Trhy klesajú. Musí aj moje portfólio?

Norbert Nepela

Posledných niekoľko mesiacov sme prežívali poklesy trhov, a to hneď v niekoľkých „etapách“. Najprv prišiel pokles počas prvej októbrovej dekády, po ktorom prišlo mierne zotavenie. Následne v druhej polovici októbra trhy zasa klesli, aby sa v prvej novembrovej dekáde vrátili na úroveň z polky októbra, no potom celú druhú novembrovú dekádu klesali. Posledná novembrová dekáda zasa priniesla nárast, avšak trhy sa iba doťahovali na úroveň z júna tohto roku. No a prvý decembrový týždeň priniesol opäť významný pokles.

Ak máš akciové portfólio a máš tendenciu sa pozerať, čo sa s ním deje, pravdepodobne Ti nebolo všetko jedno. Prišla už kríza? Mám predávať? Alebo radšej dokupovať? Alebo radšej na čas vystúpiť z akcií, presunúť do dlhopisov a potom, keď „to“ spadne na dno, zasa nakúpiť akcie?

Základné pravidlo investovania do akcií hovorí, že treba investovať dlhodobo a pravidelne a nehľadieť na dočasné výkyvy trhu. Lenže ruku na srdce, koho z nás pri veľkých pohyboch trhu neprepadnú emócie?

Ak patríš k tým, ktorí ťažšie znášajú poklesy trhov a svojho portfólia, riešením môže byť zaradenie kvalitných dividendových akcií.

Ako dividendy stabilizujú portfólio?

Aby sme pochopili, prečo a ako dividendy dokážu stabilizovať portfólio, musíme najprv pochopiť, prečo akcie vôbec klesajú. Dôvodov je niekoľko, ale ten primárny je ten, že investori sú presvedčení, že budúce výnosy z ich investície už nebudú také, ako by očakávali. Vtedy svoje investície predávajú. Môže to byť po významnom náraste hodnoty v podobe vyberania ziskov, ale aj pri očakávaní recesie a znižovania výnosov firiem, kedy investori skôr presúvajú peniaze z akcií do iných tried aktív. Keď recesiu očakáva dostatočné množstvo investorov, snažia sa všetci svoje akcie predať, a to aj za nižšiu cenu. Tým dochádza k poklesu trhových cien akcií. Ak sa výpredaj udeje príliš rýchlo alebo v príliš veľkom objeme, môže to spôsobiť medzi investormi paniku, ktorí budú chcieť rýchlo predávať, čím pokles cien ešte prehĺbia. Len podotýkam, že na prepad trhov stačí očakávanie recesie, k recesii nemusí aj naozaj dôjsť.

Ako do toho zapadajú dividendové akcie?

Dividendové akcie sú akcie veľkých, finančne stabilných spoločností, ktoré majú históriu vyplácania dividend. Tým, že sú veľké, v čase rastu trhov zväčša nedokážu rásť tak rýchlo, ako menšie spoločnosti. Tiež dividenda, ktorú vyplácajú, spôsobuje že nie všetky dostupné prostriedky idú do financovania rastu, čo tiež vplýva na nižší potenciál nárastu ceny akcií. Avšak v čase prepadu trhov je práve dividenda tým faktorom, ktorý aj v turbulentných časoch poskytuje predikovateľný pravidelný výnos. Preto vlastníci dividendových akcií viac rozmýšľajú či a za akú cenu svoje akcie predajú, čo spôsobuje, že pokles cien dividendových akcií býva spravidla nižší ako pokles trhu ako celku.

