musieť zadať svoje údaje).