Čo je investovanie?

Norbert Nepela

Otázka za milión. Dnes je „investor“ skoro každý, či...? Azda najlepšiu definíciu investovania, akú poznám, sformuloval svojho času Benjamin Graham, otec hodnotového investovania:

„Investičná operácia je taká, ktorá, po dôkladnej analýze, ‘sľubuje‘ bezpečnosť vloženej čiastky a uspokojivý výnos. Operácie, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sú svojou povahou špekulatívne.“

Skúsme bližšie analyzovať túto definíciu. Aby bola operácia investičnou, musí podľa Grahamovej definície spĺňať tri predpoklady:

[bullet_block style="size-16" small_icon="12.png" width="" alignment="center"]

  • Musí zahŕňať dôkladnú analýzu.
  • Musí obsahovať „prísľub“ bezpečnosti vloženej čiastky.
  • Musí obsahovať „prísľub“ uspokojivého výnosu.

[/bullet_block]

Dôkladná analýza

Otázka je, čo je dôkladná analýza. Pri každom type investície, investičného produktu, či type aktíva, je analýza trošku iná. Podmienku dôkladnej analýzy považujem za splnenú, pokiaľ rozumiem, aký vývoj, respektíve aké možné scenáre vývoja môžu pri mojej investícii nastať, chápem hybné sily ovplyvňujúce takýto vývoj a rozumiem rizikám, ktoré môžu spôsobiť, že vývoj bude negatívny. Takisto musím mať predstavu, či už absolútnu alebo relatívnu, o hodnote mojej investície – absolútnu vo finančnom vyjadrení, relatívnu v porovnaní s konkurenciou alebo podobnými spoločnosťami.

Myslím si tiež, že dôkladnú analýzu investície môžem tiež nahradiť „dôkladnou analýzou“ finančného poradcu, ktorý mi investície odporúča.

„Prísľub“ bezpečnosti vloženej čiastky

 V tomto bode Benjamin Graham predstavuje koncept tzv. „Margin of Safety“, akéhosi investičného bezpečnostného vankúša. Koncept hovorí, že ak investíciu nakúpim za výrazne nižšiu cenu, ako je reálna hodnota investície, postaral som sa o zabezpečenie vloženej čiastky. Samozrejme, otázkou ostáva, čo je reálna hodnota investície. Tu Graham zavádza koncept tzv. „intrinsic value“, čiže akejsi vnútornej hodnoty investície. Tento koncept v podstate hovorí, že investícia (spoločnosť, fond, index, dlhopis, ...) má hodnotu rovnú čistej súčasnej hodnote všetkých budúcich „cashflow“ (čistá suma peňazí, ktoré investorovi z investície pritečú).

„Prísľub“ uspokojivého výnosu

No a sme doma. „Prísľub uspokojivého výnosu“... čo je to uspokojivý výnos? Myslím si, že akýkoľvek investičný výnos pod úrovňou inflácie nemôže byť uspokojivý. Však ako môžem byť spokojný, keď reálna hodnota mojich peňazí klesá? Podľa prognózy MF SR z februára 2014 je priemerná predpokladaná výška inflácie do roku 2017 v priemere 1,9% ročne. To znamená, že všetky „investície“, ktorých predpokladaný priemerný ročný výnos je nižší alebo rovný 1,9% určite nie sú investíciami. Teoreticky by ročný termínovaný vklad s výnosom 3% ročne mohol byť považovaný za investíciu – chápem riziká, poznám alternatívy budúceho vývoja, viem porovnať výnos s konkurenčnými produktami a hodnotu vložených peňazí mám garantovanú fondom na ochranu vkladov. Je však 1% reálny výnos uspokojivý?

V dlhodobom meradle určite nie! Zvlášť ak viem, že index S&P500, ktorý obsahuje 500 najväčších spoločností, rástol historicky (1871-2013) niečo málo cez 9% ročne. Po očistení od inflácie je to približne 6,86% ročný výnos.

Dlhodobo (5 a viac rokov) je preto pre mňa práve hodnota 6,86% ročne spodnou hranicou uspokojivého výnosu. Ale to som ja. Názory iných môžu byť rôzne a pritom rovnako platné.

Avšak pri takejto výške požadovaného výnosu už nehovoríme o termínovaných vkladoch. Hovoríme primárne o akciách.

Čo je teda investovanie?

Investovanie je proces dôkladnej analýzy a výberu „prístavu“ pre svoje (alebo, v niektorých prípadoch, aj cudzie) peniaze. Tento „prístav“ by mal s primeranou mierou istoty zabezpečiť bezpečnosť vložených peňazí a mal by mať predpoklad výnosu aspoň na úrovni rastu trhu ako celku.

Ak máte iný názor, prosím pridajte ho ako komentár nižšie. Teším sa na diskusiu...

0 Komentárov

No Comment.