Čistý výnos – kde všade prichádzaš o peniaze?

Norbert Nepela

Keď sa zaujímame o investíciu, prípadne, ak nám ju niekto prezentuje, hlavným ukazovateľom, o ktorom sa hovorí, je výnos. Investícia vám zarobí toľko a toľko ročne. Lenže toto číslo býva v drvivej väčšine prípadov neúplné, a teda nepresné. Prečo?

Pretože to, o čom sa zvyčajne „bavíme“ je hrubý výnos. Ak sa chceš dostať k tzv. čistému výnosu, t.j. tomu, ktorý si reálne môžeš vytiahnuť, zobrať a minúť, musíš od hrubého výnosu odpočítať všetky náklady, ktoré Ti s investíciou vzniknú. No a cieľom tohto článku je pozrieť sa na všetky tie položky, ktoré Tvoj zisk znižujú. Na to, koľko Ťa investovanie reálne stojí.

Pozrieme sa na nákladovosť rôznych foriem investícií: druhý dôchodkový pilier, tretí dôchodkový pilier, „klasické“ podielové fondy, investovanie cez „robo-poradcu“ a investovanie cez brokera.

Investovanie cez 2. pilier

Asi najčastejšia forma „investovania“ pre bežného Slováka je investícia v 2. dôchodkovom pilieri cez tzv. Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Poznámka pod čiarou: Ak si na penziu „sporíš“ iba v prvom pilieri, pravdepodobne sa ukracuješ o budúci dôchodok. Pri sporení  v 2. pilieri sa zo zákona vyberajú nasledujúce poplatky (zdroj):

Toto znamená, že pri investovaní do 2.piliera zaplatíš „vstupný“ poplatok v súhrnnej výške 1,25%, čo pri sporení 30 rokov predstavuje 0,04% ročne. Ďalej zaplatíš „správcovský“ poplatok do výšky 0,3% resp. 0,2% ročne. V prípade sporenia 30 rokov teda bude celkový ročný poplatok maximálne 0,34% ročne. Okrem toho zaplatíš do 10% poplatok z výnosu.

Zdanenie: Aktuálne výnosy z 2. piliera nepodliehajú zdaneniu.

Príklad: Do druhého piliera prispievaš pravidelne mesačne počas 30 rokov. Máš vybratý indexový fond, ktorého zhodnotenie je počas 30 rokov 10% ročne. Na poplatkoch zaplatíš 0,3 + 1,25/15 + 0,1 x 10 = 1,38% ročne.

S nižšou dobou investovania bude percentuálny náklad rásť. Napr. pri sporení počas 15 rokov (a rovnakom výnose) bude ročný náklad 1,46% a tak ďalej. Zasa naopak, pri nižších výnosoch bude ročný náklad nižší. Tu ale pozor. Keďže poplatok za zhodnotenie sa počíta voči maximu za predošlé 3 roky, môže sa stať, že budeš platiť poplatok za výkonnosť aj v prípade, že fond bude v dlhodobom horizonte stratový.

Investovanie cez 3. pilier

Pri investovaní do 3. piliera cez Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) platíš nasledujúce poplatky (zdroj):

Zdanenie: Výnosy dosiahnuté v DDS podliehajú dani z príjmov podobne ako iné „klasické“ podielové fondy. Sadzba dane ja aktuálne 19% a uplatňuje sa zrážkovo pri výplate.

Príklad: Do DDS prispievaš pravidelne mesačne počas 30 rokov. Máš vybratý fond, ktorého zhodnotenie je počas 30 rokov 10% ročne. Na poplatkoch zaplatíš ročne 1,2 + 1 = 2,2% a okrem toho ešte zaplatíš daň vo výške 10 x 0,19 = 1,9%. Celkový náklad teda bude 2,2 + 1,9% = 4,1% ročne.

Investovanie do klasických podielových fondov

Toto je asi najčastejšia forma investovania okrem dôchodkového systému. Pri investovaní do podielových fondov sa poplatky odvíjajú od typu fondu (akciové sú drahšie ako dlhopisové) a zahŕňajú nasledujúce položky:

Zdanenie: Výnos z podielových fondov je pri výplate zdaňovaný zrážkovou daňou 19%. Vyplatené dividendy samozrejme tiež podliehajú dani 7%.

Príklad: Investuješ 30 rokov do podielového fondu Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund a predpokladajme ročný výnos 10%. Na úvod zaplatíš vstupný poplatok 3% (cenníkovo 5%, ale sprostredkovatelia vedia ponúknuť „zľavu“). Následne každý rok zaplatíš za správu 1,68%. Keďže poplatok za zhodnotenie sa platí len v prípade, že fond porazí referenčný index (čo sa za posledných 10 rokov nestalo), tento poplatok pravdepodobne nebudeš platiť. Tvoj celkový ročný náklad teda bude 1,68 + 3/30 + 0,19 x 10 = 3,68%.

Investovanie cez „robo-poradcu“

Robo-poradcovia sú typ investičných spoločností, akých Slovensko ešte poriadne neobjavilo. V podstate ide o spoločnosti ponúkajúce služby riadenia Tvojho portfólia tak, že Tvoje individuálne prostriedky investujú do portfólia zloženého z nízkonákladových ETF. Celý proces otvorenia účtu, vrátane výberu ETF portfólia, býva dostupný cez web bez potreby ľudského kontaktu (preto „robo-poradca“), pričom na úvod si môžeš zostaviť len „demo“ portfólio. Po otvorení „živého“ účtu si nastavíš trvalý príkaz a o zvyšok sa postará „robo-poradca“.

