Ako vyberáme (a kedy predávame) naše investície

Norbert Nepela

Bežný scenár, keď za mnou niekto príde „sa poradiť“ o investovaní, je asi takýto: „Noro, tu mám nejaké akciové portfólio, vieš mi na to hodiť oko a povedať, čo si mám nechať a čoho sa mám zbaviť?“ No a moja odpoveď je vždy veľmi podobná: „Povedz mi, ako si rozmýšľal (áno, väčšinou sú to muži 😉), keď si tie akcie nakupoval? S akým cieľom si ich zaraďoval do portfólia? Aké sú tvoje kritériá pre odpredaj?“

Viem, že dotyčný s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vedieť odpovedať. Ak by vedel, neprišiel by za mnou. Spravidla je jeho portfólio súhrnom nákupov titulov, ktoré „v daný čas dávali zmysel“. Otázkou je, či dávajú zmysel aj dnes... No a problémom je, že na relevantné posúdenie zmysluplnosti dotyčný spravidla nemá nastavené žiadne hodnotiace kritériá. A tak je to o pocite. A ako všetci vieme, pocity a emócie do investovania moc nepatria...

Investovanie je totiž proces. Ideálne celkom nudný proces. Ak chceš výnosne investovať, potrebuješ emotívnu a pocitovú zložku dostať na absolútne minimum, ideálne sa jej zbaviť úplne. A to vieš zabezpečiť len tak, že si stanovíš presné a jasné kritériá pre výber, držanie a predaj svojich investícií. A tieto kritériá potom so železnou pravidelnosťou a presnosťou aplikuješ počas dlhého času.

Toto je prístup, ktorý je „vinný“ za to, že naše Papučové rastové stratégie dlhodobo významne porážajú svoje benchmarky a niektoré dokonca aj trh ako celok (index S&P500). Ich historickú výkonnosť si môžeš overiť u nás na stránke resp. v pravidelnom každomesačnom prémium mesačníku – všetky dáta transparentne zverejňujeme.

Ako to teda robíme? Nižšie popisujem presné kritériá pre jednotlivé naše mechanické stratégie:

Rastové stratégie

Cieľom našich rastových stratégií je v horizonte 15 a viac rokov zabezpečiť investorom lepší výnos ako by získali pasívnym indexovým investovaním, a to pri porovnateľnom relatívnom riziku.

PI Magic Formula

Výberové kritériá

 • Univerzum kandidátov berieme zo stránky https://www.magicformulainvesting.com/, kde si nastavíme minimálnu veľkosť spoločnosti 500 mil. USD a počet výstupných záznamov 50.
 • Toto univerzum 50 kandidátov očistíme o tie tituly, kde nemáme dostupné dáta z posledného reportovacieho kvartálu.
 • Výsledný zoznam zoradíme
  • vzostupne podľa parametra „cena/52 týždňové maximum“. Najnižšej hodnote priradíme ranking 1, atď.
  • zostupne podľa parametra „fair value / cena“ (upside potenciál). Najvyšší potenciál rastu dostane ranking 1, atď.
  • vzostupne (od najmenšieho po najväčší) podľa súčtu dvoch rankingov
 • Zo zoznamu vyradíme tie tituly, ktoré nespĺňajú nasledujúce K.O. kritériá:
  •  5r rast tržieb > 0
  •  Rast tržieb za posledných 12 mesiacov >0 a zároveň < 50%
  •  5r rast prevádzkového zisku > 0
  •  Piotroski score > 5
 • Nakupujeme prvé 4 tituly z takto získaného zoznamu (= investičná dávka). Výbery robíme každý mesiac a tituly neopakujeme. Ty však môžeš nakupovať aj každé 2 mesiace a nakupovať aj tie tituly, ktoré už v portfóliu máš, za predpokladu, že ich aktuálna cena je nižšia ako tvoja priemerná nákupná cena. Každú zo 4 spoločností v jednej dávke kupujeme za rovnakú sumu. Celková suma nákupu je definovaná ako (1/počet dávok v portfóliu) x (aktuálna hodnota investícií + hodnota cashu + hodnota predpokladaných ročných vkladov).

Kritériá držania, rebalansingu a predaja

Každú investičnú dávku držíme 12 mesiacov (predávame na 13ty mesiac), kvôli daňovej optimalizácii. Ak niektorá z firiem v našom portfóliu ohlási, že bude kúpená inou firmou, predávame aj pred uplynutím časového testu. V takom prípade sa snažíme nejakú stratovú investíciu odpredať tiež pred uplynutím časového testu a stratu započítať so ziskom.

US MidCap Value Momentum

Výberové kritériá

 • Univerzum kandidátov je zloženie iShares Russel MidCap Value ETF. Aktuálne index obsahuje 704 titulov.
 • Toto univerzum očistíme o spoločnosti, ktoré nespĺňajú nasledujúce K.O. kritériá
  •  Piotroski score > 5
  • (Fair value)/Cena > 1.09
 • Zostávajúcich kandidátov zoradíme zostupne podľa 6-mesačného nárastu ceny (od najvyššieho nárastu po najnižší.
 • Nakupujeme prvé 4 tituly z takto získaného zoznamu (= investičná dávka), pričom každý titul v jednej dávke musí byť z iného sektora. Výbery robíme každý mesiac a tituly neopakujeme. Ty však môžeš nakupovať aj každé 2 mesiace a nakupovať aj tie tituly, ktoré už v portfóliu máš, za predpokladu, že ich aktuálna cena je nižšia ako tvoja priemerná nákupná cena. Každú zo 4 spoločností v jednej dávke kupujeme za rovnakú sumu. Celková suma nákupu je definovaná ako (1/počet dávok v portfóliu) x (aktuálna hodnota investícií + hodnota cashu + hodnota predpokladaných ročných vkladov).

