6. Lekcia – Nákupné príkazy – MidPrice , Limitný príkaz GTD vs GTC & Market order

Norbert Nepela