Čo sú to „kvalitné dividendové akcie“

Nie všetky spoločnosti, ktoré platia vysokú dividendu, sú aj dobrou investíciou. Ak spoločnosť platí príliš veľkú časť svojho zisku ako dividendu (tzv. „Payout Ratio“), neostáva jej moc prostriedkov na udržanie a rast ziskov, a teda vyplácaná dividenda môže byť do budúcnosti ohrozená. Taktiež, ak má spoločnosť veľa dlhov (ukazovatele ako Debt/Equity, Debt/Assets, Working Capital), príchod horších časov môže spôsobiť zníženie tržieb, ziskov a tým aj zníženie schopnosti splácať dlh, čo opäť bude viesť k neudržateľnosti vyplácanej dividendy.  V princípe sa pri hľadaní kvalitných dividendových akcií treba zameriavať na spoločnosti, ktoré sú finančne stabilné (môže Ti poslúžiť napr. ukazovateľ „Piotroski score“), majú históriu vyplácania a ideálne aj zvyšovania dividend (ideálne viac ako 5 rokov) a ich „Payout Ratio“ nie je vyššie ako 60% (toto je všeobecne zaužívaná „bezpečná“ horná hranica).

Kde nájsť kvalitné dividendové akcie?

Do dividendových akcií môžeš investovať buď prostredníctvom tzv. ETF alebo si ich môžeš do portfólia vyberať jednotlivo.

Dividendové ETF

Ak sa nechceš zaoberať výberom jednotlivých akcií, veľmi dobre Ti na dividendové investovanie vedia poslúžiť indexové ETF. V princípe chceš ETF, ktoré sú na trhu viac ako 3 roky, majú objem aktív v správe aspoň 500 mil. Eur, index replikujú fyzicky, či už v plnom rozsahu alebo optimalizovanou vzorkou, majú domicil v Írsku alebo Luxembursku a ideálne dividendy reinvestujú (takýto „akumulačný“ ETF s uvedenými parametrami však zatiaľ na EU trhu nie je, takže iba ETF, ktoré dividendu vyplácajú). Zoznam kandidátov na podrobnejší „prieskum“ nájdeš na tejto linke. Následne chceš porovnať výnosy (vrátane dividend) a volatilitu s trhom, napríklad v podobe indexu S&P 500 alebo Stoxx Europe 600 (pre EU dividendové akcie).

Vlastný výber akcií

Detailná analýza konkrétnych spoločností je veľmi náročná na čas, úsilie a vedomosti. Omnoho jednoduchšie je pomôcť si nejakým algoritmom – „mechanickými“ pravidlami a filtrami, ktoré z preddefinovanej množiny spoločností vyberú tie s najväčším potenciálom. Ideálne je, ak takáto preddefinovaná množina bude relatívne malá a spoločnosti v nej už budú vybrané na základe kvalitatívnych parametrov. Preto je vhodné použiť ako východisko nejaký kvalitatívny index. Takto podobne funguje napríklad mechanická stratégia „Dogs of the Dow“. Z indexu Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA) každý rok vyberá tých 10 spoločností, ktoré majú najvyšší dividendový výnos. Do týchto máš investovať a po roku rebalansovať na základe aktuálne platnej „desiatky“.

Ja som sa touto stratégiou inšpiroval a trochu ju „vylepšil“. Ako zdroj kandidátov používam dva indexy

  • Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA)
  • S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL)

Z obidvoch indexov vyberám tie spoločnosti, ktoré majú pomer ceny k zisku (P/E) nižší ako priemer indexu a dividendový výnos vyšší ako priemer indexu. Výsledný zoznam zoradím podľa absolútnej hodnoty P/E a dividendového výnosu. Top 4 spoločnosti sú potom kandidáti na kúpu.

S touto mechanickou stratégiou som začal 15.6. tohto roku, analýzy robím mesačne. Výsledky porovnávam s výkonnosťou DJIA, NOBL a S&P 500 za to isté obdobie. A ako sa portfóliu darí?

Ku koncu dňa 7.12.2018 bolo aj po veľmi volatilných mesiacoch moje mechanické dividendové portfólio ako celok takmer 1% v pluse, zatiaľ čo každý jeden z benchmark-ov bol v mínuse. Rovnako, každá jedna investičná „dávka“ je na tom výnosovo lepšie ako každý z troch benchmarkov. A to nepočítam dividendu vo výške 4.14% ročne, ktorá je z podstaty mojej stratégie vyššia ako dividenda, ktorú platia benchmark indexy. Podrobnosti pozri v tabuľke nižšie:

Nové analýzy a zoznam kandidátov na zaradenie do mechanického dividendového portfólia pripravujem každý mesiac pre Papučových prémiových členov. Prémiovým členom sa môžeš stať na tejto linke (treba mať najprv bezplatnú registráciu).

