Zoznámenie so Smart Beta

Zuzana Badurová

Špeciálnou skupinou fondov obchodovateľných na burze (ETF) sú tzv. Smart Beta fondy (tiež aj strategic Beta, new Beta, advanced Beta, či Beta plus). Na trhu už sú síce pár rokov, ale v roku 2013 zaznamenali skutočný boom v príleve prostriedkov od retailových aj inštitucionálnych investorov. Podľa servera bloomberg.com v roku 2013 pritieklo do týchto fondov 43 miliárd amerických dolárov a ku koncu minulého mesiaca v nich bolo zainvestovaných 156 miliárd dolárov. Zvyšuje sa aj ich percentuálny podiel na celkových investíciách do ETF a tento trend má údajne pokračovať aj v najbližších rokoch. Na rozdiel od klasických ETF kopírujúcich pasívne akciové, dlhopisové či komoditné indexy prinášajú Smart Beta fondy do tohto sveta aktívny prvok.

Čo sú to Smart Beta fondy

Tento druh fondov zložením svojho portfólia nekopíruje tradičné indexy, ako sú S&P 500, Dow Jones či Russell. Investičné spoločnosti, ktoré zriaďujú tieto ETF, sa snažia prichádzať s novými kritériami pre zaradenie akcií do portfólia. Príkladom sú fondy, ktoré dávajú akciám v portfóliu rovnakú váhu, vyberajú akcie podľa výšky dividend či pravidelnosti ich vyplácania, volatility ich ceny, alebo podľa toho, či u akcií dochádza ku spätnému odkúpeniu. Zabudnúť nesmieme napríklad ani na portfólio burzovo obchodovaných fondov konštruované podľa kvality fundamentálnych ukazovateľov (návratnosť kapitálu, stabilita tržieb, ziskov atď.). Jednoduchšie povedané, ide o fondy, ktoré sa tvária ako indexové, avšak na zostavenie „indexu“ vyberajú menej tradičné a sofistikovanejšie pravidlá, ktoré spôsobujú, že tituly vo fonde sa môžu meniť častejšie. V podstate ide o niečo medzi indexovým a aktívnym investovaním.

Cieľom Smart Beta je dosiahnuť vyššiu návratnosť v porovnaní s klasickými indexami,  konštruovanými podľa trhovej kapitalizácie firiem (cap weighted). Teda sa vlastne snažia o to isté, ako portfólio manažéri aktívne riadených podielových fondov, ale nákladovosť Smart Beta fondov je oproti podielovým fondom nižšia. Ale treba dodať, že naopak vyššia v porovnaní s bežnými pasívnymi ETF.

Komu sú Smart Beta fondy určené?

Smart Beta fondy nie sú pre každého. Ich primárnymi prínosmi je „izolácia“ konkrétnej investičnej stratégie a tiež potenciál vyšších výnosov (avšak za cenu vyššej volatility portfólia). Sú preto vhodné pre investorov,  ktorí chcú do portfólia zaniesť „rizikovejšiu“ zložku s potenciálom vyššieho výnosu. Prípadne pre tých, ktorí chcú realizovať „aktívny“ investičný prístup (rastový, hodnotový, výnosový, alebo onakvejšie definovaný) viac-menej pasívnou formou a s nižšími poplatkami ako pri štandardných aktívne manažovaných podielových fondoch alebo pri vyššej miere diverzifikácie ak pri individuálnych investíciách.

Riziká Smart Beta

Keďže nič nie je „zadarmo, aj Smart Beta fondy nie sú ideálne. Nesú so sebou viacero rizík. Jeden typ rizík vyplýva zo zloženia portfólia Smart Beta ETF. Napríklad fond zložený z dividendových akcií ponúkajúci pravidelný tok výnosov - dividendové akcie bývajú citlivejšie na prípadný náhly rast úrokových sadzieb (výnosov z dlhopisov). Dividendové tituly sú tiež viac sústredené do určitých sektorov (energetika, telekomunikácie ...) a investor do ETF je potom viac exponovaný rizikám v týchto odvetviach. Rovnako tak portfólio zložené z akcií s nízkou volatilitou môže byť viac vyvážené smerom k defenzívnejším a dividendovým titulom a tak paradoxne aj tu môže byť vývoj za určitých okolností iný, než by investor predpokladal.

Na opačnej strane fond preferujúci malé spoločnosti bude mať z definície vyššiu volatilitu, a teda aj prinesú do portfólia viac rizika.

Okrem toho sú Smart Beta fondy „známe“ rizikom dlhších období, kedy budú za trhom ako celkom zaostávať. V dlhodobom meradle môžu byť výnosnejšie ako trh ako celok, ale investor musí byť uzrozumený s tým, že dlhší čas môže ťahať za kratší koniec (napr. small cap value tituly zaostávali za trhom po dobu 18 rokov). Otázka je, či si to ako investor ochotný akceptovať a aký máš investičný horizont...

Na záver

Smart Beta fond môže byť dobrým nástrojom, ak inklinuješ k určitej investičnej stratégii, ale sám nevieš alebo nemáš možnosť vybrať konkrétne tituly, prípadne ich nedokážeš nakúpiť dostatočne veľa pre účely primeranej diverzifikácie. V každom prípade staviť všetko na jednu „smart beta“ kartu môže byť viac na škodu ako na osoh. Preto Smart Beta vnímame ako skôr doplnok portfólia – nie ako základ.

Toto povedané, na záver pre inšpiráciu TOP 10 Smart Beta fondov podľa etfdb.com

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF
  2. iShares Russel 1000 Value ETF
  3. Vanguard Dividend Appreciaton ETF
  4. WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
  5. Vanguard High Dividend Yield ETF
  6. iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF
  7. Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF
  8. Vanguard Small-cap Value ETF
  9. First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
  10. iShares Cohen & Steers REIT ETF

 

[opmIf !is_user_logged_in()]
[headline style="1" font_size="22" align="center" headline_tag="h2"]
Ak chceš viac informácií, vrátane prístupu k našim reálnym investíciám,
[/headline]
[button_1 text="ZAREGISTRUJ%20SA" text_size="22" text_color="#ffffff" text_letter_spacing="1" subtext_panel="N" text_shadow_panel="N" styling_width="12" styling_height="10" styling_border_color="#65C855" styling_border_size="0" styling_border_radius="6" styling_border_opacity="100" styling_gradient_start_color="#65C855" styling_gradient_end_color="#65C855" drop_shadow_panel="N" inset_shadow_panel="N" align="center" href="https://www.papucovyinvestor.sk/free-landing/" /]
[/opmIf]