Kritériá držania, rebalansingu a predaja

Každú investičnú dávku držíme 12 mesiacov (predávame na 13ty mesiac), kvôli daňovej optimalizácii. Ak niektorá z firiem v našom portfóliu ohlási, že bude kúpená inou firmou, predávame aj pred uplynutím časového testu. V takom prípade sa snažíme nejakú stratovú investíciu odpredať tiež pred uplynutím časového testu a stratu započítať so ziskom.

Výnosové Stratégie

Cieľom našich výnosových stratégií je v horizonte cca do 10 rokov (ale kľudne aj dlhšom) zabezpečiť investorom čo najvyšší pasívny dividendový príjem.

Stabilné dividendové spoločnosti (OLD)

Výberové kritériá

 • Univerzum kandidátov je tvorené US Dividend Champions.
 • Toto univerzum očistíme o spoločnosti, ktoré nespĺňajú nasledujúce K.O. kritériá
  •  P/E < 0.8 x (priemerné P/E celého zoznamu)
  •  Dividendový výnos > 1.2 x (priemerný div. výnos celého zoznamu)
  •  Piotroski score > 5
 • Výsledný zoznam zoradíme
  •  Vzostupne podľa P/E. Najnižšej hodnote priradíme ranking 1, atď.
  •  Zostupne podľa dividenodvého výnosu. Najvyššej hodnote priradíme ranking 1, atď.
  •  vzostupne (od najmenšieho po najväčší) podľa súčtu dvoch rankingov
 • Nakupujeme prvé 4 tituly z takto získaného zoznamu (= investičná dávka). Výbery robíme každý mesiac a tituly kľudne opakujeme. Nakupovať môžeš v akejkoľvek frekvencii chceš, minimálne však raz kvartálne (aspoň za prijaté dividendy).

Kritériá držania

 • Nakúpené tituly držíme, až kým nie sú splnené predajné kritériá

Predajné kritériá

 • Nakúpený titul odpredáme v prípade, že sú splnené aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:
  •  P/E > 1.2 x (priemerné P/E celého zoznamu)
  •  Dividendový výnos < 0.8 x (priemerný div. výnos celého zoznamu)
  •  Piotroski score < 3

Stabilné dividendové spoločnosti (NEW)

Výberové kritériá

 • Zoznam kandidátov získame z univerze US, kanadských, UK a EU spoločností spustením screenera s nasledujúcimi kritériami ( v princípe ide filter z Dividend Contenders – spoločností, ktoré zvyšovali dividendu 10-24 rokov):
  • Market cap > 2 mld. USD
  • Dividendový výnos > 4%
  • Rast dividendy za posledný rok > 0
  •  Free CashFlow Payout ratio je medzi 0% a 60%
  • 5r rast dividend > 3%
  • História výplaty dividend ≥ 10 rokov
  • Piotroski score ≥ 5
  •  5r rast tržieb a prevádzkového zisku > 0
  •  Rast tržieb za posledný rok > -5%
 • Takto získaných kandidátov zoradíme zostupne podľa dividendového multiplikátora (= dividendový výnos x rast dividendy). Pre účely výpočtu obmedzíme rast dividendy na max. 15% ročne
 • Nakupujeme prvé 4 tituly z takto získaného zoznamu (= investičná dávka). Výbery robíme každý mesiac a tituly kľudne opakujeme. Nakupovať môžeš v akejkoľvek frekvencii chceš, minimálne však raz kvartálne (aspoň za prijaté dividendy).

Kritériá držania

 • Nakúpené tituly držíme, až kým nie sú splnené predajné kritériá.
 • Dokupujeme v prípade, že spoločnosť bola medzi výstupmi screenera a má dividendový multiplikátor vyšší ako priemer portfólia

Predajné kritériá

 • Nakúpený titul odpredáme v prípade, že
  • Spoločnosť prestane spĺňať výberové kritériá pre Dividendový výnos a zároveň aj pre 5r rast dividendy; ALEBO
  • Nastanú 3 zo 4 nižšie uvedených podmienok
   • Spoločnosť prestane spĺňať výberové kritériá pre 5r rast tržieb
   • Spoločnosť prestane spĺňať výberové kritériá pre 5r rast prevádzkového zisku
   • FCF Payout ratio presiahne 100%
   • Piotroski Score klesne pod 3

A teraz príde to najlepšie. Vždy sa nájde niekto, kto sa spýta niečo ako: „A nebolo by možné dať tam namiesto kritéria XY radšej kritérium YZ?“ Odpoveď je, že „Bolo!“. Akurát to už bude iná stratégia...

Problémom nás ľudí je, že sa snažíme mať veci dokonalé. Obzvlášť, čo sa týka investičnej stratégie. Lenže faktom je, že to, čo je najlepšie portfólio, s najväčšou pravdepodobnosťou zistíš až tak o 20 rokov. A to už bude pre teba neskoro. Preto je omnoho lepšie vybrať si dostatočne dobré portfólio, ktoré má už nejakú históriu dokazujúcu, že funguje. A začať investovať. Špekulovať môžeš popri tom, ako zarábaš...

Naše portfóliá môžeš „bohapusto“ skopírovať, alebo sa nimi len inšpirovať. Nehovoríme, že ide o najlepšie možné investície, ale sme presvedčení, že sú dostatočne dobré na to, aby v dlhodobom meradle porazili svoje pasívne benchmarky a zabezpečili ti dostatočný výnos na pokrytie tvojich investičných cieľov.

img

Chceš vedieť, ako začať investovať?

Stiahni si e-book Investorom za pár klikov