Nevýhody investovania do dividendových akcií

Dividendové investovanie však nie je univerzálne vhodné a dobré pre každého. Rovnako nie je bez negatívnych stránok.

Potenciálne nžšia výkonnosť v čase rastu trhov

V čase rastu trhov dividendové akcie väčšinou nedosahujú trhové výnosy. Ak máš pred sebou ešte veľmi dlhý investičný horizont (20+ rokov), si vo fáze budovania portfólia a nevadí Ti zvýšená volatilita Tvojich investícií, dividendové akcie možno nie sú úplne najlepšou voľbou. Tu by som skôr zvážil buď širokospektrálny index (napr. S&P 500) alebo dokonca nejakú „smart beta“ stratégiu, napr. Mid Cap, Value, a pod. A ak budeš predsa len uvažovať o dividendových akciách, skús sa sústrediť primárne na spoločnosti, ktoré majú históriu zvyšovania dividendy (napr. US Dividend Aristocrats). Tieto pravdepodobne dosiahnu vyšší rizikovo vážený (a možno aj absolútny výnos) ako širokospektrálny index. Potom je to už len o zvážení daňových implikácií (viď nižšie).

Dane

Druhým negatívom dividendového investovania sú dane. Pri výplate dividend z USA zaplatíš daň 15%, ktorá Ti bude strhnutá pri zdroji. V prípade EU dividendových akcií to však môže byť až 35%, v závislosti od krajiny sídla spoločnosti. Preto je pre slovenského investora daňovo dosť nevýhodné investovať do EU dividendových spoločností „napriamo“. Lepšou voľbou bude cez dividendové ETF, ideálne cez akumulačné, ak nejaké relevantné v budúcnosti bude k dispozícii. V prípade, že ETF investujúce do EU akcií vypláca dividendu, budeš ju musieť na Slovensku zdaniť, aktuálne sadzbou 7%. Výhodou však je, že ETF dostáva dividendy obyčajne nezdanené (okrem dividend z Nemecka), takže daňové zaťaženie nie je až také vysoké ako pri nákupe samostatných akcií.

Na strane druhej, ak chceš investovať do US dividendových akcií, potom je to výhodnejšie napriamo alebo formou výhradne akumulačného ETF. Dôvodom je, že ETF dostupné v EU (tzv. UCITS ETF), ktoré investujú do US akcií, dostávajú dividendy z USA už očistené o 15% daň z dividend. Ak ETF ďalej platí dividendy Tebe ako investorovi, musíš ich na Slovensku ešte zdaniť sadzbou 7%. Ak však budeš investovať priamo do US spoločností, napríklad aj formou „môjho“ mechanického portfólia, Tvoja celková dividendová daňová povinnosť bude 15% zrazených pri zdroji.

Záver

Dividendové akcie majú historicky dobrú schopnosť znížiť volatilitu Tvojho portfólia a generovať stabilný príjem aj v časoch klesajúcich trhov. Sú však vhodné skôr do portfólia v neskorších fázach životného cyklu, resp. do portfólia určeného na čerpanie. Vo fáze budovania portfólia by Ťa dlhodobo skôr „ťahali dole“, aj keď pravidelný stabilný fixný výnos a nižšia volatilita môžu Tvoj pohľad trochu ovplyvniť.

Pri dividendovom investovaní budeš musieť počítať s daňovým zaťažením a súvisiacou administratívou, čo sa však pri troche cviku dá zvládnuť. Vhodný spôsob dividendového investovania je cez indexové ETF v prípade EU akcií, pri US akciách máš na výber medzi priamym investovaním do akcií a akumulačným ETF.

Ako to vidíš Ty? Investuješ do dividendových akcií? Podeľ sa o svoje skúsenosti a názory v komentároch.