Ako sa „(ne)popáliť“ pri investovaní

Norbert Nepela

Za posledné obdobie som sa rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí „investovali, ale popálili sa, a teraz sú radšej opatrní“. Zaujímalo ma, čo to znamená „popáliť sa“.

V podstate bola odpoveď vždy plus-mínus rovnaká, niečo v zmysle:

„Investoval som do fondov a po roku som tam mal menej ako som vložil. A ešte si tí ***** vzali za to poplatky! Tak som to vytiahol. Však to som mohol mať peniaze radšej na účte!“

Alebo

„Investoval som do akciového fondu s investičným horizontom 7 rokov. Na a keď som mal peniaze o 7 rokov vytiahnuť, zrazu trhy poklesli a ja som vytiahol výrazne menej, ako som vložil! To som mohol mať peniaze radšej na účte!“

Anatómia „popálenia sa“ je v oboch prípadoch podobná:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Investovanie do fondov
  • Pokles hodnoty investície
  • Odpredaj stratovej investície (t.j. realizácia straty)

[/bullet_block]

Investovanie do fondov

Prvým krokom k popáleniu sa je samotné investovanie do fondov. Bohužiaľ musím povedať, že (podľa mňa) väčšina investujúcich do fondov v podstate netuší, do čoho investuje. Netuší to preto, lebo to spravidla netušia ani tí, čo fondy predávajú (viac o tom píšem v tomto článku). A úprimne, koľkí čítame prospekty fondov?

Aspoň, že je jasné aspoň to, či ide o fond akciový, dlhopisový, alebo fond finančného trhu... či? Ani to nie je celkom tak pravda. Dnes existujúce fondy často nesú prívlastok „zmiešané“, „vyvážené“, prípadne „strategický fond“, či dokonca niečo ako „Active Magnifica“ (toto som si nevymyslel J).

Ak celkom presne neviem, do čoho fond investuje, ako môžem vedieť, či je pre mňa fond vhodný? Nepodstupujem investíciou do fondu riziko, ktoré podstúpiť nechcem? Nie sú moje očakávania nerealistické?

Práve očakávania od investície sú veľmi dôležité, pretože „popálenie sa“ súvisí primárne s nenaplnením investičných očakávaní... preto poznaj, do čoho investuješ.

Pokles hodnoty investície

Realita je, že investície občas aj poklesnú. Čo teda v prípade, že hodnota investície v priebehu investičného horizontu poklesne? Nuž, tu by som sa riadil radou z titulnej strany Stopárovho sprievodcu galaxiou: „NEPODLIEHAJTE PANIKE!“.

Po prvé, pravdepodobne je ešte dosť času do konca investičného obdobia na korekciu.

Po druhé, práve pokles hodnoty predstavuje dobrú príležitosť pre dokúpenie, obzvlášť pri fondoch.

Ak sa však chceš významným poklesom hodnoty investície radšej vyhnúť, dobrým spôsobom, ako sa „poistiť“ proti trhovým poklesom, je tzv. „priemerovanie ceny“ – t.j. pravidelný nákup investície pri rôznych cenách. Treba si však uvedomiť, že priemerovanie ceny síce znižuje riziko vysokej straty, ale rovnako tiež znižuje potenciálny zisk.

Odpredaj investície a realizácia straty

Odpredaj stratovej investície je transakcia, ktorou „popálenie sa“ vytesáme do kameňa. Po tomto už niet cesty späť. Preto, ak na to nie je dôvod, neodpredávaj. Čo však v prípade, že investícia poklesla tesne pred skončením Tvojho investičného horizontu, peniaze potrebuješ, a teda musíš vybrať?

Nuž, smola. V tomto prípade už nevymyslíš nič. Popálil si sa.  🙁

Ako takejto situácii predísť? Správnym riadením svojich investícií v závislosti od investičného horizontu. Čo to znamená?

Každý fond má definovaný investičný horizont. Napr. akciový fond XY, investičný horizont 7 rokov. Však to je jasné a priamočiare. Máš peniaze, čo potrebuješ za 10 rokov, tak ich v kľude vložíš do fondu, čo má minimálny investičný horizont 7 rokov. A za 10 rokov ich vytiahneš zhodnotené.

Už po 4 rokoch investovania vo fonde bude Tvoj investičný horizont nie 10 ale iba 6 rokov. A pre „6-ročné“ peniaze nie je fond s investičným horizontom 7 rokov  vhodný.

Čo si množstvo investorov do fondov neuvedomuje je, že  „investičný „nástroj“, t.j. aj fond, je potrebné meniť v závislosti od toho, ako sa blíži termín výberu, čiže od toho, ako sa skracuje investičný horizont (viac o tom, aké investície sú vhodné pri akom investičnom horizonte, sa dočítaš tu). Inak sa vystavuješ riziku poklesu hodnoty investície práve pred vytiahnutím peňazí.

Toľko k fondovo-investičnému popáleniu sa. Ešte stručné zhrnutie na záver:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Poznaj, do čoho investuješ a stanov si realistické očakávania.
  • Nepodliehaj panike!
  • Pamätaj na meniaci sa investičný horizont svojich peňazí.

[/bullet_block]

Budeme radi, ak svoj názor vyjadríš v komentároch nižšie. Prípadné otázku môžeš klásť aj na našom diskusnom PIK Fóre. A ak si myslíš, že informácie v tomto článku môžu byť hodnotné aj pre niekoho ďalšieho, zdieľaj s ním článok pomocou panela na pravom okraji obrazovky.