Prečo investovať – dôvody a ciele

Norbert Nepela

Stáva sa mi, že sa ma známi pýtajú, do čoho by som investoval určitú sumu peňazí. Moja odpoveď vždy znie: „a na čo majú tie peniaze slúžiť?“.

Peniaze nie sú cieľ. Sú prostriedok. Prostriedok k niečomu. Od toho, čo to „niečo“ je, sa odvíjajú rozhodnutia do čoho investovať, na ako dlho investovať, respektíve či vôbec investovať.

Cieľom tohto článku je pomôcť porozumieť dôvodom pre investovanie a stanoviť si investičné ciele ako východiská pre všetky následné investičné rozhodnutia.

Dôvody pre investovanie

Dôvody pre investovanie sú úzko späté s otázkou „na čo majú peniaze slúžiť“? Či je to vytvorenie si finančnej „núdzovej rezervy“ pre prípad straty zamestnania, našetrenie si na nové auto alebo dom, pokrytie univerzitného štúdia pre svoje deti, alebo zabezpečenie sa na dôchodok, všetky tieto dôvody sú platné a majú miesto v živote každého človeka.

Zamysli sa nad tým, na čo budeš potrebovať peniaze o rok. O päť rokov. O desať. Ešte neskôr... Ktoré z dôvodov pre investovanie sa vzťahujú na Teba? Spíš si ich na papier, do počítača či telefónu.

Investičné ciele

Ak dáš svojím dôvodom časový a peňažný rozmer, stanovíš si investičný cieľ. Napríklad: „Chcem poslať dieťa na zahraničnú univerzitu. Univerzita stojí 30 000 EUR. Dieťa má dnes štyri roky, na univerzitu pôjde v devätnástich. 10 000 EUR už mám. Preto môj investičný cieľ je naakumulovať ďalších 20 tisíc za 15 rokov.“

Zhrnutie

Prečo investovať? Odpoveď je „aby som v budúcnosti dokázal financovať svoje zámery a životný štýl“. Investičné ciele potom odrážajú konkrétny časový horizont a sumu potrebnú na zrealizovanie konkrétneho zámeru.

Prv ako sa pohneš ďalej, Papučový investor, nájdi si chvíľu času a spôsobom, ktorý Ti najviac vyhovuje (prípadne si stiahni náš pracovný zošit "Investičné ciele"), si zaznač:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Čo by si v budúcnosti chcel alebo budeš potrebovať financovať (zámery)
  • Časový horizont pre každý takýto zámer
  • Sumu potrebnú pre realizáciu zámeru (definuj aj, či je suma potrebná jednorazovo alebo opakovane)
  • Doplň si sumu ktorú už na tento zámer máš
  • Prirodzene zámerov býva viac a je dobré si úprimne označiť ich prioritu, ľahšie sa potom bude rozhodovať

[/bullet_block]