De facto ide o alternatívu k indexovým fondom 2. dôchodkového piliera, avšak s tým, že k peniazom máš prístup kedykoľvek. A tiež môžeš jednoducho meniť výšku svojich príspevkov jednoduchou zmenou nastavenia trvalého príkazu. A máš nepretržitý online prístup k informáciám o svojom portfóliu, často cez app-ku pre svoj smartfón. Nevýhodou býva, že minimálna investícia býva väčšinou od 100 USD/EUR/GBP a fakt, že na Slovensku  prakticky žiaden robo-poradca nepôsobí (aj keď mám info, že už sa niečo chystá ?).

Ak sa rozhodneš pre investovanie cez „robo-poradcu“, poplatky môžu závisieť od objemu investovanej sumy a úrovne riadenia portfólia  (plne manažované vs. fixná alokácia) a pohybovať sa od 0,25% (pri vysokej sume a pasívnej alokácii) do 1,6%. Plus niektorí si zoberú aj podiel na zisku. Preto je dôležité pozrieť si podmienky konkrétneho robo-poradcu. Viac informácií o európskych robo-poradcoch nájdeš tu a porovnanie aj tu.

Zdanenie: Keďže otvorením si účtu u robo-poradcu a investovaním do portfólia zloženého z ETF nakupuješ cenné papiere obchodované na regulovaných trhoch (burzách), v prípade, že medzi nákupom a predajom uplynie aspoň jeden rok, výnos je oslobodený od dane z príjmu. Vyplatené dividendy samozrejme podliehajú dani 7% na Slovensku, prípadne vyššej v zahraničí (v závislosti od príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia).

Príklad: Investuješ 30 rokov cez robo-poradcu, napríklad cez britský Nutmeg. Minimálna úvodná investícia je 500 GBP, následne 100 GBP. Ročne zaplatíš na poplatkoch 0,75%.

Investovanie cez brokera

No a poslednou formou, o ktorej budem hovoriť, je investovanie cez brokera. Rovnako, ako pri robo-poradcoch, možností je viacero. Ak však hovoríme o nízkonákladových brokeroch, tak najpoužívanejšími medzi Papučovými investormi sú Interactive Brokers, Lynx a DeGiro.

Brokeri majú častokrát zložitejšie schémy poplatkov, takže je potrebné si detailne preštudovať, ktoré poplatky sa Ťa týkajú. V princípe sú však základné poplatky, ktoré zaplatíš pri investovaní cez brokera, nasledovné:

Zdanenie: Investovaním cez brokera investuješ do cenných papierov obchodovaných na burze (netýka sa finančných derivátov), pri ktorých je výnos z predaja v prípade, že medzi nákupom a predajom uplynie aspoň 1 rok, oslobodený od dane. Vyplatené dividendy samozrejme podliehajú dani 7% na Slovensku, prípadne vyššej v zahraničí (v závislosti od príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia)

Príklad: Investuješ pravidelne mesačne počas 30 rokov cez brokera do ETF. Na účte brokera máš ekvivalent 10 000 USD (minimálny vklad do Interactive brokers) a výška Tvojej pravidelnej investície bude 100 Eur. Za rok zrealizuješ 12 investícií. Investuješ iba na jednej burze a investuješ do ETF, ktoré nie sú v zozname bezpoplatkových. Tvoje ročné náklady budú nasledujúce:

Pri Interactive Brokers bude Tvoj ročný náklad 1,2%. Po prekročení predplateného limitu sa budú dodatočné poplatky počítať podobným spôsobom, ako pri Lynx. V prípade, že Tvoje portfólio prekročí hodnotu 100 tis. USD, prestaneš platiť predplatné na transakcie a Tvoje náklady budú iba transakčné poplatky prepočítané na 1 rok investovania – rovnako ako pri Lynx.

Pri investovaní cez Lynx budú pri mesačnej investícii 100 EUR Tvoje náklady 0,28% ročne pri US investíciách a 0,4% ročne pri EUR investíciách.

Pri investovaní cez DeGiro budú Tvoje ročné náklady (pri hodnote účtu 10 000 EUR) na úrovni 0,072% pre US trh, resp. 0,172% pre EUR trh.

Záver

Najlepšie z porovnania nákladov vychádza nízkonákladový broker, teda, ak Ti nevadí vynaložiť trochu úsilia a času. S odstupom nasledujú robo-poradcovia, potom 2. dôchodkový pilier a najhoršie obišli „klasické“ podielové fondy a 3. dôchodkový pilier.

Uvedomujem si, že poskytnuté výpočty nie sú presné pre každý jeden prípad. Chcel som však ukázať spôsob, akým je potrebné vnímať aj nákladovú stránku investovania. Pretože pri rovnako zostavenom portfóliu môže Tvoj konečný výnos „vďaka“ poplatkom byť aj o viac ako 4% nižší. A to v 30 ročnom horizonte predstavuje rozdiel vo výslednej hodnote portfólia vyše 100 tis. Eur. Samozrejme v Tvoj neprospech. Preto – na poplatkoch záleží!

 

Aký je Tvoj pohľad na vec? Máš doplňujúce otázky? Komentáre? Daj nám vedieť pod článkom.