Morálny aspekt investovania

Norbert Nepela

Vybrať spoločnosť, ktorá predstavuje dobrú investíciu je kombinácia vedy a umenia. Na jednej strane musí ísť o dobrú a kvalitnú spoločnosť s potenciálom rastu do budúcnosti, dobrým manažmentom a udržateľnou konkurenčnou výhodou. Na strane druhej musí byť spoločnosť „dostupná“ za primeranú cenu. K stanoveniu ceny pristupujeme spôsobom, akoby sme kupovali celú spoločnosť. Pýtame sa: „Ak by sme chceli spoločnosť kúpiť celú, koľko najviac by sme boli ochotní zaplatiť?“.

Prístup „kupovania celej spoločnosti“ však zo sebou nesie ešte jeden aspekt. Morálny. Otázka stojí nasledovne: „Chcem túto spoločnosť naozaj vlastniť? Napriek tomu, že má potenciál rastu a je dostupná za primeranú cenu?“

Čo ak je to spoločnosť, ktorá využíva detskú prácu? Alebo významným spôsobom ničí životné prostredie, robí pokusy na zvieratách, predáva zbrane...?

Počas hľadania aprílovej výnosovej investície som narazil na podobný prípad. Spoločnosť s „krásnou“ súvahou a výsledovkou. Potenciál rastu do budúcnosti. Dividenda okolo 3,5%. Lojálna klientska základňa. Cena cca 30% pod odhadovanou „férovou“ hodnotou. Lenže... predáva zbrane.

Otázka znela: Chcem vlastniť spoločnosť, ktorej produkty sa podieľajú na násilnej trestnej činnosti či vojnách? Nerobí ma vlastníctvo a obhajoba takejto spoločnosti amorálnym? Budem sa môcť pozrieť sám sebe do očí vediac, že „moje“ produkty tohto roku zabili toľko a toľko ľudí?

Dá sa na to však pozerať aj z iného pohľadu. Ako bolo povedané vo filme Romeo musí zomrieť: „Zbrane ľudí nezabíjajú! Ľudia zabíjajú ľudí!“. Ak považujeme za amorálne poskytovať ľuďom nástroje na páchanie zla, potom musíme rozšíriť punc amorálnosti aj na nože a v podstate aj autá, ktoré tiež „zabíjajú“ ľudí.

Pointa je, že každá minca má dve strany. Každý produkt môže byť použitý na dobré aj zlé účely. Konkrétne zbrane okrem trestnej činnosti slúžia aj na obranu či šport. Nemôžeme byť zodpovední za spôsob, akým niekto náš produkt použije.

Preto, aj za cenu rizika, že budem niektorými skupinami vnímaný ako amorálny, tento mesiac ako výnosovú investíciu dávam do pozornosti výrobcu ručných strelných zbraní Sturm, Ruger & Company (RGR).